Overslaan en naar de inhoud gaan

Ministerie geeft duidelijkheid over vergoedingen

Ministerie geeft duidelijkheid over vergoedingen

17 oktober 2019 Wetgeving

Sinds de wijziging van art. 48 van de Wet op het consumenten krediet (Wck) per 1 januari 2019 werd aan de NVVK de vraag gesteld of uitvoerders in opdracht van een gemeente de vergoedingsregels van de NVVK mogen hanteren.

De NVVK heeft onderzoek gedaan en heeft de toezichthouder (Bureau Economische Handhaving, Belastingdienst) op dit punt bevraagd. De conclusie was dat de wetgever uitsluitsel moest bieden.

Wet is helder

De wetgever (het ministerie van SZW) heeft inmiddels aangegeven dat de wet wat hen betreft helder is. Vanuit een moreel standpunt is het streven geen of zo weinig mogelijk kosten door te berekenen.

Gemeenten, kredietbanken en partijen die handelen in opdracht en voor rekening van de gemeente mogen geld vragen voor schuldbemiddeling. Voor leden van de NVVK betekent dit: binnen de kaders en maximum tarieven die door de NVVK zijn vastgesteld.

Vergoeding

De Algemene Ledenvergadering van de NVVK stelt een percentage vast van het gespaarde bedrag dat als vergoeding maximaal in rekening mag worden gebracht. Het percentage is nu vastgelegd op 9% van de doorbetaalde bedragen aan de schuldeisers.

Het NVVK-lid is bevoegd hiervoor een vergoeding voor de kosten van financieel beheer in rekening te brengen. De maximale vergoeding is door de ALV nu vastgesteld op 6 euro per maand.

Vragen? Bel NVVK-jurist Joeri Eijzenbach, 085 489 5740 of j.eijzenbach@nvvk.nl

Sleutelwoorden

Wetgeving