Overslaan en naar de inhoud gaan

Over Doorstroom bewind-minnelijke schuldhulp-Wsnp

 • Online Donderdagmiddagsessie NVVK

Doorstroom bewind-minnelijke schuldhulp-Wsnp

Wat kan ik als professional doen voor mijn collega, zodat hulpvragers krijgen wat ze nodig hebben? Die vraag staat centraal op onze Donderdagmiddagsessie van 6 april. Met bewindvoerders, schuldhulpverleners en een ervaringsdeskundige stellen we onder leiding van professor Nadja Jungmann een prioriteitenlijst op waar jij verder mee kunt.

Wie kan je ontmoeten tijdens deze Donderdagmiddagsessie? We stellen de sprekers aan je voor:

 • Nadja Jungmann (gespreksleider), hoogleraar en lector Schuldenproblematiek aan respectievelijk de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht. Mede-auteur onderzoek 'Segmentatie en doorstroom bij schulden'
 • Gerard Jan de Ruiter (regisseur Bewind gemeente Rotterdam)
 • Jolanda Cok (bewindvoerder Ornithos bewind Rotterdam)
 • Jessica van Hinthem (ervaringsdeskundige, student Hogeschool Arnhem Nijmegen, Associate Degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn)
 • Mirjam Zwamborn (projectbegeleider NVVK-project Samen de regie - Sneller vooruit)

Wat leert het onderzoek?

We beginnen om 14.00 uur. Nadja Jungmann neemt je eerst mee door het onderzoek 'Segmentatie en doorstroom bij schulden'. Het onderzoek richtte zich op de mensen die gebruik maken van bewind en schuldhulp. Voor het eerst werd vastgesteld wat nu de vaardigheden zijn van mensen in bewind, in minnelijke schuldhulp en in wettelijke schuldhulp, en in welke mate deze groepen van elkaar verschillen.

Hoe pakte Rotterdam het aan?

Vervolgens bespreekt Nadja Jungmann met Gerard Jan de Ruiter en Jolanda Cok de ervaringen die Rotterdam opdeed bij het intensiveren van de samenwerking. 'De bewindvoerders hadden een zetje nodig, maar de gemeente ook', zei toenmalig wethouder Michiel Grauss over het convenant dat hij in 2020 met bewindvoerders afsloot. Gerard Jan de Ruiter maakte van binnenuit mee wat er in Rotterdam gebeurde. Jolanda Cok vertelt hoe bewindvoerders aankeken tegen de ontwikkeling, en wat de samenwerking nu voor beide partijen oplevert.

Wat verwacht een hulpvrager?

Jessica van Hinthem, die zelf lang met grote schulden leefde, reageert op de bevindingen. Ze legt vanuit haar perspectief van ervaringsdeskundige uit wat het belang is van goede samenwerking tussen gemeente en bewindvoerders.

Hoe start je goede samenwerking?

Met projectleider Mirjam Zwamborn praat Nadja Jungmann over succesfactoren om samenwerking te starten, te verdiepen en zinvol te continueren. Om 15.30 uur sluiten we af.

Tussen de verschillende onderdelen door is er veel ruimte om vragen te stellen en je inbreng te geven in de bijeenkomst.

Het onderzoek

De NVVK vroeg de Hogeschool Utrecht onderzoek te doen naar de vraag 'Welke verschillen zijn er in vaardigheden en functioneren tussen mensen onder beschermingsbewind, in een minnelijke en wettelijke schuldregeling en welke factoren vormen volgens betrokken professionals belemmeringen voor tijdige en snelle doorstroom van mensen in de keten van schuldhulp?

De antwoorden staan in het onderzoek Segmentatie en doorstroom bij schulden, Hoe verschillen klanten onder bewind en in de schuldhulp van elkaar en wat bevordert doorstroom tussen voorzieningen?’. Het onderzoek vond plaats onder leiding van dr. Rosanne Oomkens, en ook prof.dr. Nadja Jungman was erbij betrokken.

Rapport HU

Beiden werken mee aan de Donderdagmiddagsessie over dit onderwerp. We gaan in op de onderzoeksvraag en op de deelvragen:

 1. In welke mate beschikken de verschillende groepen over noodzakelijke financiële vaardigheden?

 2. Wat is het niveau van het executief functioneren van de verschillende groepen?

 3. In welke mate ervaren de verschillende groepen chronische stress?

 4. In welke mate spelen er bij de verschillende groepen ontregelende omstandigheden (life events)?

 5. Wat zijn volgens schuldhulpverleners, beschermingsbewindvoerders, Wsnp-bewindvoerders en andere betrokken professionals uit het sociaal domein belemmeringen in de doorstroom tussen de drie voorzieningen?

Heb je nu al vragen waarvan je vindt dat ze aan de orde moeten komen? Mail ze aan senior beleidsadviseur Judith van Geffen van de NVVK.

Download het onderzoek hier.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.