Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw huwelijksrecht vraagt aanpassing berekening verdeling afloscapaciteit

Nieuw huwelijksrecht vraagt aanpassing berekening verdeling afloscapaciteit

10 oktober 2019 WsnpWetgevingSchuldregeling

Help je als schuldhulpverlener of Wsnp-bewindvoerder mensen die na 1 januari 2018 trouwden? En betreft het mensen die geen huwelijkse voorwaarden op lieten maken? Dan moet je voor het verdelen van hun afloscapaciteit een nieuwe berekeningsmethode hanteren. Die nieuwe methode moet je ook toepassen bij mensen die een partnerschap zonder voorwaarden aangingen. De NVVK en Bureau Wsnp ontwikkelden er een handige sheet voor.

Voor wie na 1 januari 2018 in het huwelijk trad of een partnerschap aanging, geldt het volgende:

 • de echtgenoten hebben vanaf hun trouwdatum een gemeenschap van goederen, maar:
 • alle voorhuwelijkse bezittingen en schulden van de echtgenoten afzonderlijk behoren niet tot die gemeenschap.

Voor de praktijk van de schuldhulpverlening kan deze wijziging soms een belangrijke invloed hebben.

De VTLB-berekening in dergelijke zaken vindt op precies dezelfde wijze plaats als voor 01-01-18:

 • één VTLB-berekening in één boedel vanwege de gemeenschap van goederen
 • berekening per datum huwelijk (!)

Invloed van nieuw wetsartikel

De uitbetaling van de gespaarde afloscapaciteit aan privé en/of gemeenschapsschuldeisers kan soms anders moeten verlopen dan bij uitbetalingen in huwelijken onder het oude recht. Dit op grond van een nieuw wetsartikel, art. 96 lid 3 BW.

Dat artikel zegt: ‘De echtgenoot uit wiens eigen goederen een schuld der gemeenschap is voldaan, heeft deswege recht op vergoeding uit de goederen der gemeenschap. Betreft het een schuld ter zake van een tot de gemeenschap behorend goed, dan wordt het beloop van de vergoeding bepaald overeenkomstig artikel 87, tweede en derde lid.’

Handige berekeningssheet

Deze wijziging van het huwelijksvermogensrecht roept in de praktijk allerlei vragen op. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe de betaling na een minnelijk of wettelijk traject van schuldregeling plaats moet vinden.

“Er bestaan veel vragen over de uitwerking van het nieuwe wetsartikel. Er wordt verschillend omgegaan met de regels. Voor zover ze überhaupt al duidelijk zijn. Een deel van het probleem is dat ook voor juristen de interpretatie van de nieuwe wet niet optimaal duidelijk is. Er zijn verschillende interpretaties mogelijk. Jurisprudentie ontbreekt nog”, zegt Karen Stoffels-Montfoort, beleidsadviseur bij de NVVK.

De NVVK en Bureau Wsnp riepen de hulp in van softwareleverancier Stratech; deze vertaalde op een geweldige manier de theorie in een berekeningssheet die rekening houdt met het nieuwe huwelijksvermogensrecht. “We zijn ontzettend blij met het werk van Stratech”, zegt Pauline de Wit-van Schie, stafmedewerker van Bureau Wsnp.

Duidelijkheid scheppen

De unieke samenwerking van Bureau Wsnp en de NVVK zorgde ervoor dat er nu duidelijkheid is in deze kwestie. Stoffels: “We hebben gezamenlijk een aantal deskundigen geraadpleegd. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een interpretatie van de wet die de meeste steun lijkt te krijgen vanuit juristen. Ook Recofa, het landelijk overlegorgaan van rechters-commissaris in faillissementen, steunt onze interpretatie”. 

Het resultaat: een berekeningssheet die het mogelijk maakt de verdeling van het spaar- en/of vermogenssaldo grotendeels automatisch te laten berekenen.

Wat biedt deze sheet?

 • Je kunt er 5 categorieën schulden (ieder ook preferent en concurrent), drie vermogens en de afloscapaciteit invoeren;
 • De sheet berekent daarna de correcte verdeling;
 • Een essentiële voorwaarde is natuurlijk dat schulden, bezittingen en afloscapaciteit juist worden ingevoerd;
 • Bij de sheet zit een stappenplan voor doorsneezaken (minimaal 90% van de zaken is hiermee uit te rekenen) en een stappenplan voor ingewikkelde dossiers (maximaal 10% van de dossiers);
 • Ook kent de sheet een bijlage met een werkinstructie en een bijlage met de uitgangspunten

Deze stukken vind je terug in de Kennisbank onder Schuldregeling en huwelijksvermogensrecht.

NVVK-leden en Wsnp-bewindvoerders moeten zelf voor een grondige scholing in de theoretische achtergronden en gevolgen van de wetswijziging zorgen. Maar de sheet biedt dus wel een hulpmiddel bij de omgang met schulden in deze situatie.

Hoe kom ik aan deze sheet?

 • De sheet is online beschikbaar op de site van de NVVK en bureau Wsnp.
 • De leveranciers van software ter ondersteuning van schuldhulpverlening en de Wsnp zijn al in een vroeg stadium betrokken bij de plannen. Hen is gevraagd de sheet te gaan integreren in hun software, waarbij het streven is dit af te ronden per 1 januari 2020.   
 • Of dit daadwerkelijk plaatsvindt is niet aan de NVVK of Bureau Wsnp maar aan de leveranciers. 
 • Vanzelfsprekend kan, wie dat wil, de sheet tot die tijd als stand-alone gebruiken

“De sheet is gedurende de afgelopen weken uitvoerig getest en op basis daarvan aangepast en gebruiksvriendelijker gemaakt. We hopen dat de sheet helpt om de kwaliteit van de berekening van uitdelingen in schuldregelingen en Wsnp-dossiers te vergroten”, vertelt Karen Stoffels. 

Heb je nog vragen of opmerkingen bij de sheet, laat ze horen via info@nvvk.nl of infowsnp@rvr.org. Stratech beantwoordt geen vragen, zij hebben “slechts” de techniek geleverd. De NVVK en Bureau Wsnp kunnen overigens niet voorzien in antwoorden op wetsinhoudelijke vragen over het huwelijksvermogensrecht en vragen die betrekking hebben op individuele dossiers.

Overigens is de sheet is (met enige aanpassing in de schuldenlijsten) ook bruikbaar voor dossiers met een huwelijk of partnerschap van voor 1 januari 2018!

Sleutelwoorden

WsnpWetgevingSchuldregeling