Overslaan en naar de inhoud gaan

Komst Waarborgfonds is sluitstuk langdurige NVVK-lobby

‘Elke gemeente kan straks saneringskredieten verstrekken’

Komst Waarborgfonds is sluitstuk langdurige NVVK-lobby

16 september 2021 LobbySociale KredietverleningSchuldregelingSaneringskrediet

Staatssecretaris Wiersma van SZW schrijft in een brief aan de Tweede Kamer te verwachten dat het aantal saneringskredieten zal stijgen na het operationeel worden van het Waarborgfonds saneringskredieten. In de brief schetst Wiersma in grote lijnen de werking van het Fonds. Maar wanneer kunnen de eerste Waarborgfonds-saneringskredieten verstrekt worden?

‘De NVVK heeft jarenlang gelobbyd voor de komst van dit Waarborgfonds’, zegt NVVK-directeur Geert van Dijk. ‘Die lobby kwam voort uit onze ervaring dat saneringskredieten in veel gevallen de beste oplossing zijn voor de aanpak van problematische schulden. Maatwerk blijft nodig, maar ook schuldeisers geven steeds vaker de voorkeur aan het saneringskrediet. Het fonds zorgt ervoor dat elke gemeente saneringskredieten kan gaan verstrekken.’ 

Wat betekent de brief van de staatssecretaris precies? 

‘Het ministerie van Sociale Zaken heeft de afgelopen maanden samen met het ministerie van Financiën voorbereidingen getroffen om het fonds op te richten. De NVVK heeft daar ook een actieve rol in gehad. De Tweede Kamer is nu geïnformeerd over dit proces.’ 

Wat is de volgende stap? 

‘Er wordt een vervolgbijeenkomt georganiseerd met de kredietbanken om te bezien wie zich hiervoor beschikbaar willen stellen en hoe dit dus vormgegeven wordt. De contactpersonen van onze kredietbanken zullen hierover geïnformeerd worden. De Kredietbanken die zich beschikbaar stellen als toegangspoort vormen een startgroep om  de aanvraagprocedures te ontwikkelen. Het gaat dan ook over de voorwaarden waaronder het fonds een waarborg verstrekt. Over de opzet daarvan is al nagedacht, dus dat kan snel gaan. Technisch moeten er ook nog wat zaken geregeld worden rond het aanvraagportaal.’ 

Hoe wordt de toegang tot het fonds geregeld? 

‘Gemeentelijke schuldhulpverleners kunnen via een portal een aanvraag voor een saneringskrediet doen. Gemeenten die nu nog geen relatie met een Kredietbank hebben worden door de deelnemende kredietbanken geholpen. Het Waarborgfonds staat garant voor de verstrekte lening. ’ 

Is het fonds alleen toegankelijk voor gemeenten?  

‘Ja. Het gaat om gemeentelijke schuldhulpverleners. Er starten tevens twee pilots om specifieke doelgroepen te bereiken vanuit het vrijwilligersinitiatief Schuldhulpmaatje en het Jongeren Perspectief Fonds. We bereiden een derde pilot voor gericht op ondernemers die na bedrijfsbeëindiging schuldhulp aanvragen op basis van de Wgs.'

Wanneer is het fonds operationeel? 

‘We werken de komende maanden aan de technische realisatie en we testen de aanvraagprocedures. Eind november verwachten we de eerste aanvragen in behandeling te nemen. Als alles goed gaat zijn we vanaf 1 januari 2022 in staat elke gemeente te bedienen met saneringskredieten met een Waarborgfondsgarantie.’ 

Nog meer vragen over het Waarborgfonds? Neem contact op via info@nvvk.nl

Sleutelwoorden

LobbySociale KredietverleningSchuldregelingSaneringskrediet