Overslaan en naar de inhoud gaan

Coronacrisis onderstreept belang breed schuldenoffensief

Coronacrisis onderstreept belang breed schuldenoffensief

9 juni 2020 Lobby

Een toenemend aantal huishoudens kampt met schulden. Dit probleem wordt vanwege de coronacrisis alleen maar erger. De Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Divosa en VNG pleiten voor een agenda met 5 punten om schulden terug te dringen.

Dit schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer, die op donderdag 18 juni overlegt met staatssecretaris Van Ark over het armoede- en schuldenbeleid.

Extra inzet op 5 punten

De 5 organisaties – die samenwerken in het programma Schouders Eronder - willen extra inzet op:

  1. Met de menselijke maat schulden regelen: verminder betaalstress bij inwoners door coulanceregelingen van schuldeisers, brede inzet van een pauzeknop en schuldenrust!
  2. Zorg voor versnelling in de reguliere schuldhulpverlening door het stimuleren van collectief schuldregelen en de inzet van het Schuldenknooppunt.
  3. Intensiveer de aanpak Vroegsignalering en start proactief met de campagne rondom financiële gezondheid.
  4. Borg bestaanszekerheid van onze inwoners en laat gemeenten als partner meedenken met het nieuwe stelsel in plaats van de toeslagen
  5. Zorg voor voldoende financiële middelen voor schuldhulpverlening.

Meer informatie

Sleutelwoorden

Lobby