Overslaan en naar de inhoud gaan

Routekaart Financiële Zorgen toont toekomstperspectief

Preventie, vroegsignaleren, schuldregelen, begeleiding & nazorg

Routekaart Financiële Zorgen toont toekomstperspectief

24 januari 2024

De VNG nodigt gemeenten uit tot een 'stap in de toekomst van effectieve schuldhulpverlening' met de routekaart Financiële Zorgen. Het is 'een hulpmiddel voor gemeenten om de dienstverlening aan inwoners met financiële problemen te optimaliseren en verbeteren.' 

De routekaart Financiële Zorgen biedt een basis voor de uitvoering van preventie, vroegsignalering, regelen van schulden, begeleiding en nazorg.

Drie rollen

Er is door VNG sinds 2020 aan de Routekaart gewerkt. De Routekaart biedt gemeentelijke medewerkers in het sociaal domein de mogelijkheid om vanuit 3 rollen naar de financiële hulpverlening te kijken:

 1. beleidsmaker/juridisch adviseur
 2. informatiekundige/data-adviseur
 3. communicatieadviseur

Drie lagen

De Routekaart ziet drie lagen in schuldhulpverlening:

 1. Het basisproces: Dit is het gedeelte van het schuldhulpverleningstraject dat minimaal noodzakelijk is om in te richten. Het basisproces benoemt per doelgroep, de wettelijke kaders en landelijke initiatieven die noodzakelijk zijn voor de minimale, verplichte dienstverlening. Het basisproces stelt gemeenten in staat op een vergelijkbare basis te werken. Inwoners worden dan op een geharmoniseerde wijze ondersteund. 
 2. De inspiratielaag: Dit onderdeel van het traject bevat de doorontwikkeling van de huidige werkwijze waarin bestaande initiatieven worden beschreven voor de doorontwikkeling.  
 3. De toekomstlaag: De laag waarin toekomstproces en verwachte ontwikkelingen worden weergegeven. De laag waarin we durven te dromen en uiteraard het inwoners perspectief centraal staat.  

Acht mijlpalen

De Routekaart schetst de klantreis van de hulpvrager langs 8 mijlpalen:

 1. Op zoek
 2. In beeld
 3. In contact
 4. In gesprek
 5. Rust en overzicht
 6. Plaatje compleet & perspectief
 7. Trots en financieel fit
 8. Met vertrouwen de toekomst tegemoet

Drie sporen

Daarbij zijn 3 sporen mogelijk:

 1. inwoner
 2. jongere (nog niet gereed)
 3. ondernemer (nog niet gereed)

Houvast voor standaardiseren

'De routekaart geeft houvast, gebaseerd op wat vanuit inwonersperspectief als ideaal gezien wordt. Ook maakt de routekaart standaardiseren van maatwerk mogelijk', aldus VNG.

Je vindt de Routekaart hier

Communicatieadviseur programma Verbinden Schuldendomein Anne-Sophie Damen-Maigret (VNG Realisatie) neemt je in deze 5 minuten durende video mee door de Routekaart:

VNG