Overslaan en naar de inhoud gaan

Overheidsschuldeisers in gesprek over aansluiting op Schuldenknooppunt

Overheidsschuldeisers in gesprek over aansluiting op Schuldenknooppunt

19 november 2019 Schuldeisers

‘Het Schuldenknooppunt vind ik een heel mooi initiatief. Ik hoop dat het mogelijk is voor anderen om daarop aan te sluiten. Het geeft ook schuldeisers de mogelijkheid onderling contact te hebben’.

Dat zei staatssecretaris Tamara van Ark in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Corrie van Brenk (50PLUS) tijdens het algemeen overleg over de Brede Schuldenaanpak van het kabinet.

Sneller schulden regelen

Het Schuldenknooppunt is een initiatief van de NVVK om schulden sneller te regelen. Het digitaliseert het schuldinventarisatieproces, vormt een knooppunt tussen de systemen van schuldhulpverleners en schuldeisers en versnelt daarmee de gegevensuitwisseling aanzienlijk. Het resultaat: meer tijd voor de achterliggende vragen van de hulpvrager. Er is inmiddels een werkend prototype, dat in de komende maanden geschikt wordt gemaakt voor het echte schuldregelproces.

Van Brenk bracht het Schuldenknooppunt ter sprake vanwege de gevreesde vertraging van de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Op de ochtend van het Algemeen Overleg lanceerde de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders het initiatief voor een petitie om de wet toch per 01-01-21 in werking te laten treden. ICT-problemen zijn de oorzaak van de vertraging, volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Iedereen meedoen

‘Zou het niet helpen als iedereen mee ging doen aan het Schuldenknooppunt’, vroeg Van Brenk zich hardop af. Ze noemde publieke schuldeisers als CJIB, Belastingdienst, CAK, DUO, UWV en SVB. ‘Volgens mij kan de staatssecretaris daar een grote rol in spelen’.

Mooi initiatief

‘De NVVK heeft gisteren bij de bespreking van de Brede Schuldenaanpak een presentatie over het Schuldenknooppunt gegeven’, reageerde Van Ark. ‘Ik vind dat echt een heel mooi initiatief. Op die bijeenkomst (van het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak, red.) is ook door verschillende publieke schuldeisers gezegd: kunnen we met elkaar in gesprek om te zien hoe we daarop aan kunnen sluiten? Die gesprekken lopen.’

De staatsssecretaris sprak de hoop uit dat publieke schuldeisers inderdaad aan zullen sluiten bij het Schuldenknooppunt.

Kijk het fragment terug in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van 14 november 2019.

Sleutelwoorden

Schuldeisers