Overslaan en naar de inhoud gaan

Zorgen over bescherming energieverbruikers bij betaalachterstand

Harde afspraken ontbreken in voorstel minister Jetten

Zorgen over bescherming energieverbruikers bij betaalachterstand

17 oktober 2022

Minister Jetten van Energie wil de Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers elektriciteit, gas en warmte tijdelijk wijzigen. De wijziging moet ervoor zorgen dat niemand deze winter wordt afgesloten vanwege wanbetaling. In de consultatieronde hebben wij beschreven dat de tekst van de tijdelijke Regeling stevig aangepast moet worden om dat doel te halen.

Een belangrijk bezwaar van de NVVK is dat de regeling uitgaat van contact tussen wanbetaler en leverancier of gemeente. Voor mensen met geldzorgen is dat meteen een flinke drempel. Zij hebben de neiging zich terug te trekken, contact te vermijden, post niet te openen en aangeboden hulp niet makkelijk te accepteren. Bovendien is de plicht om te proberen het contact tot stand te brengen niet helder geformuleerd. Er wordt gesproken over een 'uiterste inspanning'. We vrezen dat energiebedrijven dat begrip verschillend in gaan vullen.

Afsluittempo ligt te hoog

We zien ook dat energiebedrijven die alle wettelijk voorgeschreven stappen volgen dat soms in een zeer hoog tempo doen. Gemeenten kunnen dat tempo simpelweg niet bijbenen. Daardoor is er -soms vanwege enkele tientjes achterstand- al sprake van afsluiting voordat de gemeente gelegenheid had contact te leggen met de inwoner. De financiële consequenties zijn enorm: hoge aansluitkosten en een nieuw, veel duurder energiecontract.

Introduceer permanent recht op betaalregeling

In onze consultatiereactie bepleiten we om de voorgestelde wijziging te combineren met het opnemen van een permanent recht op een betaalregeling. In de zorg- en huursector is dit al geregeld. Daarnaast is er een wetsvoorstel in de maak om rechters de mogelijkheid te geven een betalingsregeling op te leggen. Minister Jetten wil het recht op een betaalregeling tijdelijk introduceren tot 1 april. De NVVK is -samen met het Nibud- van mening dat er voor iedere schuld altijd recht op een betalingsregeling zou moeten zijn, bij voorkeur gebaseerd op de inkomsten en uitgaven van de wanbetaler. Het Nederlands Instituut voor betalingsregelingen biedt al de mogelijkheid zo'n regeling geautomatiseerd op te stellen.

Noodfonds voor schrijnende gevallen

We waarderen de inzet van het kabinet en minister Jetten om mensen niet in de kou te laten zitten deze winter. Tegelijk vrezen we dat mensen na 1 april (als de tijdelijke regeling eindigt) alsnog met grote vorderingen worden geconfronteerd die in de winter zijn ontstaan. Daarom vinden we dat er ook een noodfonds voor schrijnende gevallen moet komen. Wat de NVVK betreft kan het Waarborgfonds saneringskredieten hier een uitvoerende rol in vervullen.

Lees onze brief hier (Pdf, 846 Kb)

Vragen? Stel ze aan NVVK-beleidsadviseur Ellen Hennekens