Overslaan en naar de inhoud gaan

Samen de regie pakken? Zo doen schuldhulp en bewind dat in Rotterdam

NVVK start nieuwe campagne om samenwerking te bevorderen

Samen de regie pakken? Zo doen schuldhulp en bewind dat in Rotterdam

22 februari 2023 BeschermingsbewindSchuldregeling

In Rotterdam alleen al wonen zo'n 50.000 mensen met problematische schulden. Dankzij intensieve samenwerking leverden bewindvoerders de afgelopen jaren twee keer zoveel dossiers van mensen in schuldenbewind aan bij Kredietbank Rotterdam. En het lukt de Kredietbank om schuldhulpverleningstrajecten binnen 120 dagen af te handelen. Gemiddeld is de doorlooptijd 88 dagen! 

Een levendige samenwerking is essentieel om alle mensen met een schuldhulpvraag goed te kunnen helpen. Hoe je zo'n samenwerking tot stand brengt én in stand houdt, vertellen 2 ervaringsdeskundigen op dat gebied: Simone van Rijn, bewindvoerder en directeur van Van Rijn Bewind en Gerard Jan de Ruiter, senior medewerker bij het team Regie & Bewind van de gemeente Rotterdam.

Waarom is een levendige samenwerking zo belangrijk?

Simone van Rijn

Simone van Rijn

Simone van Rijn: 'Ik heb voor dit vak gekozen om kwetsbare klanten te vertegenwoordigen. Maar mijn tijd is beperkt en ik moet ook nieuwe klanten kunnen helpen. Buiten dat kost een goede samenwerking de maatschappij ook gewoon minder geld.'

'De basis voor een levendige samenwerking is een open houding.'

Wat kan een levendige samenwerking in de weg staan?

Simone van Rijn: 'Als bewindvoerder weet ik dat je soms door een woud van vooroordelen en procedures moet worstelen en dat er niet altijd begrip voor elkaar is. Dat je soms een 'daar heb je weer zo'n kantoor' houding aantreft. De basis voor een levendige samenwerking is een open houding.'

Gerard Jan de Ruiter

Gerard Jan de Ruiter

Gerard Jan de Ruiter: 'En vanuit die open houding moet ook een vertrouwen in elkaar ontstaan. Wij gaan er daarom van uit dat bewindvoerders professionals zijn en dat we uit vertrouwen samen kunnen werken. Dat ligt misschien voor de hand, maar de mythe dat bewindvoerders 'cowboys zijn die veel geld verdienen door lekker achterover te leunen' heeft wat dat betreft lang een negatief effect gehad. Je hoort dat gelukkig steeds minder.'

'Als verwachtingen wederzijds helder zijn, kun je elkaar daarop aanspreken.'

Hoe vergroot je onderling vertrouwen?

Gerard Jan de Ruiter: 'Binnen de gemeente hebben we met voorlichtingsbijeenkomsten de interne bekendheid vergroot. Wat mag een bewindvoerder nou eigenlijk wel en niet? En wat zijn reële verwachtingen? Als je verwacht dat een bewindvoerder binnen 3 maanden de schulden regelt, kom je bedrogen uit. Maar als verwachtingen wederzijds helder zijn, kun je elkaar daarop aanspreken.'

Simone van Rijn: 'Duidelijke (digitale) werkprocessen helpen bij het vergroten van onderling vertrouwen en het scheppen van realistische verwachtingen. Dat moet je natuurlijk wel afstemmen. Dus regelmatig overleg is noodzakelijk. Daarmee voorkom je ook situaties waarin je als bewindvoerder denkt dat je informatie op de juiste manier aanlevert, terwijl een gemeente vervolgens denkt 'dat je er niets van snapt'.'

'Regelmatig overleg is noodzakelijk'

Hoe stemmen jullie werkprocessen af?

Gerard Jan de Ruiter: 'Door met elkaar in gesprek te gaan. Wij kennen de kwaliteiten van 'onze' bewindvoerders. Bij elk overleg zoeken we op basis van die kwaliteiten naar een goede afspiegeling van de groep. Op die manier verbeteren we niet alleen onze werkprocessen, het vergroot ook het draagvlak en het besef dat samenwerken écht nuttig is.'

Simone van Rijn: 'Daar vind ik de gemeente Rotterdam een mooi voorbeeld van: hoe je dus niet op eilandjes hoeft te werken maar samen aan een levendige samenwerking bouwt.'

Gerard Jan de Ruiter: 'Onze aanpak heeft écht gezorgd voor een cultuuromslag. Waar de kredietbank eerst moeilijk benaderbaar was en vaak stukken terugstuurde, is er nu zelfs een speciaal team dat verantwoordelijk is voor de contacten met bewindvoerders. En dus wordt er gewoon contact opgenomen met bewindvoerders als er stukken aangeleverd moeten worden. Het aantal aanmeldingen van bewindvoerders bij de Kredietbank Rotterdam is daardoor verdubbeld.'

Welk advies zouden jullie andere gemeenten en bewindvoerderskantoren willen geven om tot een levendige samenwerking te komen?

Simone van Rijn: 'Als je als bewindvoerderskantoor moet roepen dat trajecten opgestart moeten worden, dan heb je het niet op orde. Zorg er dus allereerst voor dat interne werkprocessen op orde zijn. En verbeter de communicatie tussen bewindvoerders en gemeenten. Daarvoor hoef je niet opnieuw het wiel uit te vinden. Bestaat er een succesvolle werkwijze, neem die dan gewoon over.'

Gerard Jan de Ruiter: 'In de afgelopen jaren zag ik dat bewindvoerders en gemeenten in theorie voor het hetzelfde doel gaan, ook al zag de praktijk er wel eens anders uit. Laten we elkaar vertrouwen, zorgen voor de juiste verwachtingen en regelmatig overleggen. Dan halen we die termijn ook. Maar dan samen. En op een efficiënte manier.'

Samen de regie

Dit artikel is onderdeel van de NVVK-campagne 'Samen de regie, sneller vooruit'. Met deze campagne dagen we bewindvoerders en gemeenten uit om elkaar op te zoeken en zo meer maatwerk te leveren aan mensen die financiële hulp nodig hebben.

Ga naar de NVVK-themapagina Samen de regie, sneller vooruit voor meer informatie. 

Sleutelwoorden

BeschermingsbewindSchuldregeling