Overslaan en naar de inhoud gaan

Samen de regie, sneller vooruit

Banner Campagne Samen de regie, sneller vooruit

Voor schuldhulpverleners en bewindvoerders geldt het motto 'inwoners met (een risico op) financiële problemen zo goed mogelijk ondersteunen'. De klant voorop stellen, je herkent het ongetwijfeld. Om de klant voorop te stellen is een samenwerking met ketenpartners essentieel. Of en hoe dit wordt ingericht verschilt per regio. De praktijk is weerbarstig. Daarom hebben wij een modelovereenkomst opgesteld als hulpmiddel om de samenwerking op een effectieve en efficiënte manier vorm te geven.

Download hier de modelovereenkomst

Deze modelovereenkomst is speciaal ontwikkeld voor:

 1. Gemeenten die de samenwerking met bewindvoerders willen verbeteren;
 2. Gemeenten die al samenwerken met bewindvoerders op basis van een eigen overeenkomst maar die deze samenwerking willen optimaliseren.

Met deze modelovereenkomst 'Samen de regie' pakken gemeenten en bewindvoerders samen de regie en staat de klant voorop.

Een goede samenwerking is gebaat bij heldere afspraken en die hebben we beschreven in de modelovereenkomst. Ter ondersteuning bieden we praktische uitleg en toelichting in de handreiking. Afspraken over communicatie, aanspreekpunten en termijnen bijvoorbeeld. Of over de bereikbaarheid en communicatie onderling. En natuurlijk de in- door- en uitstroom naar schuldhulpverlening.

Download hier de handreiking

De modelovereenkomst 'Samen de regie' is ontwikkeld door de NVVK in samenwerking met VNG, HORUS en NBBI.

Download hier de modelovereenkomst

Wat levert de modelovereenkomst en een levendige samenwerking voor beide partijen op?

 • Effectieve ondersteuning inwoners
  • Voorkomen en oplossen financiële problemen
  • Kwetsbare inwoners ondersteunen
  • Nazorg bij inwoners die uit bewind kunnen
 • Samenwerken op basis van vertrouwen
 • Goede toeleiding naar schuldhulpverlening
 • Efficiënte ketensamenwerking
 • Eficiëntere werkprocessen en korte lijntjes

Hoe u dat bereikt ziet u in onze infographic over de workflow:

Infographic Samen de regie, sneller vooruit