Overslaan en naar de inhoud gaan

Verwey Jonker instituut: ‘meer aandacht besteden aan financiële zelfredzaamheid nieuwkomers’

Verwey Jonker instituut: ‘meer aandacht besteden aan financiële zelfredzaamheid nieuwkomers’

27 mei 2019

De NVVK nam kennis van het onderzoeksrapport 'De financiële zelfredzaamheid van statushouders'. Voor gemeenten een opgave omdat het inburgeringsbeleid nu lokaal ontwikkeld moet worden. Voor de schuldhulpverlening ook een kans; door extra in te zetten op financiële educatie voor nieuwkomers is de kans op financiële problemen in de toekomst kleiner. Ga hierover nu in gesprek met je wethouder of opdrachtgever!

Het Verwey Jonker Instituut: "Een gemiddeld vluchtelingengezin start volgens VluchtelingenWerk al snel met twaalfduizend euro schuld. Enorme bedragen die voor veel slapeloze nachten zorgen en de integratie belemmeren. Een nieuwe publicatie van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) biedt bouwstenen aan gemeenten om de financiële zelfredzaamheid van nieuwkomers te vergroten."

"Veel nieuwkomers hebben naast een uitkering ook toeslagen. En als er kinderen zijn, ook nog de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Het gaat om zoveel inkomsten, die allemaal op een ander tijdstip op je bankrekening worden gestort. Dit is te ingewikkeld om je uitgaven op af te stemmen." Een van de professionals, die in de publicatie De financiële zelfredzaamheid van statushouders: belemmeringen en bouwstenen aan het woord komt, vat de complexiteit van het Nederlandse financiële systeem mooi samen. Toeslagen, naheffingen, afrekeningen in een vreemde taal en dat online regelen? Voor veel nieuwkomers een te grote opgave. Schulden in Nederland zijn snel gemaakt en de financiële zorgen staan de integratie in de weg, stelt KIS-onderzoeker Bora Avrić.

De nieuwe publicatie borduurt voort op de KIS-verkenning uit 2017 naar financiële en sociale zelfredzaamheid onder EU-arbeidsmigranten, gezinsvormers en statushouders. "De conclusie was dat met name statushouders het op financieel gebied erg lastig hebben. Daar zijn we nu dieper op ingegaan."

Vragen?

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze publicatie neem dan contact op Joeri Eijzenbach.

Meer informatie

De financiële zelfredzaamheid van statushouders