Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeenten, zet breed schuldenmoratorium vaker in

Gemeenten, zet breed schuldenmoratorium vaker in

27 mei 2019 Lobby

Het is jammer dat het breed moratorium op schulden nog maar weinig is beproefd, vindt staatssecretaris Tamara van Ark. Ze hoopt dat gemeenten het vaker inzetten, zodat er ervaring mee wordt opgedaan.

Dat schrijft de staatssecretaris in antwoord op vragen van Kamerlid Gijs van Dijk. Hij stelde ze naar aanleiding van een interview met de NVVK in Binnenlands Bestuur, waarin wij het breed moratorium een ‘dode letter’ noemden. Het middel werd twee jaar geleden gelanceerd om mensen met schulden een half jaar rust te gunnen en om zo aan oplossingen te werken. Maar tot nu toe werden, voor zover bekend, alle aanvragen om het toe te passen, afgewezen door de rechter.

Na twee jaar vindt de staatssecretaris het echter nog te vroeg om te concluderen dat het nieuwe middel niet werkt. Ze wil dan ook niet sleutelen aan de 22 voorwaarden waar iemand aan moet voldoen voordat het middel toegepast mag worden.

Ook wil de staatssecretaris nog niet ingaan op de wens van gemeenten om het breed moratorium al in te mogen zetten als iemand aanklopt om hulp. Nu komt het middel pas in beeld als iemand is toegelaten tot de schuldhulpverlening.

Convenant NVVK-KPN

‘Het heeft mijn sterke voorkeur minnelijke oplossingen tussen mensen met schulden en schuldeisers te vinden. Schuldeisers zullen naar verwachting sneller geneigd zijn mee te werken als niet direct met de rechter wordt gedreigd’, aldus de staatssecretaris. ‘Overigens zijn er ook bij private schuldeisers positieve ontwikkelingen gaande als het gaat om incasso bij klanten met problematische schulden. Het recente convenant tussen de KPN en de NVVK is hiervan een sprekend voorbeeld.’

De staatssecretaris deelt in haar antwoorden mee dat ze bij een evaluatie van het breed moratorium over meer gemeentelijke ervaringen met het instrument moet beschikken. ‘Ik wil gemeenten daarom oproepen het instrument vaker in te zetten en te volgen waar de knelpunten zitten en zo mogelijk oplossingen aan te dragen. Dit is onderwerp van het bestuurlijk overleg. Ook zal ik gemeenten hierop aanspreken via het Gemeentenieuws’, aldus de staatssecretaris.

Bevoegdheid naar gemeente

Kamerlid Van Dijk vroeg Van Ark ook of ze bereid is gemeenten de bevoegdheid te geven zelf overheidsschuldeisers ‘on hold’ te zetten. De NVVK zou dat een goed begin vinden om het systeem te vereenvoudigen. Maar volgens de staatssecretaris is die bevoegdheidsoverdracht niet nodig; overheidsschuldeisers zijn volgens haar ook nu al bereid pas op de plaats te maken. Ze wacht liever op de resultaten van het overleg dat momenteel plaatsvindt tussen gemeenten en grote overheidsorganisaties. Dat overleg is erop gericht beter samen te werken en schuldhulpverlening toegankelijker te maken.

De bal bij de praktijk

De NVVK heeft bij de invoering van het breed moratorium al gewaarschuwd dat de vele voorwaarden het instrument onwerkbaar zou maken. Nu na twee jaar blijkt dat drie procedures zijn gevoerd, welke geen van allen tot een positief resultaat leidden. Dan vindt de NVVK het wat makkelijk om de bal weer bij de uitvoering te leggen. Het is een tijdrovend en kostbaar instrument met een te verwachten negatieve uitkomst. De NVVK pleit daarom voor een gemakkelijkere procedure, een moratorium met minder voorwaarden en minder kosten voor de professional. Wij pleiten daarom niet voor meer procedures maar een gesprek met de staatssecretaris om dit instrument aan de voorkant werkbaar te maken zodat er meer gebruik van wordt gemaakt.

Sleutelwoorden

Lobby