Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Mentor moet na nachtelijk telefoontje uiterlijk om 08.00 uur terugbellen’

‘Mentor moet na nachtelijk telefoontje uiterlijk om 08.00 uur terugbellen’

4 december 2019 BeschermingsbewindWetgeving

Een mentor moet tot 22.00 uur ’s avonds te bellen zijn. Wordt hij of zij ’s nachts gebeld, dan moet de mentor uiterlijk om 08.00 uur de volgende ochtend terugbellen.

Dat staat in de herziene versie ‘Aanbevelingen Mentorschap’ zoals die is vastgesteld door de Expertgroep Curatele Bewind Mentorschap (CBM). In de handleiding zijn nieuwe bepalingen opgenomen over beëindiging van mentorschap door wijziging van mentor of overlijden van de mentor.

Informeren kantonrechter

Over die laatste situatie zegt de Herziene Aanbeveling: “Het verdient aanbeveling dat mentoren een of meer mensen uit hun omgeving in kennis stellen van het feit dat zij mentor zijn, en dat zij aan deze mensen vragen om de toezichthoudende kantonrechter op de hoogte te stellen van hun overlijden. Wanneer er twee mentoren zijn rust op de andere mentor de verplichting om de toezichthoudende kantonrechter zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het overlijden van de mede-mentor.”

Bespreek veranderverzoek

Van mentor veranderen gaat niet zomaar, maakt de Handleiding duidelijk. “Indien een betrokkene een andere professionele mentor benadert met de bedoeling om van mentor te veranderen, dient de aangezochte mentor eerst contact op te nemen met de bestaande mentor teneinde de ontstane situatie te bespreken, voordat de betrokkene het verzoek tot ontslag en benoeming bij de kantonrechter indient. Bij het verzoek dient de aangezochte mentor een schriftelijke reactie van de bestaande mentor te voegen, zodat duidelijk is dat dit contact heeft plaatsgevonden.”

De Herziene Aanbeveling is op 2 december 2019 vastgesteld en vervangt de eerdere versie. Hij wordt gebruikt door zowel professionele als niet-professionele mentoren.

Je vind de Herziene Aanbevelingen Mentorschap op de website van Rechtspraak.nl (pdf, 307 kB).

Sleutelwoorden

BeschermingsbewindWetgeving