Overslaan en naar de inhoud gaan

Toine lost zijn schulden af en blijft ondernemer

'Kijk per persoon welke aanpak het beste werkt'

Toine lost zijn schulden af en blijft ondernemer

30 november 2022 Ondernemers

Ondernemers met schulden moeten bij hun gemeente kunnen aankloppen voor schuldhulpverlening. Maar elke gemeente regelt dit op haar eigen manier, met wisselend succes. We publiceren daarom een serie interviews met ondernemers en hun hulpverlener. Dit is deel 1: ondernemer Toine klopte aan bij NVVK-lid FIMA Schuldhulp voor Bedrijven.

Auteur: Marusja Aangeenbrug

'Door een gokverslaving kreeg ik schulden. Mijn aangiften bij de Belastingdienst bleven achterwege, en zo werd het steeds erger.' Toine, schilder van beroep en zelfstandig ondernemer in een Brabants dorp, had werk genoeg. Maar jaar na jaar hoopten de schulden zich op. Twee en een half jaar geleden besloot hij aan te kloppen bij FIMA Schuldhulp voor Bedrijven in Helmond. 'Ik moest wel echt over een drempel heen.'

Pittige jaren

De eerste jaren zouden pittig zijn, werd hem al snel duidelijk. Sylvia van de Rijt van FIMA Schuldhulp voor Bedrijven legde hem uit dat zijn besteedbare inkomen drastisch naar beneden zou gaan. Van zijn inkomsten zou hij maandelijks maar een klein deel krijgen om van te leven. Maar Toine liet zich er niet door afschrikken: 'Ik zei: ik wil van deze schulden af, dus het moet gewoon gebeuren.'

Sylvia van de Rijt

Sylvia van de Rijt

Toine werkte al die tijd gewoon door. Momenteel schildert hij in opdracht van een aannemer lege woningen die worden klaargemaakt voor vluchtelingen met een verblijfstatus. De inkomstenstroom is dus stabiel, zelf heeft hij leefgeld van 85 euro per week. 'Ongeveer net zoveel als wanneer iemand in de schuldsanering zit', weet hij.

Gemeente weigerde aanvankelijk

De rest van het geld reserveert FIMA Schuldhulp voor Bedrijven voor zijn lopende verplichtingen, zakelijk en privé. Hierbij gaat het onder andere om belastingen en aflossingen in het kader van de schuldregeling, die meestal 36 maanden duurt. 'Hij kon aanvankelijk niet in de officiële schuldsanering via de gemeente', legt Sylvia uit, 'of hij zou moeten stoppen met zijn bedrijf.'

Hoewel gemeenten verantwoordelijk zijn voor de schuldhulpverlening aan ondernemers, is dit lang niet in alle gemeenten goed geregeld. 'Soms adviseert een gemeente om de onderneming stop te zetten zodat de ondernemer in de particuliere schuldhulpverlening kan', weet Sylvia. 'Maar veel ondernemers zijn juist heel gemotiveerd om door te gaan. Dan is dat lang niet altijd een goed advies.'

Levensvatbaar bedrijf

'Het is niet goed als ondernemers failliet gaan', onderstreept Toine. 'Nederland draait op ondernemers.' Wanneer een bedrijf levensvatbaar is, werkt FIMA Schuldhulp voor Bedrijven daarom niet alleen aan het oplossen van schulden, maar ook aan een gezonde bedrijfsvoering. 'Als je je puur richt op de schuldeisers verandert er in de basis niets. Ondernemers moeten eerst hun bedrijfsvoering op orde krijgen', legt Sylvia uit. 'Sommige ondernemers vragen bijvoorbeeld een te laag uurtarief of werken te weinig.'

Een partner van FIMA Schuldhulp voor Bedrijven helpt de cliënten tegen het einde van het aflostraject van 36 maanden bovendien om de zelfredzaamheid te bevorderen. 'Het is belangrijk dat ze ook na het aflossen van hun schulden stressvrij kunnen blijven ondernemen.'

Gestopt met gokken

Toine is inmiddels al drie jaar geleden gestopt met gokken. 'Ik voel die dwang niet meer. Het fijne van de samenwerking met FIMA Schuldhulp voor Bedrijven vind ik dat ik mijn beroep gewoon kon blijven uitoefenen. Vaak hoor ik dat mensen die in de schuldsanering zitten, niet gaan werken omdat ze toch alles meteen moeten afdragen. Ik ben blij dat ik niet failliet hoef te gaan als zzp'er en dat ik toch uit de schulden kom.'

Het gaat om de menselijke maat, benadrukt Sylvia. 'Iedereen zit in een andere situatie. Natuurlijk heb je te maken met wetten en regels, maar het is belangrijk om per persoon te kijken welke aanpak het beste werkt.'

Financieel stabiel

Toine is heel tevreden over de samenwerking. “Alles wordt netjes geregeld, ik voel me echt ontzorgd. Ik hoop dat ik binnenkort echt uit de schulden ben.' Met de financiën van Toine gaat het goed, beaamt Sylvia. 'Hij is een heel prettige cliënt, werkt goed mee en zijn financiële huishouding is al geruime tijd op orde en zeer stabiel.'

Inmiddels heeft de gemeente een bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz) toegekend aan Toine. Die kon pas worden aangevraagd op het moment dat alle nog niet eerder ingediende belastingaanslagen ingehaald en gecorrigeerd waren.

Een deel van de schulden van Toine wordt nu gesaneerd. 'Onze voorstellen zijn in weinig gevallen lager dan 20 tot 30 procent, tegen finale kwijting. Ook hogere voorstellen komen voor.' Hoe dat komt? 'Dit is mogelijk doordat we investeren in het optimaliseren van de financiële huishouding', aldus Sylvia.

Gemeentesysteem schrikt af

Uit ervaring weet ze dat de schuldhulpverlening aan ondernemers sterk verschilt per gemeente. 'Veel gemeenten werken met de portal SOLO. Maar dat systeem is zéér gebruikersonvriendelijk, ook voor ondernemers. Je komt er bijna niet doorheen, zeker niet wanneer je dat als ondernemer zelf moet doen. Als cliënten zich daar zelf doorheen moeten 'worstelen', schrikt het hen alleen maar af.'

Het zou goed zijn als gemeenten die de schuldhulpverlening aan ondernemers nog niet op orde hebben, te rade zouden gaan bij schuldhulpverleners voor ondernemers die zijn aangesloten bij de NVVK, vindt Van der Rijt. 'Wij doen dit al zo lang, dóe iets met die kennis. We zijn er om het samen op te lossen!'

FIMA_schuldhulp

Sleutelwoorden

Ondernemers