Overslaan en naar de inhoud gaan

Uniek: gemeentelijke Kredietbank haalt privaat geld op

Uniek: gemeentelijke Kredietbank haalt privaat geld op

27 september 2019 Sociale Kredietverlening

Met onder andere geld van een bank en een verzekeraar gaat schuldhulpverlenende organisatie Stadsring 51 saneringskredieten verstrekken aan mensen met schulden. Directeur Dick van Maanen hoopt te starten met 500.000 euro in kas.

Een bekende bank, een grote ziektekostenverzekeraar: Stadsring51 wist ze ervan te overtuigen dat een financiële bijdrage aan het Amersfoortse saneringsfonds zinvol is. Voor de zomer besliste de Amersfoortse gemeenteraad al dat Stadsring51 gemeentelijke Kredietbank mocht worden. Nu kan de Kredietbank echt van start met het verstrekken van saneringskredieten aan mensen met schulden.

Bijzonder: privaat geld

‘In wezen doen we niks nieuws’, zegt Van Maanen. ‘Kredietbanken in het hele land verstrekken saneringskredieten. Het bijzondere is dat we uit privaat geld putten. Het is een manier om ook private organisaties verantwoordelijkheid te laten nemen voor een schuldenvrij Nederland. De bank die meedoet, ziet dankzij saneringskredieten eerder geld terug van haar vorderingen. De ziektekostenverzekeraar heeft ook het voordeel dat de afgesproken terugbetaling sneller binnen is. Het geeft ze bovendien de gelegenheid iets maatschappelijks te doen met hun vermogen.’ 

Schuldrust

Van Maanen: ‘Het principe is eenvoudig. Iemand die bij een heel aantal schuldeisers schulden heeft, komt bij ons. Wij lossen die schulden in een keer af en zijn dan nog de enige schuldeiser. Dat geeft schuldrust, wat heel belangrijk is. De hulpvrager is verlost van incassobureaus die nogal eens over de schreef gaan met hun incassomethoden. Schuldeisers hoeven niet meer 36 keer een aflostermijntje in te boeken maar krijgen meteen hun geld'.

Saneren effectiever dan bemiddelen

'Voor ons betekent het ook een grote administratieve lastenvermindering. We  hoeven geen heronderzoeken meer te doen naar de hoogte van de schulden en we hoeven de schuldeisers niet meer op de hoogte te houden', aldus Van Maanen. 'Saneren is veel effectiever dan bemiddelen tussen een schuldeiser en iemand met schulden.’

Behalve de bedrijven helpen ook lokale fondsen mee om de kas van de gloednieuwe Kredietbank van Amersfoort te vullen. Sociaal Fonds Amersfoort levert bijvoorbeeld een bijdrage van 3 ton. Van Maanen is nog in gesprek met een aantal partners. Hij hoopt dat binnenkort ook een energiebedrijf aanhaakt. ‘Deze bedrijven doen een eenmalige gift, we vragen ze niet bij te dragen in de exploitatie’, verklaart hij de bereidheid van bedrijven om de kas van het saneringsfonds Amersfoort te vullen.

Geld komt terug

Stadsring51 gaat er vanuit dat zij uiteindelijk een half miljoen bij elkaar kan verzamelen met hulp van de grote schuldeisers onder haar klanten. Dat is genoeg om er de komende tien jaar saneringskredieten mee te verstrekken, zegt Dick van Maanen. ‘Het wordt een revolverend fonds: de saneringskredieten worden ook weer afgelost dus het geld komt weer terug. Gemiddeld genomen mislukt dat in 5 % van de gevallen. Er lekt dus geld weg, maar de gemeente Amersfoort heeft zich garant gesteld voor dat bedrag.’

Van Maanen noemt als groot voordeel dat met een saneringskrediet zíjn mensen aan de knoppen zitten van de schuld, en niet de schuldeiser of iemand anders. ‘Als je bijvoorbeeld in de Wet schuldsanering natuurlijke personen zit (Wsnp) en er gaat iets fout, dan is de kans groot dat  je uit de regeling gezet wordt. Bij ons kunnen we, als er een nieuwe schuld ontstaat, simpelweg de aflosperiode verlengen van 36 naar bijvoorbeeld 40 maanden.’

Sleutelwoorden

Sociale Kredietverlening