Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK reageert op voorgenomen wijziging afsluitbeleid energie

'Meer ruimte voor herhaalde signalen nodig'

NVVK reageert op voorgenomen wijziging afsluitbeleid energie

20 maart 2023

In de consultatieronde voor het voorgenomen besluit tot structurele wijziging van de ‘Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas’ en de ‘Warmteregeling’ reageerde ook de NVVK. We zijn positief, maar zien wel een paar belangrijke verbeterpunten.

De door minister Jetten (Klimaat) voorgestelde wijzigingen maken het werken aan een duurzame oplossing voor energiegebruikers met betalingsproblemen een stuk makkelijker.

We vinden wel dat beter verwoord moet worden dat er er minimaal 4 weken moeten zitten tussen het versturen van een eerste (vroeg)signaal en het versturen van een ‘eindeleveringsmelding’. Voor beide signalen geldt namelijk dat levering niet beëindigd mag worden indien ‘nog geen vier weken zijn verstreken’ na de verstrekking van de gegevens. Maar in het voorstel van de minister blijft onduidelijk dat deze signalen niet tegelijkertijd of kort na elkaar verstuurd mogen worden. Hetzelfde geldt voor de betreffende bepalingen in de Warmteregeling.

Ruimte voor 'geactualiseerd signaal' 

Verder zien we de breed gedragen wens om bij gelijkblijvende of oplopende schulden een ‘geactualiseerd signaal’ te mogen sturen niet expliciet terug in de regelingen. We constateren ook dat er ruis ontstaat vanwege het verschillend hanteren van de begrippen 'schuldhulpverlening' en 'accepteren van hulp'. Ruis zien we ook ontstaan bij het formuleren van de verplichtingen van netbeheerders wanneer schuldhulp geaccepteerd is.

In de praktijk dwingen netbeheerders daardoor soms simpelweg volledige betaling van hun achterstand af, in het geval van minnelijke schuldhulpverlening zelfs ten koste van andere schuldeisers. De wijzigingstekst verdient hier aanscherping.

Gemiste kans: signaal door netbeheerder

Een gemiste kans vinden we dat er geen wettelijke ruimte voor een signaal vanuit de netbeheerder wordt gecreëerd, voorafgaand aan beëindiging transport. Dit zou volgens de NVVK een waardevolle aanvulling zijn om daadwerkelijke afsluiting van elektra, gas of warmte te voorkomen.

De eerste ervaringen uit een pilot tussen Amsterdam en Liander leren dat de nodige huishoudens aangetroffen worden die nooit ‘gesignaleerd’ zijn in de vroegsignalering. Het vermoeden is dat deze huishoudens zelf hun contract met de vergunninghouder hebben opgezegd uit angst voor onbetaalbare rekeningen.

Ook deze mensen vinden en hen hulp aan kunnen bieden past bij het zorgen voor bestaanszekerheid. Het is bovendien in lijn met de ‘laatste redding’-mogelijkheden die er ook in andere vaste lasten-sectoren zijn, zoals een deurwaarder die de gemeente moet informeren over een aanstaande woningontruiming en het CAK dat op verzoek gemeenten mag informeren over burgers in de wanbetalersregeling.

Lees de hele brief hier