Overslaan en naar de inhoud gaan

Land van Cuijk en bewindvoerders zetten met samenwerking financieel welzijn cliënt voorop

Land van Cuijk en bewindvoerders zetten met samenwerking financieel welzijn cliënt voorop

29 maart 2023 BeschermingsbewindSchuldregeling

headerbeeld land van Cuijk - campagne samen de regie, sneller vooruitVroegsignalering én maatwerk voor inwoners met financiële problemen. Dat zijn de hoofdredenen waarom de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Grave en Sint Anthonis in 2019 een samenwerkingsovereenkomst met bewindvoerders sluiten. Die timing blijkt achteraf precies juist: met de nasleep van de coronapandemie en historisch hoge inflatie daarna neemt de vraag naar hulp bij financiële problemen toe.

En als in juni 2022 na gemeentelijke herindeling de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluit, hoeft niemand nog overtuigd te worden van de meerwaarde van een goede samenwerking.

Marianne-Reijnen

Marianne Reijnen

Marianne Reijnen werkt als bewindvoerder van SaldoPlus samen met de gemeente Land van Cuijk en is vanaf het begin betrokken bij de samenwerking.

'Aanvankelijk waren wij als bewindvoerders nogal sceptisch. Collega’s zagen het toch ergens als broodroof, alsof de gemeente op de stoel van de rechter ging zitten. Door transparantie en eerlijkheid kon de gemeente dat gevoel van een dubbele agenda snel wegnemen. De boodschap was even openhartig als duidelijk: de gemeente wilde niet zozeer besparen op bijzondere bijstand en/of bewindvoeringskosten maar vooral maatwerk leveren aan elke inwoner met financiële problemen.'

Laura Rat

Laura Rat

Dat het de gemeente echt om maatwerk gaat, bevestigt ook Laura Rat, beleidsmedewerker Werk & Inkomen van de gemeente Land van Cuijk.

'We streven hetzelfde na: inwoners met financiële problemen de best passende hulpverlening bieden en ervoor zorgen dat schuldenbewind niet langer wordt ingezet dan nodig is. Een goede samenwerking zorgt er dan juist voor dát er maatwerk mogelijk is omdat je over ingewikkelde cases in gesprek kunt met elkaar. Een voorbeeld daarvan is het al dan niet toepassen van de Mesis-screening.'

De Mesis-screening is een wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde screening voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind. Screening vindt plaats op basis van een vragenlijst die door cliënten wordt ingevuld.

Harde afspraken

Marianne: 'Onlangs vroeg ik voor het eerst zo’n screening bij de gemeente aan. Ik wist niet precies bij wie ik moest zijn, maar binnen een uur sprak ik met de juiste contactpersoon binnen de gemeente. En in een ander geval waarin een cliënt wegens gezondheidsproblemen geen screening kon doen, dacht de gemeente ook heel erg mee. En dat is fijn, want als bewindvoerder wil je nogal eens verstrikt raken in eilandjes binnen een gemeente.'

Laura: 'Wij willen deze screening liefst zo veel mogelijk toepassen om het beeld van financiële zelfredzaamheid bij inwoners te objectiveren. Aan de andere kant: als de verwachting groot is dat de Mesis-screening geen ander beeld laat zien dan we al hebben en de uitkomst eigenlijk al vaststaat, biedt het weinig toegevoegde waarde. Signalen van bewindvoerders spelen daar ook een rol in.'

Samenwerking onderhouden en verbeteren

De gemeente Land van Cuijk zet verschillende middelen in om de goede samenwerking te onderhouden en te verbeteren.

Marianne: 'Ik ontvang regelmatig een nieuwsbrief waarin updates en bijzonderheden staan vermeld. En voor de pandemie vonden ook bijeenkomsten plaats om met elkaar van gedachten te wisselen.'

Laura: 'Die bijeenkomsten gaan we vanaf nu weer jaarlijks organiseren. Het is een uitgelezen manier om informatie en ervaringen uit te wisselen. Het is denk ik belangrijk om het onderwerp van de samenwerking te blijven herhalen. En we merken ook dat bijeenkomsten de contacten tussen bewindvoerders onderling versterken. Ook doen we jaarlijks een enquête onder aangesloten bewindvoerders om de samenwerking te verbeteren.'

Deze enquête heeft bijvoorbeeld geleid tot het verbeteren van communicatie over de Mesis-screening.

Marianne: 'Voor cliënten klinkt zo’n screening nogal imponerend. Het brengt vaak spanning met zich mee. En dat bij een groep mensen die door financiële problemen toch al meer spanning ervaart.'

Laura: 'Inwoners weten vaak niet goed wat er van hen wordt verwacht. Er komt veel informatie op ze af die ook niet altijd even goed te begrijpen is. Daarom willen we in de communicatie minder tekst en meer illustraties gaan gebruiken om inwoners beter te informeren.'

'Aan het einde van de dag gaat het erom dat je het financiële welzijn van je cliënt voorop stelt.'

Dankzij de samenwerking krijgen inwoners van de gemeente Land van Cuijk de beste mogelijke hulp.

Marianne: 'Als bewindvoerder heb ik het gevoel dat we dichter bij de cliënt staan. En met onze ervaringen kan de gemeente haar beleid verder optimaliseren. Ik zou het daarvoor fijn vinden als de communicatie nóg opener wordt dan nu. En we kunnen wellicht het stukje stabilisatie aan de voorkant van het traject nog laagdrempeliger maken.'

Laura: 'Wat in ons geval ook zeker bijdraagt is dat de projectleider die deze samenwerking begeleidt zelf bewindvoerder is geweest. Door de warme contacten en het inlevingsvermogen is het nog makkelijker om tot elkaar te komen. En uiteindelijk willen we hetzelfde: de financiële zelfredzaamheid van inwoners stimuleren zodat zij uiteindelijk, waar mogelijk, weer zelfstandig hun financiën kunnen regelen.'

Marianne: 'Aan het einde van de dag gaat het erom dat je het (financiële) welzijn van je cliënt voorop stelt. Dat is waar het om draait.'

Samen de regie

Dit artikel is onderdeel van de NVVK-campagne 'Samen de regie, sneller vooruit'. Met deze campagne dagen we bewindvoerders en gemeenten uit om elkaar op te zoeken en zo meer maatwerk te leveren aan mensen die financiële hulp nodig hebben.

Ga naar de NVVK-themapagina Samen de regie, sneller vooruit voor meer informatie.

Sleutelwoorden

BeschermingsbewindSchuldregeling