Overslaan en naar de inhoud gaan

Vroegsignalering van schulden werkt

Meer dan 5.500 mensen accepteerden vroegtijdige schuldhulp

Vroegsignalering van schulden werkt

1 december 2021

In 2021 zijn er tot nu toe 256.000 signalen van betalingsachterstanden bij 139 gemeenten te zien in de monitor Vroegsignalering Schulden, meldt Divosa. Bij bijna 4% van die meldingen heeft de inwoner hulp geaccepteerd, het gaat om ruim 5.500 mensen. De inspanningen van gemeenten en vaste lasten-partners om schulden vroeg op te sporen werpen dus vruchten af. 

Sinds 1 januari 2021 verplicht de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gemeenten om signalen over betaalachterstanden van vaste lasten-partners (verhuurders, zorgverzekeraars en water- en energiebedrijven) op te volgen. Divosa brengt met de monitor Vroegsignalering Schulden in beeld hoeveel en welke signalen gemeenten krijgen en wat de effectiefste manier is om contact te leggen met inwoners.

4% van meldingen leidt tot het accepteren van hulp

Bij gemiddeld 17% van de meldingen van betaalachterstanden is contact gelegd met de betreffende inwoners. Bij het opvolgen van de signalen blijken huisbezoeken en bellen het meest succesvol. 21% van de benaderde inwoners accepteert hulp. De gemeente vindt dan zelf een oplossing of verwijst de inwoner. Dat zijn bij de gemeenten die meedoen aan de monitor dus ruim 5.500 mensen. Het werkelijke aantal zal hoger zijn.

Naar een uniforme, effectieve aanpak

De NVVK ondersteunt vroegsignalering met het Landelijk Convenant Vroegsignalering en de openbare community Vroegsignalering. We zien dat zowel vastelastenpartners als gemeenten vroegsignalering verschillend aanpakken. En er zijn nog veel vragen die samen beantwoord moeten worden. Daarom organiseren we op maandag 20 december het webinar Landelijk Convenant Vroegsignalering - Een jaar later. Daar kunnen vaste lasten-partners en gemeenten verhalen uit de praktijk delen, leren van elkaar en verkennen hoe we samen met de schuldeisers kunnen komen tot een uniforme, effectieve werkwijze om schulden vroegtijdig op te merken en aan te pakken. 

Lees het artikel 250.000 signalen van betalingsachterstanden in monitor Vroegsignalering Schulden sinds 1 januari 2021 op Divosa.nl. 

Bron: Divosa