Overslaan en naar de inhoud gaan

Dit bereikten we met elkaar in 2021

Wat speelde zich af binnen onze vereniging?

Dit bereikten we met elkaar in 2021

17 december 2021

Samen met onze leden zetten we ons ervoor in om aan allerlei tafels en op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de financiële hulpverlening in ons land. Wat waren de momenten van 2021 die ons bij zullen blijven? Je leest het hier.

'Het jaar begon met een kabinet dat struikelde over de Kinderopvang-toeslagaffaire. In de maanden die volgden hebben we intensief meegedacht over de beste oplossing voor Toeslaggedupeerden met schulden. Begin deze maand heeft een team dat opereert vanuit Sociale Banken Nederland (waarin een aantal van onze Kredietbank-leden samenwerken) de eerste 25 gedupeerden kunnen verlossen van hun knellende schuldenlast. Er zullen komend jaar nog vele duizenden mensen volgen. We zijn er trots op dat onze leden deze bijdrage kunnen leveren.

We konden ook dit afgelopen jaar weer profiteren van de inbreng van betrokken (bestuurs)leden van onze vereniging. Hun bijdrage is cruciaal. Zij zetten zich in voor lobby-activiteiten, leveren bijdragen aan denksessies en vormen de verbindende factor tussen bewindvoerders, gemeenten en kredietbanken in de vereniging en daarbuiten.

2021 was ook het jaar dat vroegsignalering is gaan vliegen. We sloten weer een aantal convenanten met belangrijke schuldeisers, en vele gemeenten sloten zich aan bij Collectief Schuldregelen. Het nieuwe Kwaliteitskader staat en de nieuwe certificeringsaanpak voor leden is volop in ontwikkeling. De audits ‘nieuwe stijl’ verlopen volgens plan. We hebben met Schouders Eronder een beroepscompetentieprofiel ontwikkeld, en de komende maanden wordt dat in zowel het onderwijs (de lectoraten) als in het werkveld (bij onze leden, maar ook breder in bijvoorbeeld wijkteams) verder besproken. Op de valreep tekenden we dit jaar voor de start van het Waarborgfonds Saneringskredieten.

SDW_Waarborgfonds-2

Staatssecretaris Wiersma tijdens de ceremonie ter gelegenheid van de lancering van het Waarborgfonds Saneringskredieten

Ondertussen hebben we ook nog een opgefriste Gedragscode, een set nieuwe modules en een bijna geheel herzien brievenboek. Belangrijk gereedschap voor onze leden, en allemaal goed terug te vinden op de website - die ook dit jaar vernieuwd werd.'

Geert van Dijk, directeur NVVK

Wat waren hoogtepunten voor de medewerkers op het verenigingsbureau van de NVVK?

Vroegsignalering is omarmd

'Meer dan 90% van de gemeenten heeft het Landelijk Convenant Vroegsignalering ondertekend….. en dit aantal loopt nog op!'

Senior beleidsadviseur Linda van Vliet over ons project om signaalpartners inzake vaste lasten makkelijk verbinding te laten leggen met elkaar. Woningverhuurders, energie- en waterleveranciers en zorgverzekeraars sloten het afgelopen jaar dankzij ons Vroegsignaleringsportaal snel en makkelijk tienduizenden overeenkomsten met gemeenten.

Gedrevenheid motiveert

'Hoewel nog steeds vanachter de eettafel, heb ik het afgelopen jaar met ontzettend veel betrokken collega’s uit het veld, bij schuldeisers én andere relevante ‘stakeholders’ contact gehad. Ik geloof oprecht dat elk contactmoment weer een klein beetje bij heeft gedragen aan betere schuldhulp voor die mensen die dat het hardste nodig hebben. De gedrevenheid die ik bij vrijwel iedereen ervaar om elkaar te begrijpen, te helpen en samen te zoeken naar werkbare oplossingen en verdere verbeteringen motiveert mij elke dag weer!'

'Ik ben trots op de overeenkomst (bijna klaar) met twee koepels van vaste lasten-partners die we vaak tegenkomen in schuldenlijsten. Het is continu laveren tussen allerlei belangen, maar als je dan toch vooruitgang boekt is dat heel fijn.'

Senior beleidsadviseurs Ellen Hennekens en Irene Koole over hun contacten met schuldeisers met het oog op het sluiten van nieuwe convenanten. In het afgelopen jaar sloten we convenanten met onder andere het Verbond van Verzekeraars, Syncasso, Youfone, Flanderijn, Tinka en Vewin.

Clubhuis geopend

'Een mooi clubhuis in mogen richten waar collega’s met een fijn gevoel naar toekomen om te werken en waar leden welkom zijn om elkaar te ontmoeten.'

Officemanager Anja Gosman-Nolen over de nieuwe locatie van het verenigingsbureau. We verhuisden in september naar een pand aan de Wilhelminalaan in Utrecht. Goedkoper en toch groter, met de mogelijkheid ruimte te delen met 'huisgenoot' Stimulansz. Precies wat we zochten!

Vtlb-perikelen opgelost

'De introductie van de nieuwe Vtlb-calculator begin dit jaar leidde tot veel problemen. Ik ben blij dat ik samen met anderen bij heb kunnen dragen aan de oplossing daarvan.'

Senior beleidsadviseur Karen Stoffels-Montfoort over de nieuwe rekenmethode voor het vaststellen van het vrij te laten bedrag. De nieuwe calculator kwam met uitkomsten die het uitvoeren van schuldregelingen erg ingewikkeld maakte. Intensief overleg en de inzet van veel deskundigheid resulteerde in een oplossing van de problemen.

Doorbouwen op het gelegde fundament

In 2022 hopen we door te kunnen bouwen op het fundament dat we de afgelopen jaren legden in de vorm van het NVVK Arrangement. Met saneringskredieten, Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt gaan onze leden schuldregelen verder moderniseren.

Doel: minder rekenwerk, minder correspondentie en minder administratie-tijd. Zo creëren we meer tijd voor het begeleiden van hulpvragers, onderweg naar een duurzaam schuldenvrije toekomst.