Overslaan en naar de inhoud gaan

BLOG: De ambitie van minister Schouten, hoe staat het daarmee?

BLOG: De ambitie van minister Schouten, hoe staat het daarmee?

25 oktober 2022

In juni stuurde minister Carola Schouten (Armoedebeleid, participatie en pensioenen) een brief naar de Tweede Kamer met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake armoede en schulden. De lat ligt hoog: halvering van het aantal mensen in armoede in 2030, en in 2025 halvering van het aantal kinderen in armoede.Ligt de minister op koers?

Minister Schouten wil haar ambitie terugzienin:

  • minder geregistreerde problematische schulden.
  • realistische doelstellingen met ketenpartijen, te volgen met BBS statistieken.
  • werken met bewezen effectieve methoden en opschaling daarvan.
  • vol inzetten op de ‘beweging naar voren’: vroegsignalering, snelle hulp, inzet vrijwilligers, sociaal incassobeleid, betalingsregelingen. 

Merkbare en meetbare afspraken

In november volgt een tweede brief, waarin wordt uitgewerkt op welke manier de ambities worden gerealiseerd. De NVVK heeft voor het deel van de puzzel waarvoor onze leden vaan de lat staan een meerjarenplan opgesteld, dat heel goed past in deze beleidsvoornemens. Net als de minister willen ook wij afspraken maken over de wijze waarop de resultaten zichtbaar, meetbaar en merkbaarzijn.

Minister Schouten schrijft ook over de manier waarop aan die resultaten moet worden gewerkt. De geformuleerde uitgangspunten in haar junibrief zijn:  

  • Werken vanuit vertrouwen, regels zijn er voor mensen 

  • Oog voor wat nodig is: situationeel uitvoeren 

  • Niet over, maar met mensen praten 

  • ‘Samen aan de slag: kabinet, gemeenten, organisaties, vrijwilligers en mensen met geldzorgen

Ervaringsdeskundige stagiairs

Merken we nu eigenlijk al iets van de uitgangspunten van de minister? Het antwoord is ‘ja’. Op de eerste plaats ontmoeten we in overleggen met medewerkers van haar ministerie steevast ervaringsdeskundigen. Vaak lopen zij mee (‘stage’) met rijksambtenaren. We krijgen dan voor een bijeenkomst de vraag of er bezwaren zijn tegen de aanwezigheid van zo'n ervaringsdeskundige. Omdat die er eigenlijk nooit zijn, ontmoeten we telkens nieuwe gezichten met een eigen verhaal en inbreng. Zo heb ik kennis mogen maken met Martin Pragt, niet alleen een jaar de stem van Tommy uit Sesamstraat, maar ook iemand met ervaring met armoede en schulden. En ontmoetten we Stella de Swart, die ik tot dan toe alleen kende van haar boek ‘Armoede krijg je gratis’. Ze loopt stage loopt bij afdelingshoofd en plaatsvervangend directeur Justine Ruitenberg van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (‘Participatie en decentrale voorzieningen’).  

Hartstikke goed om ervaringsdeskundigen uit te nodigen. Niet over, maar mét mensen praten. Ook voor ons op het verenigingsbureau is dat weer een reminder om actief contact te zoeken en te houden met deze groep. Met schuldeisers gaat dat vanzelfsprekend, omdat we daar convenanten mee afsluiten. Met hulpvragers vraagt dat echt extra aandacht, ook al omdat onze léden mensen helpen, en wij op het verenigingsbureau wat meer op afstand ons werk doen. Dat hebben we dan weer gemeen met de mensen die werken op de betrokken ministeries en die samen ‘systeemverantwoordelijk’ zijn. 

De manier waarop, die telt

Ook valt op hoe de minister de breedte zoekt in de schuldenaanpak. Samen aan de slag, want in goed Nederlands: “It takes a society to solve a debt’. In de crisismaatregelen is er veel ruimte voor ‘werken vanuit vertrouwen’. Laten we die lijn vasthouden, ook in de structurele maatregelen om de doelstellingen te halen

We zijn benieuwd naar de novemberbrief, maar zijn blij nu al te merken dat er verandering is. Want harde en kwantificeerbare doelstellingen hanteren is één, tegelijk geldt: ‘Ain’t what you do, it’s the way that you do it…’.   Zelf hebben we die wetenschap verwerkt in de NVVK Belofte, het niveau van dienstverlening waarop onze leden aanspreekbaar zijn en waarop schuldeisers en hulpvragers kunnen rekenen: 

1. Aanmelding zonder drempels  

2. Hulp op basis van vertrouwen  

3. Duidelijkheid waar je aan toe bent  

4. Geen klanten buiten de boot  

5. Druk schuldeisers verlagen  

6. Zo goed mogelijk schuldenzorg vrij