Overslaan en naar de inhoud gaan

Sprekers bij ‘Rust brengen in roerige tijden’, Vakmanschap en kwaliteit in de dienstverlening

 • Studiedag NVVK

‘Rust brengen in roerige tijden’, Vakmanschap en kwaliteit in de dienstverlening

Over de sprekers

 1. Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane

  Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane

 2. Dr. Ronald Stevens, Directeur Stevens Consultancy

  Dr. Ronald Stevens, Directeur Stevens Consultancy

  Dr. Ronald Stevens is hoofddocent ‘public auditing’ en onderzoeker bij het Zijlstra Center, VU Amsterdam. Daarnaast is hij lid van de auditstuurgroep van de provincie Noord-Holland, stimuleert hij practoraten in het mbo en vervult hij toezichthoudende functies, onder andere in het (voortgezet) onderwijs. Vanuit zijn eigen bureau begeleidt hij in de rol van interim-manager, change-agent en strategisch adviseur diverse publieke organisaties op het gebied van kwaliteitsmanagement, strategievorming, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling (sectoren o.a. onderwijs, zorg, gemeente, overheid). Hij verricht onderzoek naar de rol en waarde van audits binnen publieke instellingen. In oktober 2012 promoveerde Ronald op basis van dit onderzoek aan de Tilburg University op de toepassing van Auditing als stimulerende interventie. Ronald Stevens studeerde sociale wetenschappen aan de VU (onderwijskunde en veranderkunde), gevolgd door een postdoc Bedrijfskunde aan de TU Delft en diverse managementcursussen en masterclasses o.a. op het gebied van interventiemanagement en Bestuur en Toezicht.
 3. Edwin Suurd, Transitiemanager Sociale Verzekeringsbank (SVB)

  Edwin Suurd, Transitiemanager Sociale Verzekeringsbank (SVB)

  Edwin Suurd werkt al 17 jaar voor de SVB. Hij is er sinds 2017 transitiemanager. Daarvoor bekleedde hij de functies van manager dienstverlening (2015-2017), lid van het Transitieteam (2013-2015) en HR-manager (2004-2012).
 4. Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur NVVK

  Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur NVVK

  Sinds 2011 zet Ellen zich actief in als vrijwilliger Schuldhulpverlening in Amsterdam. Met haar achtergrond als verandermanager en procesconsultant bij diverse externe en interne adviesclubs, was haar interesse in het grotere plaatje van de schuldhulpverlening snel gewekt. De ambitie om bij te dragen aan een versnelling én vereenvoudiging van de schuldhulpverlening heeft ertoe geleid dat ze in mei 2020 haar baan in de bankwereld verruilde voor haar huidige rol als senior beleidsadviseur bij de NVVK. Momenteel houdt zij zich bezig met het Landelijk Convenant Vroegsignalering en het afsluiten van convenanten met nieuwe schuldeisers. Daarnaast is zij binnen het Verenigingsbureau verantwoordelijk voor ‘het kennisplein’: diverse kleine en grotere initiatieven om een boost te geven aan vakmanschap binnen de branche.
 5. Erik Jan Elsenaar, eigenaar Return on Experience

  Erik Jan Elsenaar, eigenaar Return on Experience

  Erik Jan Elsenaar ondersteunt met zijn bedrijf Return on Experience organisaties om klantgerichter te worden. Dat doet hij voor zowel commerciële bedrijven als overheden. Het afgelopen jaar heeft hij onder andere de dienst SZW van de gemeente Den Haag ondersteund, o.a. bij het centraal zetten van de burger bij het organiseren van vroegsignalering, de ondersteuning aan gedupeerden van de toeslagenaffaire en andere aspecten van financiële dienstverlening. Erik Jan maakt gebruik van methodieken zoals ‘customer experience management’ en ‘service design’, waarin ook klantreizen een belangrijke rol spelen. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar het (maatschappelijke) rendement van klant- of burgergerichter werken.
 6. Evelien Meester, Teammanager Innovatie en Strategie Stimulansz

  Evelien Meester, Teammanager Innovatie en Strategie Stimulansz

  Evelien is een autoriteit op het gebied van de Participatiewet. Ze is het brein achter de omgekeerde toets en de omgekeerde verordening, en vurig pleitbezorgster van kennis van de gedragspsychologie voor het maken van effectief beleid. In 2019 verscheen onder haar leiding het Dagboek van de omgekeerde ambtenaar, een visionaire publicatie over de ‘ideale’ ambtenaar. Evelien is een bevlogen trainer en schrijver, die regelmatig in vakmedia publiceert.
 7. Gaby van Loon, stagiaire NVVK

  Gaby van Loon, stagiaire NVVK

  Gaby van Loon (26) is bezig met de Bestuurskunde-master Publiek Management aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Ze deed in 2021 een onderzoeksstage bij de NVVK over vroegsignalering bij jongeren.
 8. Hoscar Flores Pineda

  Hoscar Flores Pineda, een van de Amsterdammers uit stadsdeel Nieuw-West die door VONL zijn geholpen, hoe het project zijn leven heeft veranderd. 'Mijn situatie was zo schrijnend dat het VONL team direct vier tassen boodschappen kwam brengen. En ik kreeg een noodpas met 100 euro per week. Dan opeens kun je de kinderen weer iets geven en is er licht aan de horizon.' De VONL-begeleiders konden en mochten, in tegenstelling tot reguliere hulpverleners, 'buiten het boekje denken’, vertelt hij. Inmiddels is hij zelf ervaringsdeskundige geworden.
 9. Jacco Walters, Transitiemanager Sociale Verzekeringsbank (SVB)

  Jacco Walters, Transitiemanager Sociale Verzekeringsbank (SVB)

  Jacco Walters werkt sinds 2013 voor de SVB als transitiemanager Verandertrajecten binnen de Directie Dienstverlening. SInds 2017 is hij in opdracht van de Manifestgroep (overleg van landelijke grote overheidsuitvoerders) verantwoordelijk voor samenwerking op dienstverlening voor de niet-digivaardige burger, multiproblematiek en met name schuldenproblematiek. Van 2015-2016 deed hij de voorbereiding en implementatie van Resultaatverantwoordelijk werken (vorm van zelfsturende teams). Voor 1500 medewerkers van de SVBN betekende dit een verandering van team(grootte) en van werken. Van 2013-2014 werkte hij aan de formulering en implementatie van een nieuw functiehuis voor de Directie Dienstverlening.
 10. Jesse Frederik

  Jesse Frederik

  Jesse Frederik (1989) is correspondent Economie bij journalistiek platform De Correspondent. Hij schreef onder andere voor Follow The Money, nrc.next, de Volkskrant en Vrij Nederland. In 2013 won hij samen met co-auteur Eric Smit de journalistieke prijs de Tegel met een verhaal over ‘het Derivatendrama’, over twee nutsbedrijven die ‘als tovenaarsleerlingen verzeild raken in de wereld van ondoorzichtige kredietverzekeringen en daarin kopje onder gaan.’ In 2020 schreef hij ‘Zo hadden we het niet bedoeld’, waarin hij de aanloop naar de Toeslagenaffaire reconstrueert.
 11. Karen Stoffels-Montfoort, senior beleidsadviseur NVVK

  Karen Stoffels-Montfoort, senior beleidsadviseur NVVK

  Karen werkt al ruim 22 jaar op het gebied van schuldenproblematiek en de Wsnp. Zij heeft een universitaire achtergrond in psychologie en accountancy. Op dit moment is zij werkzaam bij Bureau Wsnp als stafmedewerker, maar ook als senior beleidsadviseur bij de NVVK. Bijzondere aandachtpunten daarbij zijn de aansluiting minnelijk-wettelijk traject, de audit en de helpdesk. Zij neemt deel aan de werkgroep rekenmethode VTLB van RECOFA en maakt deel uit van het College van Deskundigen schuldhulpverlening van KIWA. Daarnaast geeft zij als zzp’er regelmatig les over het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB), de Wsnp en de juridische aspecten van schuldhulpverlening.
 12. Léon van der Meij, auditor bij CIIO & zelfstandig organisatieadviseur

  Léon van der Meij, auditor bij CIIO & zelfstandig organisatieadviseur

  Léon van der Meij (1970) heeft ruim 20 jaar praktijk- en advieservaring binnen de kennisintensieve dienstverlening. Na werkzaam te zijn geweest bij het ministerie van VROM, de gemeente Den Haag en Twynstra Gudde Adviseurs en Managers is Léon sinds 2004 als zelfstandig organisatieadviseur werkzaam. Hij richt zich in zijn adviesopdrachten op de integratie van organisatieontwikkeling en kwaliteitsmanagement. Sinds 2004 is hij ook werkzaam als extern auditor, met diverse referentiekaders (ISO-9001, CIIO Maatstaf, het INK-model, Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs, maar ook zelfontwikkelde kaders vanuit strategische organisatieplannen). In deze rol heeft hij regelmatig audits uitgevoerd binnen de kennisintensieve en professionele dienstverlening, zowel bij organisaties uit de publieke als de profitsector.
 13. Marco Florijn, voorzitter NVVK

  Marco Florijn, voorzitter NVVK

  Marco Florijn is sinds 9 mei 2017 voorzitter van de NVVK. De betrokkenheid van Marco bij het sociale domein loopt als een rode draad door zijn loopbaan. Zo heeft hij de functie vervuld van locoburgemeester en wethouder van Financiën, Zorg, Sociale Zaken en Sport in de gemeente Leeuwarden en wethouder van Werk, Inkomen en Zorg in de gemeente Rotterdam. Ook bekleedde hij diverse (bestuurlijke) functies binnen verenigingen, waaronder de VNG, zoals het voorzitterschap van de VNG Commissie Werk en Inkomen. Marco Florijn is op dit moment eigenaar/directeur van het bedrijf ImpactPlatform, dat maatschappelijk betrokken onderneemt. Vanuit deze functie is hij betrokken bij projecten rond verbinding, samenwerking, innovatie en digitalisering.
 14. Margot Zuidervliet, manager Dienstverlening, Klachten en Burgercommunicatie gemeente Den Haag

  Margot Zuidervliet, manager Dienstverlening, Klachten en Burgercommunicatie gemeente Den Haag

  Margot Zuidervliet is gestart in de marketing en communicatie en houdt zich de laatste 12 jaar vooral bezig met het verbeteren van dienstverlening. 10 jaar in de pensioensector bij verschillende pensioenuitvoerders en de laatste 2 jaar bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten van de gemeente Den Haag. Daar is zij vooral bezig om het denken en werken vanuit de burger meer vorm te laten krijgen. Haar afdeling staat aan de lat om vanuit klantsignalen de dienstverlening te verbeteren. Dat doen zij vanuit de nieuwe directie Dienstverlening & Kwaliteit die 2 jaar geleden is ontstaan.
 15. Martin van den Kerkhof

  Martin van den Kerkhof

  Martin van den Kerkhof is 20 uur per week actief als scheidsrechter in het profvoetbal (Eerste divisie en eredivisie). Daar staat hij regelmatig voor de uitdaging om kolkende stadions te overtuigen van de juistheid van zijn beslissingen. Daarnaast is Van den Kerkhof accountant en partner bij GT Bunck Accountants en Belastingadviseurs. Sinds de zomer van 2018 is hij ook actief als Video Assistant Referee (VAR). Zijn werk als scheidsrechter en als accountant kent veel raakvlakken met ons werk: op het gebied van communicatie, psychologie, toepassing van regelgeving, uitstraling en duidelijkheid.
 16. Mia van der Vlugt

  Mia van der Vlugt is vanaf de start van VONL in 2017 als Veldwerker betrokken geweest. In een tandem met een ervaringsdeskundige ondersteunde zij gezinnen in het maken van een plan van aanpak en het verkrijgen van grip in hun leven. Met haar generalistische aanpak heeft zij vele gezinnen in Amsterdam bereikt en door aangehaakt te blijven, maakte zij verschil. Zij maakt zich hard voor goede integrale samenwerking, omdat dit zo belangrijk is gebleken tijdens VONL. Momenteel werkt zij als buurtteammedewerker in Amsterdam Nieuw West.
 17. Mirte Bunte

  Mirte Bunte is Kwartiermaker VONL. Zij onderzoekt waar de ruimte zit om de VONL aanpak in te zetten en de verworven kennis hieruit te delen, zodat anderen hiermee aan de slag kunnen. Vanuit verschillende rollen in het sociaal domein heeft zij ervaren hoe belangrijk het is om de ruimte te nemen, om dát te doen wat nodig is. Voortbordurend op de opgedane kennis en ervaringen in de ondersteuning van de VONL gezinnen, zet zij zich nu in om professionals te versterken in het toepassen van de werkzame elementen uit de VONL aanpak.
 18. Peter de Winter, relatiemanager schuldhulpverlening, preventie en vroegsignalering KredietbankNL

  Peter de Winter, relatiemanager schuldhulpverlening, preventie en vroegsignalering KredietbankNL

  Sinds 2020 is Peter volledig als Relatiemanager voor noord en west Nederland werkzaam. De accenten in deze functie liggen in het onderhouden van de relaties met opdrachtgevers en ketenpartners en de vertaling en implementatie van gemeentebeleid op het gebied van schuldhulpverlening naar concrete dienstverlening.
 19. Roos Meertens, adviseur gemeenten van de Zorgverzekeringslijn

  Roos Meertens, adviseur gemeenten van de Zorgverzekeringslijn

  Roos Meertens is relatiebeheerder en trainer bij Zorgverzekeringslijn, een instelling die onafhankelijk advies en praktische tips geeft voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Zorgverzekeringslijn legt uit hoe de Zorgverzekeringswet in elkaar zit en welke rechten en plichten (on)verzekerden hebben. De dienstverlening is gratis voor consumenten en hulpverleners. Voor professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met het oplossen van betalingsproblemen en de verzekeringsplicht, biedt Zorgverzekeringslijn een aantal aanvullende diensten: trainingen voor hulpverleners, cijfers over het aantal wanbetalers met achtergrondkenmerken per gemeente en cijfers van het aantal wanbetalers per wijk. Daarnaast stelt de instelling gratis flyermateriaal beschibaar om consumenten naar Zorgverzekeringslijn door te verwijzen. Zorgverzekeringslijn verzorgt ook financiële educatie voor mbo-leerlingen en trainingen voor professionals die internationale studenten en internationale medewerkers ondersteunen bij hun zorgverzekering.
 20. Rowan Noomen, Projectleider Jongeren Perspectief Fonds

  Rowan Noomen, Projectleider Jongeren Perspectief Fonds

  Rowan Noomen was als trainee bij publieke organisaties actief in de rol van organisatieadviseur en projectleider. Bij bureau Van Vieren werkt ze aan maatschappelijke opgaven, met een hart voor het sociaal domein. Rowan werkt aan organisatieontwikkeling en innovatieve oplossingen. Ze organiseert en begeleidt sessies en trainingen. Op dit moment is Rowan projectleider van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Dat fonds biedt een innovatieve aanpak aan jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Niet de schuld maar het toekomstperspectief van jongeren staat binnen het JPF centraal.
 21. Wethouder dr. Esmah Lahlah (portefeuille Arbeidsparticipatie, Bestaanszekerheid en Mondiale Bewustwording), Tilburg

  Wethouder dr. Esmah Lahlah (portefeuille Arbeidsparticipatie, Bestaanszekerheid en Mondiale Bewustwording), Tilburg

  Esmah Lahlah is sinds juni 2018 wethouder van Werk en Inkomen in het college van B&W in Tilburg. Ze is de zesde loco-burgemeester voor de stad. Lahlah studeerde Kinder- en Jeugdpsychologie aan Tilburg University. Daarnaast behaalde zij een Doctoraat Rechten aan de Tilburg Law School van diezelfde universiteit. Na het afronden van haar studie werkte Lahlah als staffunctionaris bij Stichting de Twern in Tilburg en ging vervolgens aan de slag als Hogeschooldocent Social Work bij Avans Hogeschool in Breda. Ook werkte zij als universitair docent bij Tilburg University en was ze lector Integrale aanpak kindermishandeling aan de Hanzehogeschool Groningen. Ze woont in Tilburg en is moeder van twee kinderen.