Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK-congres in tijd van grote veranderingen

Verenigingsdirecteur Geert van Dijk: 'We staan voor immense opgave'

NVVK-congres in tijd van grote veranderingen

8 februari 2023 WsnpSchuldregeling

Het ziet ernaar uit dat zowel Wsnp als Msnp-schuldhulptrajecten al heel snel verkort zullen worden tot 18 maanden. Daarmee breekt er een nieuwe werkelijkheid aan voor financiële hulpverleners. Met belangrijke vragen. Zoals: hoe blijf je de begeleiding van hulpvragers, in al hun diversiteit, goed vormgeven? NVVK-directeur Geert van Dijk nodigt je uit erover mee te denken op ons congres in mei. 

Er zijn, nu de saneringsperiode zoveel korter wordt, meer dringende vragen. Bijvoorbeeld: wie zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en nazorg? Hoe realiseren we ‘begeleiding zo kort als kan, en zo lang als nodig? Wat is eigenlijk de rol van financiële hulpverleners in relatie tot het zorg- en welzijnsaanbod breder in het sociale domein?

'Het werk wordt anders'

Op ons congres (op donderdag 11 mei in Amersfoort) staan deze vragen centraal, vertelt NVVK-directeur Geert van Dijk. 'De wereld verandert snel. De Tweede Kamer besloot in januari de Wsnp-periode te halveren. Voor de Msnp hadden wij die ambitie ook al. Inmiddels ligt er een brief van minister Schouten waarin zij aankondigt de Msnp-halvering snel uit te willen voeren. Voor financiële hulpverleners gaat dit het werk echt anders maken. Begeleiding en nazorg worden tien keer zo belangrijk, bij wijze van spreken. Want schuldeisers gaan alleen mee in deze beweging als ze er vertrouwen in houden dat mensen met schulden financieel stabiele klanten kunnen worden. Hulpvragers die minder zelfredzaam zijn verdienen aandacht om financieel gezond te worden en te blijven.'

Geert vierkant

Geert van Dijk

Dat vraag veel van beleidsmakers, managers, adviseurs en kwaliteitsmedewerkers. Voor hen is het NVVK-congres in mei dé plek om zich voor te bereiden op de veranderingen. 'Ons congres heeft 'De nieuwe financiële hulpverlener' als ondertitel. Als titel kozen we voor 'Goed je te zien!' Dat deel van ons werk - de bejegening van hulpvragers, waardoor ze je vertrouwen geven en de hulp effectiever wordt - komt nu veel sterker in de schijnwerpers te staan.'

'Natuurlijk zijn we ook blij elkaar op het congres te zien, en bij te praten over ons werk. En om inspiratie op te halen natuurlijk, want we mogen de mouwen opstropen.'

Omslag is nodig

'Als hulpverleningsorganisatie vraagt de nieuwe werkelijkheid echt een omslag in het denken. Dat gaat niet vanzelf! Het mei-congres biedt je de kans van andere managers te horen hoe zij daar al mee bezig zijn. De bijdragen in het ochtendprogramma inspireren je om ook in je eigen organisatie de volle aandacht te geven aan hulpvragers. De workshops en werkbezoeken 's middags helpen je om je een concreet beeld te vormen van wat er nodig is.

Hoe kun je mensen - ondanks de kortere schuldhulpperiode - goed helpen om duurzaam financieel gezond te blijven? Wat hebben mensen buiten de directe schuldhulpverlening om nodig aan begeleiding, coaching, beheer en bewind?

Drie keer zoveel hulpvragers

We gaan ook in op de beleidsambitie van minister Schouten om armoede en het aantal mensen met problematische schulden in Nederland voor 2030 te halveren. 'Die ambitie betekent dat het aantal hulpvragers dat we jaarlijks helpen, moet verdrievoudigen', aldus Van Dijk. 'Een immense opgave. Het vraagt van de hele sector veranderingsgezindheid, en het is een grote inspanning. Alleen samen kunnen we die klus aan. Alle reden dus om je aan te melden voor dit NVVK-congres: hartelijk welkom. Goed je te zien!

Opgeven kan hier.

NVVK-goed-je-te-zien_927x300_DEF

Sleutelwoorden

WsnpSchuldregeling