Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK Audit

NVVK Audit

De NVVK-audit is aangepast op basis van het herijkte Kwaliteitskader, dat ontwikkelgericht en resultaatgericht werken stimuleert. Daar past een 'waarderende audit' bij, waarin niet de processen centraal staan maar het resultaat voor de hulpvrager.

NVVK-leden doorlopen de audit bij toetreding en daarna eens per 3 jaar. De audit moet zijn afgerond voordat het keurmerk verloopt. 7 maanden daarvoor krijgt de organisatie een seintje. We raden aan om dan snel een certificeerder te selecteren.

Voorbereiding

Lees vooraf de Certificeringsrichtlijn NVVK (pdf, 309 Kb). Daarin staat hoe het toetsingsproces eruitziet. Plan dan met de auditor de audit en eventueel een bespreking van de vooraf ingevulde zelfscan. Die zelfscan geeft een compleet beeld van alle aspecten die bij de audit getoetst worden. Je kan die gebruiken als voorbereiding op de audit. Er is ook een interactieve zelfscan (Excel, 3 MB), waarmee je na het invullen een overzichtelijke weergave van je score krijgt.

Resultaat

Het resultaat van de audit kan een positief of negatief advies voor (her-)certificering zijn of een positief advies onder voorwaarden, bijvoorbeeld een tussentijds ‘vinger aan de pols’-onderzoek. Regels voor uitstel en voor het omgaan met afwijkingen en tekortkomingen staan in het document Opvolging Audit (pdf, 146 kB). Dat is de basis om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de leden gewaarborgd blijft en de certificering onafhankelijk blijft.

De ontwikkelniveaus gebruiken we nog niet

Elk resultaatgebied kent 4 ontwikkelniveaus. Die ontwikkelniveaus betrekken we nu nog niet bij de zelfscan of de audit. We laten eerst iedereen in alle rust kennismaken met het herijkte Kwaliteitskader. De niveaus zijn natuurlijk wel al te gebruiken om jezelf te prikkelen om te blijven doorontwikkelen en je organisatie in de toekomst nog beter neer te zetten.

Certificeerders

De audits worden uitgevoerd door auditoren die werken bij door de NVVK gecontracteerde certificerende instellingen. De NVVK heeft voor 2023 afspraken gemaakt met CIIO en KIWA. NVVK-leden kunnen zelf kiezen door welke van deze organisaties en door welke auditor ze de audit laten uitvoeren. Niet alle auditoren hanteren dezelfde tarieven. Vraag een offerte op om er inzicht in te krijgen.

Bekijk het auditorenprofiel voor de eisen die we stellen aan de instellingen en aan de auditoren die er werken.

Lees meer over CIIO en Kiwa en hun auditoren.

Downloads

Veelgestelde vragen

Is uitstel van de audit mogelijk?
Een NVVK-lid kan bij het verenigingsbureau een gemotiveerde aanvraag doen voor maximaal 3 maanden uitstel. Bij zwaarwegende redenen is nog eens 3 maanden uitstel is mogelijk na overleg met de NVVK-directeur. Certificering is aansluitend, dus het uitstel beïnvloedt de einddatum van de certificeringsperiode niet.

Is de audit te combineren met andere audits?
Ja dat kan. Er zijn bijvoorbeeld leden die onze audit combineren met die van Sociaal Werk Nederland. Het uitgangspunt van de NVVK is dat diensten die al onder een andere audit vallen niet opnieuw getoetst worden. Wel kan de auditor vragen naar de opvolging van adviezen uit de andere audit.

Mag je andere certificeerders dan CIIO of KIWA inschakelen?
Nee, nog niet. Het is wel de bedoeling dat er nog meer bijkomen.

Hoe lang is het NVVK-keurmerk geldig?
3 jaar; aansluitend op het voorafgaande keurmerk. Dat is ook zo als een NVVK-lid uitstel krijgt voor de audit.