Overslaan en naar de inhoud gaan

'Laat Nederland niet stilvallen, werk door aan noodzakelijke wet- en regelgeving'

Steunverklaring NVVK voor petitie VNG

'Laat Nederland niet stilvallen, werk door aan noodzakelijke wet- en regelgeving'

7 september 2023 LobbyPreventie

De VNG roept het kabinet op om door te werken aan noodzakelijke wet- en regelgeving, ondanks de demissionaire status. Onder andere het ministerie van Sociale Zaken krijgt concrete vragen over werken aan bestaanszekerheid. 'Het rijk moet het inkomensbeleid op orde brengen door verhoging van het minimumloon en de bijstand, anders blijft het voor gemeenten dweilen met de kraan open.'

De VNG vraagt de commissie Sociale Zaken om een aantal voor gemeenten cruciale onderwerpen niet controversieel te verklaren. 'De decentrale overheden hebben de ruimte nodig om besluiten te kunnen nemen die nodig zijn om dit land draaiend te houden', aldus de VNG.

Voorkom vertraging

  • Steeds meer mensen lukt het niet om rond te komen. Het CPB waarschuwde in augustus dat zonder maatregelen het aantal inwoners in armoede kan oplopen tot 1 miljoen. De aanpak van het bestrijden van armoede ligt voor een groot deel bij de gemeente. Tegelijkertijd moet het rijk het inkomensbeleid op orde brengen door verhoging van het minimumloon en de bijstand, anders blijft het voor gemeenten dweilen met de kraan open. Wij vragen daarbij ook aandacht voor de inwoners van de Caribische gemeenten. De VNG vindt bestaanszekerheid verhogen heel urgent en wil voorkomen dat de verkiezing voor vertraging zorgt.

Om als gemeenten hun rol hierin goed te kunnen vervullen, vraagt de VNG ook om het volgende:

  • Pak door op het fundamenteel herzien van de Participatiewet zodat werken loont en gemeenten kunnen werken vanuit vertrouwen.
  • Ondersteun kwetsbare groepen in de samenleving en verhoog middelen voor bijzondere bijstand en middelen voor beschut werk en sociale werkvoorzieningen.

Stemming: dinsdag 12 september

Op dinsdag 12 september stemt de Tweede Kamer over de lijst controversiële onderwerpen.

Lees de hele VNG-petitie hier

Sleutelwoorden

LobbyPreventie