Overslaan en naar de inhoud gaan

Volgende stap in verbetering incassomarkt

Reactie NVVK op Besluit kwaliteit incassodienstverlening

Volgende stap in verbetering incassomarkt

9 augustus 2022 Schuldeisers

Enige tijd geleden reageerden we op de consultatie 'Besluit kwaliteit incassodienstverlening'. De NVVK vindt het positief dat incassobureaus geregistreerd moeten worden. Dit hebben we ook eerder aangegeven toen de wet werd aangekondigd en later werd bekrachtigd. Dat er met dit besluit concrete stappen worden gezet om kwaliteitseisen te stellen aan de sector juicht de NVVK ook van harte toe.

We zijn echter nog niet helemaal overtuigd dat deze nieuwe regelgeving daadwerkelijk ‘het kaf van het koren’ gaat scheiden. Op sommige onderwerpen zijn in het besluit in detail voorschriften opgenomen, op andere onderwerpen zijn meer open normen opgenomen. Een voorbeeld van een specifiek voorschrift: een incassobureau mag ‘slechts’ 3 keer per dag contact opnemen. Per dag lijkt dit een redelijke norm, maar op weekbasis kan het alsnog intimiderend zijn als er 15 keer gebeld wordt.

Een voorbeeld van een meer open norm is dat een betalingsregeling aangeboden moet worden ‘zover daar aanleiding’ voor is. De NVVK vindt dat een betalingsregeling altijd aangeboden moet worden als de schuldenaar aangeeft de rekening niet in één keer te kunnen betalen.

Duidelijk onderscheid minnelijk-wettelijk

Dit kwaliteitsbesluit geldt automatisch ook voor gerechtsdeurwaarders en advocaten die aan incasso doen. Op deze manier blijft het voor de klant erg lastig om te zien wanneer sprake is van minnelijke incasso of van een gerechtelijk traject. Wij denken dat consumenten meer gebaat zijn bij een beter onderscheid.

Vervolg

Het ministerie gaat alle reacties verwerken voordat het definitieve besluit gepubliceerd wordt. We kijken uit naar de nieuwe versie en blijven in gesprek met betrokken partijen.

Lees hier de volledige reactie van de NVVK. Het gehele conceptbesluit inclusief reacties van andere partijen is hier te vinden.

Sleutelwoorden

Schuldeisers