Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe Gedragscode: basis voor betere dienstverlening

Code beperkt verschillen tussen gemeenten

Nieuwe Gedragscode: basis voor betere dienstverlening

16 juni 2021

De NVVK Gedragscode Schuldregeling bestaat al sinds 1979. Hij wordt breed geaccepteerd als dé basis voor schuldregelingen in Nederland. De Gedragscode zorgt voor een eenduidig proces van schuldhulpverlening. Zo beperken we de verschillen tussen gemeenten tot een minimum en weten ook schuldeisers wat ze van NVVK-leden kunnen verwachten.

Vorig jaar namen de NVVK-leden op een ledenvergadering de NVVK-Belofte aan en stelden zij een nieuw Kwaliteitskader vast. Beide zijn in lijn met de Gedragscode die de afgelopen decennia is vormgegeven. Maar vanwege de NVVK-Belofte en het nieuwe Kwaliteitskader was het wel nodig de Gedragscode daarop aan te passen. De regels zijn niet veranderd, de tekst is alleen geactualiseerd en helder opgeschreven. 

Nieuwe wetgeving

We verwerkten nieuwe wetgeving zoals de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en nieuwe regels over de beslagvrije voet. Overbodige ‘garanties’ voor schuldeisers en mensen met financiële zorgen zijn er uitgehaald. Die garanties komen nu aan bod in de Wgs. 

Levend document

De Gedragscode is een levend document dat het uitgangspunt vormt voor ons werk. Maar ontwikkelingen in de samenleving die ons werk beïnvloeden, gaan snel. Soms kan de Gedragscode niet zo snel veranderen. De code is daarmee een set uitgangspunten voor de uitvoering waar onze leden zich aan houden of waar ze -vanwege eerdergenoemde ontwikkelingen- beredeneerd van afwijken.

Lees hier de nieuwe Gedragscode