Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe lang moeten mensen geregistreerd staan bij BKR?

Denk mee over consultatie wetsvoorstel registratie kredieten

Hoe lang moeten mensen geregistreerd staan bij BKR?

30 juni 2023 PreventieWetgevingSchuldregelingSaneringskrediet

De registratie van kredietovereenkomsten en eventuele betalingsachterstanden daarop door Bureau Kredietregistratie (BKR) heeft tot doel financiële problemen van mensen te voorkomen en risico’s voor kredietverstrekkers te beperken. Vanwege de impact van de registratie op consumenten wil minister Kaag van Financien de registratie wettelijk regelen. We horen graag jouw mening.

'Bij de kredietregistratie door BKR worden veel gegevens van mensen verwerkt. Het wetsvoorstel maakt van het beheer van het kredietregister een wettelijke taak, maakt het mogelijk om BKR aan te wijzen als uitvoerder van die taak, en zorgt ervoor dat gegevens zorgvuldig worden gebruikt', schrijft het ministerie in een toelichting op de consultatie voor de wet die nu is gestart.

Wat is het doel van registratie?

De NVVK zal ook een reactie publiceren in de consultatieronde. We zijn benieuwd naar jouw mening over het onderwerp. Eerder publiceerden we al dat wat ons betreft registratie tot 6 maanden na het afronden van een schuldhulptraject voldoende is. Minister Schouten heeft aangegeven dat zij er ook zo over denkt. Nu wordt 'ontvangen schuldhulp' door BKR nog 5 jaar lang in de boeken gehouden. Veel (grote gemeenten) hebben daar al eigen beleid in ontwikkeld.

We zijn benieuwd hoe jij aankijkt tegen de registratie van saneringskredieten door BKR. Moet de termijn 5 jaar blijven of kan die wat jou betreft ook korter worden?

En hoe kijk jij aan tegen de persoonlijke en maatschappelijke effecten van de registraties bij BKR? Zijn die effecten positief of juist negatief? Wat is volgens jou het doel van registraties bij BKR? Wat wil jij ermee bereiken ten opzichte van hulpvragers en schuldeisers/kredietverstrekkers?

Meedenken? Mail ons

De signaaluitwisseling met kredietverstrekkers (op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) valt overigens niet onder dit wetsvoorstel. Voor leden die alleen registreren dat een inwoner schuldhulpverlening krijgt, geldt dat zij op grond van art. 17 Bgs zelf gaan over de registratie van dit gegeven.

Heb je tips voor de consultatie, stuur die dan uiterlijk 12 juli 2023 naar Joeri Eijzenbach.

Sleutelwoorden

PreventieWetgevingSchuldregelingSaneringskrediet