Overslaan en naar de inhoud gaan

Jaarplan NVVK ‘Financiële hulp in nieuwe fase’

Begeleiding: zo kort als kan en zo lang als nodig

Jaarplan NVVK ‘Financiële hulp in nieuwe fase’

21 februari 2024 Sociale KredietverleningWetgevingVtlbNVVK Arrangement

Financiële hulpverlening is een nieuwe fase ingegaan nu we schulden kunnen aflossen in 18 maanden. Begeleiding ‘zo kort als kan en zo lang als nodig’ is als uitgangspunt nog belangrijker geworden. Daarom hebben we dat ook verwerkt in de titel van het jaarplan waarmee het NVVK-bureau dit jaar werkt.

Onze stip op de horizon is het beleidsdoel van het demissionaire kabinet: over 6 jaar halvering van het aantal mensen in schulden ten opzichte van 2015. Dat geeft urgentie aan het werken aan de Basisdienstverlening: het principe dat elke gemeente een minimaal kwaliteitsniveau haalt in financiële hulpverlening. Vóór de zomer ligt er een plan van VNG, Divosa, SZW en onze vereniging. Bestuurlijke afspraken hierover tekenen we in maart. 

Wat staat er nog meer op het programma?

Onder andere dit:

  1. We werken hard door aan onze ‘eigen’ halvering: het terugbrengen van de benodigde tijd voor het schuldregelproces met 50 % 
  2. Samen met leden, schuldeisers en de rechtspraak komen we tot een nieuwe definitie van het begrip ‘problematische schuld’ en bezien we de manier waarop we de afloscapaciteit berekenen.
  3. We vervolgen de ontwikkeling van ons Kwaliteitskader om ervoor te zorgen dat NVVK-leden kwalitatief goede hulp verlenen. 
  4. We lossen praktische problemen op voor onze leden, zoals het aanvragen van een bankrekening na een schuldregeling.
  5. Samen met een aantal landelijke partners realiseren we een Landelijke Pauzeknop en borgen we Warme Doorverwijzing.
  6. Nazorg en begeleiding brengen we op een hoger niveau, door methoden die zelfstandigheid bevorderen verder te brengen en door werken met een buffer na afronding van een schuldregeling te promoten. We betrekken ook schuldeisers bij deze ontwikkeling.
  7. We publiceren WerkWijzers waardoor leden succesvolle strategieën van anderen kunnen overnemen.
  8. NVVK Expedities in 2024 helpen onze leden om doorlooptijden en vroegsignaleringswerk te verbeteren.
  9. We behartigen ledenbelangen via Haagse en Brusselse lobby-activiteiten.
  10. Op verzoek van het ministerie van SZW dragen we bij aan de ontwikkeling van schuldhulpverlening op Bonaire, st. Eustatius en Saba (‘Caribisch Nederland’).  

Sleutelwoorden

Sociale KredietverleningWetgevingVtlbNVVK Arrangement