Overslaan en naar de inhoud gaan

Belastingdienst past Leidraad Invordering aan naar 18 maanden

Vanaf 1 juli akkoord mogelijk op kortere aflosperiode

Belastingdienst past Leidraad Invordering aan naar 18 maanden

28 juni 2023 SchuldeisersWetgeving

Vanaf 1 juli gaat de Belastingdienst akkoord met minnelijke schuldregelvoorstellen met een aflosperiode van 18 maanden. De Staatscourant publiceerde daarvoor vandaag een wijziging van de Leidraad Invordering.

Het besluit is een logisch vervolg op de wijziging van de Faillissementswet, schrijft de dienst in een toelichting. 'Op 7 februari 2023 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet aangenomen door de Eerste Kamer, op grond waarvan onder meer een wettelijk schuldsaneringstraject wordt verkort van drie jaar naar anderhalf jaar. In verband met die wijziging heeft de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen aangekondigd dat de aflossingsperiode van minnelijke schuldregelingen eveneens zal worden verkort naar anderhalf jaar.'

'Akkoord is mogelijk op of na 1 juli'

'Daarom zal ook de Belastingdienst vanaf 1 juli 2023 kunnen instemmen met verzoeken om instemming met een minnelijke schuldregeling waarin wordt uitgegaan van een aflossingsperiode van achttien maanden', aldus hoofddirecteur Fiscale en Juridische zaken Harry Roodbeen in de Staatscourant. 'Dit geldt voor minnelijke schuldregelingen waarvan een afschrift van de stabilisatieovereenkomst, een schriftelijke mededeling dat een schuldregelingsovereenkomst tot stand is gekomen of een schriftelijk aanbod van het akkoordbedrag dat op of na 1 juli 2023 door de Belastingdienst is ontvangen'.

Zie ook Verkorting aflosperiode

Sleutelwoorden

SchuldeisersWetgeving