Overslaan en naar de inhoud gaan

Programma van Merkbaar en meetbaar, Voorjaarscongres NVVK

 • Congres

Merkbaar en meetbaar, Voorjaarscongres NVVK

Programma van Merkbaar en meetbaar, Voorjaarscongres NVVK

Op dinsdag 12 april:
9:00 - 9:45 Ontvangst met koffie/thee en registratie
9:45 - 9:50 Opening door de dagvoorzitter
9:50 - 9:55 Welkomstwoord
9:55 - 10:20 Hoe dichten we de kloof?
10:20 - 10:35 Balance Act
10:35 - 10:55 Pauze met bezoek aan beursvloer
11:00 - 11:40 Presentatie resultaten jubileumonderzoek Merkbaar & meetbaar
11:40 - 12:00 Rondetafelgesprek
12:00 - 12:10 Samen tegen armoede en schulden
12:15 - 12:25 Uitreiking onderscheiding Financiële hulpverlener van het jaar
12:25 - 12:30 Toelichting middagprogramma
12:30 - 13:30 Lunchpauze met bezoek aan beursvloer
13:30 - 16:00 Keuzeprogramma met workshops en werkbezoeken
  Workshops
  Werkbezoeken
16:15 - 17:30 Borrel
 1. Van 9:45 tot 9:50

  Opening door de dagvoorzitter

  Sheila Sitalsing, columnist de Volkskrant

 2. Van 9:50 tot 9:55

  Welkomstwoord

  Marco Florijn, voorzitter NVVK

 3. Van 9:55 tot 10:20

  Hoe dichten we de kloof?

  Sander Schimmelpenninck, journalist en programmamaker

 4. Van 11:00 tot 11:40

  Presentatie resultaten jubileumonderzoek Merkbaar & meetbaar

  Sheila Sitalsing in gesprek met Frank van Jeveren, senior onderzoeker Purpose en Marco Florijn

  Officiële overhandiging onderzoek aan koningin Maxima.

 5. Van 11:40 tot 12:00

  Rondetafelgesprek

  Onderwerp: hoe ziet u mensen met schulden, wat is er in de maatschappij en bij uw eigen organisatie veranderd in de benadering, welke kant moet het op, wat kunt u daarin betekenen?

  Tjeerd Bosklopper (Nationale-Nederlanden), Martijn Hagens (Vattenfall), Karin Christophersen (programmadirecteur Inning en Betalingsverkeer Belastingdienst)

 6. Van 12:00 tot 12:10

  Samen tegen armoede en schulden

  Carola Schouten, vice-premier en minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

 7. Van 13:30 tot 16:00

  Keuzeprogramma met workshops en werkbezoeken

  Er zijn 2 workshoprondes: van 13.30 tot 14.30 en van 15.00 tot 16.00. Werkbezoeken zijn van 13.30 tot 16.00.

 8. Van 13:30 tot 16:00

  Workshops

  Er zijn 2 workshoprondes. In beide rondes kun je een keuze maken uit de volgende workshops.

  1. Jongeren en schulden

  Stichting JPF biedt een innovatieve aanpak voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Niet de schuld, maar het toekomstperspectief van jongeren staat binnen het JPF centraal. Door de schulden aan het begin van het traject te saneren ontstaat er ruimte bij de jongere om aan te slag te gaan met zijn of haar perspectief, onder intensieve begeleiding van een trajectbegeleider. De openstaande schuld kan geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald middels een maatschappelijke tegenprestatie.
  Deze aanpak is beproefd en bijzonder succesvol gebleken, zo blijkt ook uit een gedane effectmeting in 2021.

  In deze workshop vertellen wij je meer over de aanpak van het JPF en de uitkomsten van de effectmeting. En gaan we in op wat wij doen om landelijke opschaling mogelijk te maken en hoe we gemeenten en partners hierin ondersteunen.

  Marije van Kranenburg, programmamanager Stichting Jongeren Perspectief Fonds

  2. Versterken van de weerbaarheid van jongeren

  Weerbare jongeren zijn beter bestand tegen problemen rondom schulden. Weerbaarheid zorgt er preventief voor dat jongeren minder in de problemen raken, maar het zorgt er ook voor dat als ze problemen hebben, ze hier makkelijker weer uit komen. Maar hoe kun je die weerbaarheid van jongeren versterken? Tijdens deze sessie gaan we in op zowel de theorie als de praktijk. Je hoort alles over de pilot Maatschappelijke Diensttijd in Arnhem waarbij jongeren als tegenprestatie, voor het oplossen van hun schulden, iets terug moeten doen en meteen aan hun eigen talenten werken. En je hoort van kennisinstituut Movisie wat werkt om weerbaarheid te versterken door in te zetten op o.a. het verbeteren van het sociaal netwerk, zelfregie en positieve identiteit. Hoe kun je dit inzetten op preventie en daarmee problemen oplossen en zelfs voorkomen?

  • Jolien Geerlings, Onderzoeker en adviseur Movisie
  • Alice Faber, Adviseur en projectmanager Expect Jeugd
  • Liesbeth Gerritsen, bestuursadviseur gemeente Arnhem
  3. Merkbaar & meetbaar

  Voor ons 90-jarig bestaan hebben we onderzoek laten doen naar: de essentie en de meerwaarde van financiële hulpverlening door te kijken vanuit verschillende perspectieven: namelijk de hulpvragers, hulpverleners, de schuldeisers en de maatschappij. Elke groep geeft zo zijn perspectief op de waarde en op mogelijke verbeteringen van financiële hulpverlening. In deze verdiepende sessie hoor je bovendien ook nog alles over de innovatieve methoden waarmee het onderzoek Merkbaar & Meetbaar is gedaan.

  Frank van Jeveren, Senior Onderzoeker Purpose

  4. Zou je door jezelf geholpen willen worden?

  De beelden die mensen hebben van ons werk zijn lang niet altijd positief. Daarom aarzelen ze vaak om hulp te zoeken en is de eerste stap over onze drempel cruciaal. Als de ontvangst en het contact dan niet goed gaan, duurt het zo weer maanden voordat iemand opnieuw durft aan te kloppen. Vraag jezelf af: Hoe zou jij bejegend willen worden in een dergelijke situatie?
  In deze sessie dagen we je uit om de klantreis in jouw organisatie hier kritisch op door te lopen. We stellen met een elkaar een TO DO lijst op om meer mensen beter te helpen en eerder te bereiken. Doe je mee?

  • Dick van Maanen, directeur Stadsring51
  • Nadja Jungmann, lector 'Schulden en Incasso' Hogeschool Utrecht
  5. Schulden door corona, wat kunnen we verwachten?

  In opdracht van de NVVK doet SEO momenteel onderzoek naar de impact van corona op ondernemers, flexwerkers en huishoudens. Er zijn harde klappen gevallen, maar waar? Tijdens deze sessie hoor je als één van de eersten de uitkomsten van het onderzoek en krijg je meer inzicht in de ernst en omvang van de problematiek. Welke groepen kunnen we verwachten aan nieuwe instroom? En we gaan met elkaar in gesprek over de vraag: Hoe kan je hierop anticiperen? Welke scenario’s kunnen we hiervoor bedenken?

  Remco van Eijkel, senior onderzoeker cluster Zorg en Sociale Zekerheid SEO

  6. De waarde van vrijwillige inzet (alleen ronde 1)

  Door corona is de maatschappij enorm veranderd. Vanwege beperkte contactmogelijkheden zijn thuissituaties complexer en uitdagender geworden. In deze sessie hoor je alles over de samenwerking met en in de gemeente Enschede vanuit vrijwilligersorganisatie Humanitas. Hoe werken ze samen en welke rol vervullen zij bij financiële zorgen? We zoomen in op de rol van vrijwilligers bij financiële hulpverlening en gaan met elkaar in gesprek over:

  • Wat mag je van een vrijwilliger verwachten?
  • Waar ligt de scheidslijn tussen professioneel en vrijwilligerswerk?
  • Hoe gaan we om met het grijze gebied?

  Gerrie Broeders, Coördinator vrijwilligerswerk Humanitas Thuisadministratie
  Christie Withag, Coördinator vrijwilligerswerk Humanitas Thuisadministratie

  7. Pauzeknop “de volgende stap” naar schuldenrust

  Het afgelopen jaar hebben we grote stappen gemaakt rondom schuldenrust. Er zijn diverse pilotprojecten bij o.a. de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Eindhoven samen met het CJIB uitgevoerd. We praten je graag bij over de lessons learned, VISH en de Routekaart om schuldenrust te krijgen. Nu is het moment om ‘de volgende stap’ te gaan zetten om tot de landelijke pauzeknop te komen. We zijn ook benieuwd naar hoe jij als gebruiker de pauzeknop ziet en wanneer je deze zou willen inzetten. Doe mee met deze workshop zodat je straks als één van de eersten er gebruik van kan maken.

  • Dorothea van der Veen van gemeente Amsterdam
  • Jolanda Hemmes Blumers van het CJIB
  • Ingrid Leentvaar van Gemeente Den Haag
  8. Armoede, schulden en suïcidepreventie: hoe breng je dat samen? (alleen ronde 2)

  Suïcidepreventie kan niet zonder een goede aanpak van armoede en schulden. Hoe kan dat? Waarom komen zelfmoordgedachten zo vaak voor bij mensen met geldzorgen en schulden? Wat betekent dit voor professionals uit de sociaal economische sector. Hoe kan je dit vanuit het sociaal domein integraal oppakken? Hoe help je inwoners of ondernemers, die door financiële problemen het leven niet meer zien zitten? Denk en doe mee in deze workshop, waarin we twee werelden met elkaar verbinden.

  Ricco de Goede, Projectleider suïcide preventie 113 Zelfmoordpreventie

  9. Aan de slag met de beroepscompetenties in jouw praktijk

  De beroepscompetenties sociaal-financiële dienstverlening zijn onlangs in een webinar gepresenteerd. Deze zijn vooral bedoeld voor professionals, die werken met mensen met (risico’s op) financiële problematiek. Wil je zien hoe je met de beroepscompetenties aan de slag kunt in jouw praktijk? In deze workshop maak je kennis met de twee gesprekstools die zijn ontwikkeld. De eerste gesprekstool kun je binnen je organisatie gebruiken om je (gewenste) positie in het vaarwater van financiële bestaanszekerheid helder te krijgen. Met de tweede gesprekstool krijg je in beeld welke competenties je hebt, welke je eventueel nog nodig hebt en hoe je die kunt realiseren. Wil jij je als professional, met je team en je organisatie, een stap in de ontwikkeling van je vakmanschap zetten? Doe dan mee met deze workshop. Karin van der Burgt en Deanne Radema zijn voor het programma Schouders Eronder de uitvoerders van het project over beroepscompetenties.

  • Karin van der Burgt: werkt aan versterken beroepsontwikkeling, loopbaanpaden en aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt
  • Deanne Radema: houdt zich bezig met beroepsontwikkeling, leren en innoveren in het sociale domein, zorg en onderwijs
  10. Multiproblematiek vlottrekken? PMM ondersteunt!

  Mensen met problemen op verschillende leefgebieden – multiproblematiek - kunnen volledig klem komen te zitten tussen de regels van verschillende instanties. De situatie is vaak zo complex dat ook hulpverleners vastlopen en een oplossing uitblijft. Het interdepartementale Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM) ondersteunt deze professionals in het oplossen van vastgelopen situaties. Met verschillende instrumenten helpt PMM hen om mensen die klem zitten beter en sneller te kunnen helpen. Meer weten over de werkwijze en instrumenten van PMM? En bent u benieuwd wat PMM voor u en uw organisatie kan betekenen? Kom dan naar deze workshop waarin wij u meenemen in hoe PMM bijdraagt aan het vlottrekken van multiproblematiek. Kijk voor meer informatie alvast op onze website www.maatwerkmultiprobleemhuishoudens.nl of volg ons op LinkedIn.

  • Marjan Jellema, programmamanager PMM, ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid
  • Bjarny van der Linden, kernteamlid PMM, ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
 9. Van 13:30 tot 16:00

  Werkbezoeken

  De werkbezoeken zijn van 13.30 tot 16.00. Je kunt keuze maken uit een van de volgende werkbezoeken.

  1. Samenwerking met vrijwilligers - Werkbezoek Stadsbank Oost Nederland

  In Enschede werken de kerken samen in een Diaconaal Platform en zij zitten met een formulierenbrigade bij de Stadsbank in huis. Voor iemand met geldzorgen is de drempel lager om zijn/haar verhaal aan een vrijwilliger te doen en het bereik is hierdoor groter. Deze samenwerking werkt aanvullend en elkaar versterkend. Tijdens deze excursie bezoek je de Stadsbank in Enschede en hoor je alles over deze unieke samenwerking.

  • Jan Veldhuizen, dominee en voorzitter Diaconaal Platform
  • Nick Harders, Klantmanager Stadsbank Oost Nederland
  2. Hoe kunnen we meer doen voor dak- en thuisloze jongeren? - Werkbezoek Stadsbank Oost Nederland

  Door schuldhulpverlening in huis te halen bij de maatschappelijke opvang (Humanitas Onder Dak) kunnen we meer doen voor dak- en thuisloze jongeren. Als je het dichtbij en hands on met elkaar organiseert, kun je snel handelen en zorgen voor rust op het gebied van schulden, waardoor er weer meer ruimte is voor andere hulpverlening. Tijdens dit werkbezoek aan de Stadsbank Oost Nederland hoor je hoe we dat doen en hoe we het organiseren, in huis bij Humanitas. Maar ook welke effecten en opbrengsten deze mooie samenwerking oplevert.

  • Martijn Schinkel, Klantmanager Stadsbank Oost Nederland / Financiële begeleiding jongeren Humanitas Onder Dak
  • Patrick Hage, Persoonlijk begeleider Humanitas Onder Dak
  • Yara Hümmels, Beleidsmedewerker Humanitas Onder Dak
  3. Integrale dienstverlening voor ondernemers ná corona – werkbezoek ROZ Hengelo

  Hoe gaat het met ondernemers ná corona en welke dienstverlening kun je hen als gemeente bieden? Wat is er mogelijk? Wat hebben ondernemers tijdens corona meegemaakt en wat kun jij als dienstverlener voor hen nu en in de toekomst betekenen? Meer dan je denkt!
  Tijdens dit werkbezoek hoor je hoe breed en integraal de ondernemersdienstverlening door ROZ wordt ingestoken. Maar vooral: hoe doe je dat? Niet alleen door ze eerder te bereiken, maar ook om samen te kijken naar mogelijkheden. Er is meer vóór het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en ná schuldhulpverlening. En werelden liggen ertussen.
  Wat kan het Bbz en SHVO bieden? En waar liggen de – overbrugbare – uitdagingen? Check in and fly with us!

  • Silke Eitink, Ondernemersadviseur Schuldhulpverlening ROZ
  • Rob Hilarius, Manager ROZ Groep
  • Maurice Krake, Ondernemersadviseur ROZ
  4. Proeverij van drie onderzoeken in het Sociaal Domein - Werkbezoek aan de werkplaats Sociaal Domein Twente van Hogeschool Saxion

  Tijdens deze excursie krijgen we een ‘proeverij’ van drie onderzoeken gepresenteerd en gaan we met elkaar in gesprek over de resultaten:

  • Experimenten Participatiewet – Welk effect heeft een aanpak met minder controle en meer vertrouwen op cliënten?
   Peter Gramberg, Hoofddocent/onderzoeker Lectoraat Social Work Saxion
  • Gezonde kinderen in krappe tijden – Hoe kun je met weinig geld je kinderen een gezonde en positieve opvoeding geven?
   Margriet Braun, Associate Lector Hogeschool Saxion
  • Effectieve inzet van vrijwilligers in de schuldhulp – Welke invloed heeft het inzetten van vrijwilligers tijdens schuldhulpverlening op de financiële vaardigheden en het gedrag van de cliënt?
   Ben Boksebeld, docent en onderzoeker Hogeschool Saxion, zal deze presentatie verzorgen samen met Robert Winkel, één van de geïnterviewde oud-cliënten
  5. Werkbezoek aan Wijkwijzer, Budget Advies Team & Performance Factory

  Bij deze excursie hoor je alles over de integrale wijkaanpak in Enschede en bezoek je het voormalig Polaroid fabrieksterrein met veel startende sociale ondernemers. Je hoort hoe we samenwerken met partners, hoe we doorverwijzen zodat iemand op de juiste plek terecht komt. Je ziet in de Performance Factory hoe we de wijk zo laagdrempelig mogelijk maken.

  Anthony Schoon, bedrijfsleider Wijkwijzer

  6. Werkbezoek aan Sheltersuit (13:30-15:00 uur)

  Omdat iedereen warmte, bescherming en waardigheid verdient.

  Sheltersuit is bedacht als een kortetermijnoplossing voor een groot probleem. Het lost het daklozen- en vluchtelingenprobleem niet op, maar voorkomt wel dat mensen op straat doodvriezen. Een Sheltersuit is een jas met een aanritsbare slaapzak. Sheltersuits worden gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (d.w.z. voormalige vluchtelingen). Alle producten worden gemaakt vanuit restmaterialen. Tijdens dit werkbezoek zie je hoe we de kringloop sluiten en kansen op werk creëren om armoede te overwinnen.

  Youp Meek, Social Entrepreneur Sheltersuit Foundation