Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkorte saneringstrajecten Wsnp en Msnp in zicht

Politiek schept ruimte; nu aan de slag om groter bereik te realiseren

Verkorte saneringstrajecten Wsnp en Msnp in zicht

25 januari 2023 LobbyWsnpWetgeving

Een schone lei na 18 maanden in een Wsnp-traject: een amendement met die strekking kreeg woensdag een meerderheid in de Tweede Kamer. Een belangrijke stap vooruit: zo kunnen mensen schulden sneller achter zich laten om te werken aan een nieuwe financiële toekomst.

Daarbij kan de begeleiding plaatsvinden zo lang als nodig is: die hoeft zich niet te beperken tot 18 maanden. Als branchevereniging voor minnelijke schuldhulpverleners waren we ook al aan het voorsorteren richting een kortere termijn. De voorgenomen wetswijziging maakt dat nog logischer. Zo blijft er een eenduidig hulpaanbod richting hulpvragers.

Bij schulden blijft het parool: zo vroeg mogelijk naar de gemeente, in korte tijd schuldenrust met hulp van de NVVK-convenanten, saneringsafspraken maken via het Schuldenknooppunt en saneren met een saneringskrediet. Lukt het minnelijke traject niet, dan zo snel mogelijk en met een warme overdracht doorstromen naar de Wsnp. De Kamer nam ook een amendement aan waardoor de tijd die verloopt in het minnelijke traject afgetrokken wordt van de periode die nog wacht in het Wsnp-traject.  

Grote uitdaging voor de sector

Alle veranderingen betekenen een grote uitdaging voor de sector om hiermee bij te dragen aan de doelstelling van minister Schouten: halvering van het aantal mensen met problematische schulden in 2030.  Het vraagt ook versnelde uitvoering van onze agenda 'Ruimte voor Toekomst'. Een prachtige kans! De veranderingen maken de stap naar financiële hulp een stuk aantrekkelijker.
 
Een amendement om mensen die geen eigen voorkeur voor een bewindvoerder hebben, altijd te koppelen aan een gemeentelijke bewindvoerder haalde het overigens niet. SP-Kamerlid Van Nispen beoogde hiermee om een groot gedeelte van de schuldenbewindvoering via gemeentes zelf te laten verlopen.

Senior beleidsadviseur Joeri Eijzenbach is blij met de uitslag van de stemming. 'Dat het wettelijke traject nu naar 18 maanden gaat is een mooie nieuwe standaard. Er moeten nog wel nadere regels worden uitgewerk, maar wij verwachten dat het ministerie dat in samenwerking met het werkveld zal doen. Er was een motie van de ChristenUnie en D66 om de termijn in zowel het minnelijke als het wettelijke traject  te verkorten. Wat het minnelijke traject betreft: daar gaan we in mee. Daarom intensiveren we de gesprekken met onze achterban (schuldeisers, NVVK-leden, hulpvragers) over het sneller bieden van perspectief.

Wsnp korter en beter bereikbaar

'Interessant is: iets wat vroeger ook al kon wordt opnieuw mogelijk. De Wsnp-termijn kan verkort worden met de termijn van het reeds doorlopen minnelijke voortraject. Dat betekent voor de NVVK nog meer prikkels om zo snel mogelijk tot een Vrij te laten bedrag te komen te komen en daarna te beginnen met afdragen voor de schuldeisers.

Als de Msnp geen optie is wordt de deur naar de Wsnp eerder geopend. Er hoeft niet altijd een volledig minnelijk traject te worden doorlopen; de Wsnp is vanaf het begin een reeële optie. Maar: eerst is de Eerste Kamer nog aan zet, en dan moet de wet nog worden ingevoerd. Maar we zijn nu al blij met deze vooruitzichten!'

Voor minnelijke schuldhulpverleners ziet Eijzenbach wel een uitdaging. 'In de media is veel te doen over de Msnp als voorportaal. Dat kan nog sneller. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, te groot. Het is goed dat we Msnp en Wsnp weer aan elkaar mogen rijgen. Maar onze grootste opgave ligt in het proces van aanvraag tot schuldregeling. Juist de verkorting maakt het mogelijk om aan de voorkant meer het verschil te maken.', aldus Eijzenbach. 

NVVK Live over de impact van het Wsnp-debat

Aanstaande donderdag 26 januari blikken we in NVVK-Live tussen 16.00-17.00 uur terug op de politieke discussie rond bovenstaande amendementen. Meld je aan en kijk mee.

Meer lezen? Schulinck plaatste op LinkedIn een mooi overzichtje van alle besluiten die de Kamer nam.

Sleutelwoorden

LobbyWsnpWetgeving