Overslaan en naar de inhoud gaan

Vakmanschap - pagina 4

Bevoegde, bekwame en bevlogen professionals

Vakmanschap

Een kwaliteitsbewuste branche vraagt om medewerkers die bevoegd, bekwaam én bevlogen zijn. Met het vakmanschapsprogramma wil de NVVK stimuleren dat er kwalitatief betere zorg wordt geleverd en de schuldenaar duurzaam geholpen wordt. Dat dus niet alleen zijn schulden afgelost of een budget goed wordt beheerd, maar dat de financiële hulpverlener waar nodig ook oog heeft voor de diepere oorzaken van de problemen.

Waarom vakmanschap?

Het vakmanschapsprogramma sluit aan op de NVVK Belofte en het Kwaliteitskader.

De NVVK Belofte is een vanuit klantperspectief uitgewerkte set van waarden, normen en uitgangspunten voor de dienstverlening door onze leden.

Het NVVK Kwaliteitskader is een samenhangende set betekenisvolle kwaliteitsnormen die wij als basis hanteren voor de periodieke kwaliteitstoetsing van onze leden. NVVK-gecertificeerde leden onderscheiden zich van andere organisaties. Zij zijn betrouwbare partners voor overheden en schuldeisers. Ze bieden dienstverlening op een gegarandeerd basisniveau.

Vakmanschap sluit hierop aan omdat we onze leden willen stimuleren om te innoveren en te blijven verbeteren, op de werkvloer maar ook op managementniveau. Allemaal in het belang van de klant.

De NVVK ontwikkelt verder

Hoe ontwikkelen we vakmanschap?

Vanuit de NVVK willen wij in de beroepsontwikkeling bijdragen aan vakmanschap en leiderschapskwaliteit en dat doen we op verschillende manieren.

Beroepscompetenties voor schuldhulpverleners, budgetbeheerders en bewindvoerders

Samen met Schouders Eronder ontwikkelden we beroepscompetenties voor het vak van sociaal financieel dienstverlener. De beroepsgroep is breed: van budgetcoaches en schuldhulpverleners die mensen intensief begeleiden tot en met schuldregelaars en bewindvoerders. Beroepscompetenties vormen het fundament van het vak, maken meetbaar wat er nodig is en geven daarmee ook een basis voor opleiding en ontwikkeling gedurende je loopbaan.

Meer informatie over beroepscompetenties vind je op schouderseronder.nl.

Kwaliteitsregisters

De NVVK juicht de ontwikkeling toe van beroepsorganisaties in de ontwikkeling van beroepsregistratie en stimuleert dat schuldhulpverleners zich aansluiten.

Om gecertificeerd te kunnen worden moet je je als professional permanent blijven ontwikkelen en bijscholen. Je aanmelden voor een register helpt daarbij. De certificering vindt plaats door een commissie die kijkt naar het aantal gevolgde uren ‘ontwikkeling en bijscholing’. Het uitgangspunt is dus permanente ontwikkeling.

Schuldhulpverleners kunnen zich bij verschillende registers aanmelden:

Scholing en accreditatie

We blijven ook nieuw aanbod ontwikkelen dat aansluit bij recente ontwikkelingen in schuldhulpverlening en bewindvoering. Denk aan bredere toepassing van het saneringskrediet. We onderzoeken daarnaast mogelijkheden om door derden aangeboden opleidingen die specifiek relevant zijn voor schuldhulpverlening en bewindvoering door (leden van) de NVVK te laten accrediteren. Die accreditatie functioneert dan als een soort kwaliteitskeurmerk. Dat biedt (toekomstige) sociaal financieel dienstverleners duidelijkheid in het huidige oerwoud aan cursussen, deeltijdtrajecten en opleidingen.’

We werken aan breed aanbod van kennis voor de hele sector. Georganiseerd met herkenbare NVVK-partnerships, met verwante organisaties in de sector en in samenwerkingsverbanden zoals Schouders Eronder. Hier wordt de professional, die zich bezighoudt met schuldhulpverlening, ondersteund in zijn professionele ontwikkeling.

Kennisbundel

Schouders Eronder heeft een tool ontwikkeld voor iedereen die werkzaam is in de schuldhulpverlening: de kennisbundel. In de Kennisbundel vind je toegankelijke samenvattingen van wetenschappelijke rapporten, handreikingen en andere relevante vakliteratuur. Maar ook overzichten van handige tools en filmpjes. Zo kun je gemakkelijk op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied.

Kijk op www.kennisbundel.nl

Nieuws over Vakmanschap

 1. handen-vasthouden-national-cancer-institute-BxXgTQEw1M4-unsplash.jpg

  Themadag NVVK en Schouders Eronder

  ‘Nazorg te vaak ondergeschoven kindje in de schuldhulp’

  31 maart 2021

  ‘Hoe voorkom je dat mensen na een schuldhulptraject opnieuw in de problemen komen? Hoe kan nazorg nu echt goed worden ingericht? Toegankelijk, zonder drempels? En wanneer begin je met die voorbereiding op een schuldenvrij leven? Een greep uit de vragen die op de Themadag ‘Nazorg: wat kun jij doen?’ van de NVVK en Schouders Eronder aan bod kwamen. ‘De urgentie is er.’

 2. nvvk-beeld-ilona-met-klant-aan-tafel.jpg

  Vrijwilligers en schuldhulpverleners: hoe kunnen ze elkaar versterken?

  29 maart 2021

  Nederland kent meerdere vrijwilligersorganisaties die mensen met financiële zorgen bijstaan. De organisaties zijn verenigd in de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. De NVVK en het samenwerkingsverband Schouders Eronder organiseren een bijeenkomst met de AVS, waarin uitvoerende beroepskrachten en vrijwilligerscoördinatoren nagaan hoe ze elkaar kunnen versterken.

 3. 20201217 nazorg westland.png

  Zesdaags leernetwerk Nazorg: hoe verleid je hulpvragers?

  16 december 2020

  Jaarlijks ronden duizenden mensen succesvol een schuldhulpverleningstraject af. Dit is uiteraard een feestelijk moment. Maar het is ook een spannend moment. De klant moet het vaak weer helemaal zelf doen. Een deel van de klanten blijft helaas niet duurzaam uit de schulden. Tegelijkertijd worden schuldeisers steeds kritischer op klanten met terugkerende betaalproblemen.