Overslaan en naar de inhoud gaan

Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH)

Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH)

De Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) zorgt voor snelle schuldrust bij mensen met schulden. Deurwaarders checken het systeem voor ze op pad gaan om beslag te leggen. 

VISH bestaat al sinds 2009. Het is een instrument waarmee gemeenten aan deurwaarders kunnen doorgeven dat iemand schuldhulp krijgt. Afspraken daarover zijn vastgelegd in een convenant tussen de NVVK en de KBvG.

Gegevensuitwisseling is AVG-proof

De recente wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft gemeenten een duidelijke grond voor gegevensuitwisseling met deurwaarders. De gemeente heeft voor het verplichte plan van aanpak gegevens nodig van deurwaarders. Die zijn verplicht de gegevens te verstrekken. Omgekeerd moet de gemeente deurwaarders weer melden wie schuldhulp krijgt.  

Direct schuldrust  

Met VISH kan een gemeente op een veilige manier aan deurwaarders kunnen doorgeven dat iemand schuldhulp krijgt. Deurwaarders checken het systeem voor ze op pad gaan om beslag te leggen. VISH zorgt voor snelle schuldrust bij mensen met schulden. Ook voorkomt het onnodig oplopende deurwaarderskosten.  

Gemeenten kunnen iemand al aanmelden bij VISH zodra ze met een inwoner in gesprek gaan over een plan van aanpak. Ze hoeven niet te wachten tot de beschikking is afgegeven. Het is juist beter om niet te wachten, omdat ze van gerechtsdeurwaarders meer informatie kunnen krijgen over iemands schuldensituatie.

Beproefd en veilig instrument

Het is niet verplicht om voor de vereiste gegevensuitwisseling met deurwaarders VISH te gebruiken, maar het is wel een beproefd, veilig en efficiënt instrument waarop gemeenten zich kosteloos kunnen aansluiten. Als ze niet de verwijsindex gebruiken, moeten ze deurwaarders op een andere manier informeren. Maar zo vroeg mogelijk gegevens delen is cruciaal om mensen snel perspectief te geven. 

Uitleg over VISH

Op 17 juni 2021 organiseerde de NVVK een donderdagmiddagsessie over schuldenrust waar ook VISH aan bod kwam. Deze sessie kun je terugkijken.

Meer informatie

Wil je meer weten over hoe VISH werkt en hoe je er met je systeem op kunt aansluiten? Download de productsheet VISH van de website van SNG, bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op met SNG: 088 - 638 93 00 of mail@sng.nl. 

Kennisbank

Thema

Schuldenrust