Overslaan en naar de inhoud gaan

Convenant KBvG

Convenant KBvG

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft als taak de goede beroepsuitoefening en de vakbekwaamheid van haar leden te bevorderen. Deze formele taak is vastgelegd in de Gerechtsdeurwaarderswet.

Snel naar:

Toelichting

Het convenant gegevensuitwisseling NVVK en KBvG voorziet in vroegtijdige digitale gegevensuitwisseling, zodat deurwaarder en schuldhulpverlener snel weten of een klant bij beiden bekend is. Is dit het geval zal de deurwaarder zijn opdrachtgever adviseren voorlopig invorderingsmaatregelen stop te zetten. Er ontstaan geen onnodige kosten of nieuwe schulden en de schuldhulpverlening kan beter toe werken naar een minnelijk akkoord.

Gegevensuitwisseling vindt plaats binnen een speciaal voor deze uitwisseling ontwikkelde digitale ruimte: VISH.

Bijzonderheden

De Toolkit VISH is samengesteld om leden te ondersteunen en om aan te sluiten bij VISH. De toolkit is niet statisch en wordt regelmatig aangepast!

Voor meer informatie kun je mailen naar Linda van Vliet: l.vanvliet@nvvk.nl.

Downloads

Convenant NVVK - KBvG (pdf, 600 kB)

Kennisbank

Jaar

2014

Thema

Convenanten