Overslaan en naar de inhoud gaan

Nationale ombudsman licht onderzoek toe in VNG Bespreekuur

Online meeting VNG donderdag 21 maart

Nationale ombudsman licht onderzoek toe in VNG Bespreekuur

29 februari 2024

Waar stuitte de Nationale ombudsman op tijdens zijn onderzoek naar gemeenten en vroegsignalering? Welke vragen heb jij bij zijn bevindingen? Wat moet er gebeuren om vroegsignalering te versterken? Al die vragen komen aan de orde in een online meeting van VNG waar de Nationale ombudsman aan meewerkt.

In een reactie op het rapport van de Nationale ombudsman schrijft VNG dat de vereniging de aanbevelingen van de ombudsman onderschrijft:

  • maak persoonlijk contact met de burger
  • verzamel data en evalueer de werking van vroegsignalering
  • zorg voor kennis en expertise bij medewerkers
  • versterk de samenwerking met vastelastenpartners

Hoe kan vroegsignalering versterkt worden?

Tijdens het Bespreekuur gaan de deelnemers na wat er nodig is om vroegsignalering te versterken. Daarover lopen de meningen uiteen. De VNG maakt duidelijk dat zij hecht aan lokale beleidsvrijheid rond dit onderwerp: 'Gemeenten werken toe naar het versterken van ondersteuning aan inwoners met financiële zorgen. Daarbij is flexibiliteit nodig om in te spelen op lokale initiatieven en maatwerk te bieden om zo te komen tot de beste dienstverlening aan inwoners', aldus de reactie van VNG op het rapport van de ombudsman.

Verschil 'niet uit te leggen'

De Nationale ombudsman wil juist af van grote lokale verschillen. Hij adviseert 'alle betrokken partijen' om 'landelijk vastgelegde minimumvereisten' te formuleren waaraan vroegsignalering moet voldoen. 'Of je goede hulp krijgt bij het voorkomen van en omgaan met schulden, hangt nu te veel af van je toevallige woonplaats. Dat is niet uit te leggen. Vroegsignalering moet beter. En we hebben gezien dat het ook beter kan', aldus de ombudsman.

Hoe die visies bij elkaar komen, wordt duidelijk tijdens het Bespreekuur op donderdag 21 maart. Je kunt je hier aanmelden om mee te doen.