Overslaan en naar de inhoud gaan

’Saneringskrediet vergroot kans op succes schuldregeling’

Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert Kamer over Waarborgfonds

’Saneringskrediet vergroot kans op succes schuldregeling’

14 september 2021 LobbySociale KredietverleningSchuldregelingSaneringskrediet

‘Het afsluiten van een saneringskrediet bij een schuldregeling vergroot de kans op een succesvolle afronding van een schuldregeling aanzienlijk. Ik heb er vertrouwen in dat het percentage saneringskredieten nog meer zal stijgen als het Waarborgfonds beschikbaar is.' Dat schrijft staatssecretaris Wiersma aan de Tweede Kamer.

De brief van de staatssecretaris markeert de volgende stap in de lancering van het Waarborgfonds Saneringskredieten, een fonds waar de NVVK jaren voor gepleit heeft. We zijn ontzettend blij dat we binnenkort kunnen beginnen met de eerste transacties.

Kredietbanken verzorgen uitvoering

Bij de uitvoering van het Waarborgfonds maken we gebruik van de expertise van onze Kredietbanken. Via de stichting SBF (Bemiddeling en Fondsbeheer) maken zij het mogelijk dat elke gemeente in Nederland saneringskredieten aan kan bieden.

‘Met dit fonds wordt het gemakkelijker om saneringskredieten in te zetten’, schrijft de staatssecretaris aan de Kamer. ‘In de afgelopen maanden zijn vele gesprekken gevoerd met betrokken partijen (o.a. NVVK, kredietbanken, het Jongeren Perspectieffonds en SchuldHulpMaatje) over de werking van het Waarborgfonds. (…) Veel gemeenten bieden nu geen saneringskredieten aan door de onbekendheid met het instrument en doordat gemeenten huiverig zijn voor het financiële risico van saneringskredieten. Als iemand het saneringskrediet niet kan terugbetalen aan de kredietbank, staat de gemeente garant voor dit verlies.’

Financiële risico's afgedekt

‘Het Waarborgfonds wordt een fonds met een revolverend karakter waarmee dit financiële risico kan worden afgedekt. Voor elk saneringskrediet waarvoor een kredietbank dekking uit het Waarborgfonds wenst, betaalt de kredietbank een risicopremie. Dit betreft een storting in het Waarborgfonds ter hoogte van een percentage van het saneringskrediet. Daarbij is sprake van premiedifferentiatie, waarbij de premie hoger is voor saneringskredieten met een hoger risicoprofiel. Hiermee wordt risicoselectie voorkomen. De fondsbeheerder van het Waarborgfonds stelt voorwaarden op waaraan saneringskredieten die dekking wensen vanuit het Waarborgfonds dienen te voldoen. Dit is relevant voor landelijke schuldeisers, schept duidelijkheid richting schuldenaren en maakt het mogelijk om saneringskredieten snel in te zetten’, aldus Wiersma.

'NVVK-inzet heeft effect'

In de brief beschrijft hij ook de samenhang van saneringskredieten met Collectief schuldregelen en het Schuldenknooppunt. Dat is het NVVK Arrangement, waar de NVVK al enkele jaren op inzet als dé route voor moderne en efficiënte schuldhulpverlening. Wiersma schrijft erover: ‘De inzet heeft effect. In 2020 lag het aantal saneringskredieten (9.870) voor het eerst hoger dan het aantal schuldbemiddelingen (7.592). Dit betekent dat bij 56% van de schuldregelingen is gekozen voor een saneringskrediet. In 2019 was bij 45% van alle schuldregelingen sprake van een saneringskrediet. Het afsluiten van een saneringskrediet bij een schuldregeling vergroot de kans op een succesvolle afronding van een schuldregeling aanzienlijk.  Ik heb er vertrouwen in dat het percentage saneringskredieten nog meer zal stijgen als het Waarborgfonds beschikbaar is, zodat steeds meer mensen met schulden en schuldeisers kunnen profiteren van de voordelen van het saneringskrediet.’

Doe ook mee

Ook meedoen aan het NVVK Arrangement? Neem contact op met onze accountmanagers. Zij kunnen je helpen bij de start met Collectief schuldregelen, saneringskredieten en het Schuldenknooppunt.

De brief van staatssecretaris Wiersma aan de Tweede Kamer

Sleutelwoorden

LobbySociale KredietverleningSchuldregelingSaneringskrediet