Overslaan en naar de inhoud gaan

Leuker kunnen we het niet maken, wel sneller, merkt de Belastingdienst

Aansluiting op Schuldenknooppunt is een feit

Leuker kunnen we het niet maken, wel sneller, merkt de Belastingdienst

30 april 2024 Schuldeisers

Het afgelopen half jaar hebben de Belastingdienst, de Dienst Toeslagen en vier grote NVVK-leden een proef gedraaid met digitale gegevensuitwisseling via het Schuldenknooppunt. Dat verliep succesvol: de deelnemende organisaties kunnen sneller en efficiënter werken en fouten maken is bijna onmogelijk. De NVVK is heel blij dat de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen nu gefaseerd gaan aansluiten op het Schuldenknooppunt.

Na de succesvolle proefperiode met de NVVK-leden Den Haag, Kredietbank Rotterdam, Kredietbank Nederland en Stadsbank Oost-Nederland worden de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen nu officieel deelnemer van het Schuldenknooppunt. 'Daar plukken mensen met problematische schulden de vruchten van. Zij krijgen nu namelijk via de schuldhulpverlener al binnen een paar dagen bericht over hun schuldenpositie bij de Belastingdienst of Dienst Toeslagen. Dat geeft rust, waardoor voor hen weer ruimte ontstaat voor alle andere belangrijke zaken in hun leven', aldus het Schuldenknooppunt.

‘Dit gaat ons werk versnellen’

NVVK-programmamanager Linda van Vliet kijkt met veel voldoening terug op de pilot. ‘We zijn hier blij mee. De NVVK  is al heel lang overtuigd van het belang van het Schuldenknooppunt voor de modernisering van het schuldregelen. Dat de Belastingdienst en Dienst Toeslagen nu gefaseerd aansluiten met al onze leden gaat ons werk echt versnellen, want beide diensten zijn schuldeisers waarmee we regelmatig te maken hebben.'

LInda van Vliet

Linda van Vliet

Voorstel niet meer nodig

'Met het oog op de pilot hebben we ons convenant met de Belastingdienst en Dienst Toeslagen aangepast. NVVK-leden hoeven geen voorstellen meer te versturen. Dat maakt de uitwisseling van gegevens en het tot stand brengen van schuldregelingen makkelijker en eenvoudiger.'

NVVK-leden krijgen uitnodiging

'De komende tijd worden onze leden stuk voor stuk door de Belastingdienst en Dienst Toeslagen uitgenodigd om voortaan te communiceren via het Schuldenknooppunt. We zien uit naar het moment dat al onze leden op deze manier schuldregelingen met de Belastingdienst en Dienst Toeslagen kunnen realiseren’.

Snel en betrouwbaar

Via het Schuldenknooppunt wisselen schuldeisers en schuldhulpverleners op een snelle, gelijke en betrouwbare manier gegevens uit. Zo worden mensen met problematische schulden beter en sneller geholpen. Want zodra een schuldhulpverleningstraject is gestart, willen alle partijen graag zo snel mogelijk een schuldregeling tot stand brengen.

Dat was in de praktijk niet zo makkelijk, doordat schuldeisers en schuldhulpverleners op verschillende manieren met elkaar communiceren en gegevens uitwisselden: per brief of per e-mail, met Excel-sheets en via allerlei webportalen. Om dat probleem op te lossen werd in 2018 het Schuldenknooppunt in het leven geroepen. Daarin werken schuldhulpverleners en schuldeisers samen. Ze maken gebruik van standaardberichten, die ze via één digitaal platform aan elkaar versturen.

Zie ook 'Belastingdienst en Dienst Toeslagen sluiten zich aan bij het Schuldenknooppunt'

Sleutelwoorden

Schuldeisers