Overslaan en naar de inhoud gaan

Zelfscan Kwaliteitskader NVVK

Zelfscan Kwaliteitskader NVVK

De zelfscan is 1 van de 3 instrumenten voor de kwaliteitstoetsing. Je kunt er zelf mee in kaart brengen in hoeverre je organisatie voldoet aan de normen van het NVVK Kwaliteitskader en waar dat uit blijkt.

De zelfscan brengt snel in beeld hoe jij en je collega's functioneren. Uit de eerste ervaringen blijkt het een effectief instrument om blinde vlekken in je organisatie op te sporen. Je kunt de zelfscan gebruiken als voorbereiding op de verplichte audit of als zelfstandig instrument voor reflectie.

Zelfscan als voorbereiding op de audit

Wanneer je de zelfscan invult als voorbereiding op de audit krijg je een compleet beeld van alle aspecten die getoetst worden. Je ziet ook wie in de organisatie allemaal bevraagd worden, omdat de audit ook de ondersteunende- en besturingsprocessen omvat.

Voorbereiding met een zelfscan bevordert de diepgang van de audit. Bovendien kun je in gesprek gaan over verschillen tussen je eigen inschatting en de waarneming van de auditor. Je kunt voorafgaand aan de audit al een gesprek met de auditor voeren over de zelfscan.

Zelfscan als instrument voor reflectie

Je kunt de zelfscan ook los van de audit gebruiken om te reflecteren over je prestaties op 1 of meer gebieden. Bijvoorbeeld als een check halverwege de auditperiode of als voorbereiding op intercollegiaal overleg.

Hoe werkt het?

Lees voordat je de zelfscan invult de Certificeringsrichtlijn NVVK (pdf, 309 kB). Daarin staat hoe het toetsingsproces eruitziet. Je haalt het meest uit het instrument door het samen met je collega’s in te vullen en je antwoorden uitgebreid te motiveren. Schrijf ook je succesverhalen op en leg uit waar je kansen en opgaven voor jezelf ziet. Er is ook een interactieve versie (Excel, 3 MB) van de zelfscan. Daarmee krijg je na het invullen een overzichtelijke weergave van je score.

De ontwikkelniveaus gebruiken we nog niet

De ontwikkelniveaus zijn vooral te gebruiken om jezelf te prikkelen om te blijven doorontwikkelen en je organisatie in de toekomst nog beter neer te zetten. Op dit moment betrekken we de ontwikkelniveaus nog niet bij de zelfscan of audit. We laten eerst iedereen in alle rust kennismaken met het herijkte kader.

Kosten

De zelfscan is kosteloos te gebruiken. Aan het bespreken van de ingevulde zelfscan met een certificeerder zijn wel kosten verbonden.

Downloads

Kennisbank

Jaar

2023

Thema

NVVK Kwaliteitskader