Overslaan en naar de inhoud gaan

Deze zelfscan brengt snel in beeld hoe jij en je collega's functioneren

Interactieve zelfscan helpt je bij het doorlichten van je organisatie

Deze zelfscan brengt snel in beeld hoe jij en je collega's functioneren

30 november 2022

Om je voor te bereiden op de NVVK audit is er de zelfscan. Uit een recente bijeenkomst die we erover organiseerden, blijkt dat de zelfscan heel effectief is om blinde vlekken in je organisatie in kaart te brengen. We maakten het invullen makkelijker door de publicatie van een interactieve versie. Maak er gebruik van!

Het NVVK Kwaliteitskader is een set betekenisvolle kwaliteitsnormen die de NVVK vanaf 2021 hanteert als basis voor de periodieke kwaliteitstoetsing van haar leden. Het proces van toetsing op het voldoen aan de normen in het Kwaliteitskader is geregeld in de Certificeringsrichtlijn NVVK.

Zelfscan helpt je scherp kijken

De zelfscan is een hulpmiddel om in kaart te brengen in hoeverre jouw organisatie volgens jou voldoet aan de gestelde normen in het NVVK Kwaliteitskader, en waar dat uit blijkt. Inmiddels zijn veel leden al aan de slag geweest met de zelfscan. We hebben nu een nieuwe versie ontwikkeld die gemakkelijker te gebruiken is voor je eigen jaarplan en het checken van tussentijdse doelen. 

In de zelfscan komen de 7 prestatiegebieden van het Kwaliteitskader aan de orde. De prestatiegebieden kennen op hun beurt ook weer niveaus. Maar de niveaus betrekken we nog niet bij de audit, en ook niet bij de eerste zelfscan. We gaan de niveaus nog verder met elkaar uitwerken.

Niveaus prikkelen je om verder te ontwikkelen

Eerst willen we alle NVVK-leden grondig kennis laten maken met het nieuwe Kwaliteitskader. De niveaus binnen de prestatiegebieden zijn vooral te gebruiken om jezelf te prikkelen om te blijven doorontwikkelen en je organisatie in de toekomst nóg beter neer te zetten. Wil je toch graag aan de slag met de niveaus? Binnenkort geven we er een nadere toelichting op. 

Onlangs lieten een aantal NVVK-leden zich informeren over de zelfscan en de mogelijkheden om die binnen de organisatie te gebruiken. Auditor Marieke Groenendijk van KIWA nam de deelnemers mee in haar ervaringen met de audits en de eerste ingevulde zelfscans.

Voorbereiden op audit

Veel van de deelnemers aan de bijeenkomst waren net gestart met de voorbereiding voor de eerste audit op het Kwaliteitskader. Zij gaan de zelfscan gebruiken om vooraf het Kwaliteitskader ook intern te bespreken. Een enkeling gaf aan het Kwaliteitskader juist ook te gaan gebruiken voor een check halverwege de auditperiode. Marjolein Smith van NVVK-lid Humanitas vertelde dat de audit zorgde voor het zichtbaar maken van een blinde vlek van het management. De NVVK Belofte werd in haar organisatie wel uitgedragen en nageleefd, maar de uitvoerende medewerkers waren daarvan eigenlijk nog te weinig op de hoogte. 

Joost Helsloot, net begonnen bij NVVK-lid Mijn Geld&Zo, gaf aan dat hij het Kwaliteitskader meeneemt in zijn kennismakingsronde binnen de organisatie. Na zijn inwerkperiode gebruikt hij het Kwaliteitskader om de balans op te maken van wat hij tegenkwam.

Vul de Zelfscan gezamenlijk in

De voorlichtingsbijeenkomst gaf een goed beeld van de voorbereidingen die nodig zijn om de zelfscan goed in te vullen. Het advies van Kiwa-auditor Marieke Groenendijk is: ‘Vul de zelfscan samen in. Leg vooral uit waar je kansen en opgaven voor jezelf ziet. Een antwoord als ‘ja dat doen we’ is echt onvoldoende’. 

Vanzelfsprekend zijn we ons ervan bewust dat het Kwaliteitskader veel meer betekenis heeft dan alleen tijdens de momentopname in een audi. De zelfscan helpt je op weg, maar kan je ook in de periode tussen twee audits blijven helpen om je organisatie te ontwikkelen.

 Met anderen in gesprek over kwaliteit?

In december zijn er nog twee online bijeenkomsten waarop je in gesprek kunt met andere NVVK-leden. Lees hier meer over de onderwerpen.