Overslaan en naar de inhoud gaan

Beroepscompetentieset voor professionals in sociaal-financiële dienstverlening

Beroepscompetentieset voor professionals in sociaal-financiële dienstverlening

Werk jij als professional met mensen aan het versterken van hun financiële bestaanszekerheid? Verken dan welke deskundigheid je nu en in de toekomst nodig hebt. Het staat beschreven in de beroepscompetentieset voor professionals in sociaal-financiële dienstverlening.

Het vakgebied sociaal-financiële dienstverlening is breed en divers. Net als de hulp en ondersteuning die geboden wordt aan mensen. Deze beroepscompetentieset is bedoeld voor alle professionals die in het vakgebied werkzaam zijn. Ongeacht of zij werken bij een gemeente, een sociaalwerkorganisatie, een schuldhulporganisatie of een commerciële organisatie in het vakgebied. En ongeacht de functie. De beroepscompetentieset is er voor schuldhulpverleners, sociaal werkers, financieel coaches, bewindvoerders, nazorgconsulenten en al die andere professionals, waarbij er ook aandacht is voor verschil in niveau en vakvolwassenheid.

De beroepscompetentieset is tot stand gebracht in het samenwerkingsverband Schouders Eronder, waar de NVVK in deelneemt naast Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG. De (clusters van) competenties waarover een professional dient te beschikken zijn daarnaast in samenwerking met NVVBS en SAM, én in nauw overleg met het werkveld ontwikkeld, gevalideerd en gelegitimeerd.
De beroepscompenties zullen o.a. ingezet worden als uitgangspunt voor certificering bij het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD).

De beroepscompetenties

De beroepscompetenties beschrijven over welke deskundigheid professionals moeten beschikken om hun werk adequaat te kunnen doen. Vertrekpunt van de Beroepscompetentieset sociaal-financiële dienstverlening is de situatie van mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Want het maakt voor de professional uit of deze preventieve hulp- en dienstverlening biedt, naast mensen staat die te maken hebben met zware schuldenproblematiek, mensen helpt bij het op de rit houden van hun financiële bestaanszekerheid of zich richt op al deze situaties.

De competenties zijn georganiseerd in een 8 clusters:

  1. Aansluiting vinden en contact aangaan
  2. Signalering, inventariseren en analyseren
  3. Samenwerken en opereren in een belangenveld
  4. Informeren en adviseren
  5. Coachen, ondersteunen en motiveren
  6. Sturen en beïnvloeden
  7. Planmatig en systematisch werken
  8. Staan voor de eigen professie

Bekijk de volledige beroepscompetentieset (pdf, 676 kB)

Aan de slag

In dit document (pdf, MB) is een vertaling gemaakt van in welke mate de verschillende compententies van belang zijn in de verschillende fases of situaties waar de hulpvrager zich in kan bevinden. Deze fases zijn weergegeven als ‘vaarwater’.

screenshot-document-beroepscompetenties

Daarnaast zijn een 2 gesprekstools beschikbaar gesteld:

  • Gesprekstool 1: om binnen je organisatie je (gewenste) positie in het vaarwater van financiële bestaanszekerheid helder te krijgen.
  • Gesprekstool 2: om in beeld te krijgen welke competenties je al in huis hebt, welke je eventueel nog nodig hebt en hoe je die kunt realiseren.

Meer informatie

Meer informatie over de beroepscompetenties vind je in de Kennisbundel van Schouder Eronder. Hier zijn onder andere informatieflyers beschikbaar voor het onderwijs, organisaties en de professional zelf.

Kennisbank

Jaar

2022

Thema

Vakmanschap