Overslaan en naar de inhoud gaan

Met NVVK Arrangement helpt Kredietbank Nederland inwoners met schulden sneller op de been

Saneringskredieten, Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt bereikbaar voor kleine gemeenten

Met NVVK Arrangement helpt Kredietbank Nederland inwoners met schulden sneller op de been

17 november 2021 Saneringskrediet

Kredietbank Nederland verzorgt de schuldhulpverlening voor maar liefst 75 gemeenten. De schat aan kennis die dat oplevert maakt dat de organisatie er vaak vroeg bij is met innovaties. Zo loopt Kredietbank Nederland voorop door als een van de eersten het hele NVVK Arrangement te bieden. Relatiemanager Anneke Suvee licht toe wat gemeenten daarmee kunnen bereiken voor inwoners met schulden. 

‘Voor 60% van onze opdrachtgevers verzorgen we het hele schuldhulptraject, van eerste gesprek tot nazorg. Bij 40% van hen verzorgen we in elk geval het technische stuk, de schuldregelingsfase,’, vertelt Suvee. ‘Juist daar zitten de procesversnellers: saneringskredieten, Collectief schuldregelen en het Schuldenknooppunt. Kleine gemeenten kunnen dat niet zo makkelijk allemaal zelf op touw zetten. Daarom zijn ze blij dat wij het hele pakket aanbieden. Wanneer ze onbekend zijn met het NVVK Arrangement weten ze soms niet wat de invoering ervan betekent voor hun eigen inwoners, maar dat kan Kredietbank Nederland goed uitleggen. 

Rust en eigen regie

Saneringskredieten, een lening om de schulden ineens mee af te betalen, zijn voor een kredietbank natuurlijk niet nieuw. Volgens Suvee zet Kredietbank Nederland die al bij 2/3 van alle schuldregelingen in. De voordelen zijn volgens haar evident: inwoners weten direct wat ze de komende 3 jaar moeten aflossen. Ze worden niet meer door verschillende schuldeisers achter de broek gezeten. Ook hebben ze meer regie over het traject. Ze kunnen bijvoorbeeld een extra bedrag inzetten om sneller af te betalen.

Schuldeisers profiteren ervan dat ze hun percentage vande vordering direct krijgen en verlost zijn van 3 jaar administratieve rompslomp. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de kans dat een schuldbemiddeling meer oplevert klein is. Een inkomensstijging wordt vaak weer teniet gedaan vanwege de armoedeval die verbonden is aan het toeslagenstelsel.

Hercontroles loslaten

Voor gemeenten is het grootste voordeel dat saneringskredieten zorgen voor schuldrust bij inwoners. Wel is het belangrijk dat dat inzicht ook landt bij medewerkers in de uitvoering. Zij moeten wennen aan het idee om hercontroles los te laten. Want gaat het dan wel goed met de hulpvrager? ‘Als je een stabilisatietraject hebt doorlopen en je kent je klant goed, dan weet je ook wat nodig is om te zorgen dat iemand geen nieuwe schulden maakt’, zegt Suvee. Ook een saneringskrediet kan je verbinden aan lichtere en zwaardere vormen van budgetbeheer en budgetcoaching.

Verder wil ze graag het misverstand uit de wereld helpen dat de inwoners de rente op een saneringskrediet zelf zouden moeten opbrengen: ‘Het zijn de schuldeisers die dat betalen. Dat vinden ze niet erg, want het weegt op tegen het feit dat ze direct hun geld krijgen en de boeken kunnen sluiten.’

Sneller overzicht

Twee jaar geleden begon Kredietbank Nederland met Collectief schuldregelen. Schuldeisers geven vooraf akkoord op betaalvoorstellen en handelen dossiers collectief af. Zo komt een schuldregeling sneller tot stand, al loopt het proces niet zo vlot als de kredietbank zou willen. Het kost tijd om bij alle gemeenten de kleine schuldeisers in beeld te krijgen. Kredietbank Nederland heeft bijvoorbeeld al met 160 woningbouwverenigingen te maken. 

Suvee vindt het jammer dat schuldeisers vaak nog uitzonderingen maken op het NVVK-uitgangspunt om 'bij voorbaat akkoord' te geven op een voorstel om schulden te regelen. Bijvoorbeeld dat ze toch de optie willen om voor schuldbemiddeling te kiezen of dat ze boven een bepaald bedrag toch een individueel opgesteld voorstel willen. Suvee: ‘Maar we merken wel dat de doorlooptijden afnemen. Ook schuldeisers waarderen dat. Alles wat je 1 op 1 kunt afstemmen voorkomt veel rompslomp. We hebben meer tijd over voor klantbegeleiding en besparen op papier en porto. Het is een mooi instrument en we merken dat gemeenten er ook positief over zijn.’ 

Rechters meekrijgen

Als er een rechtbank in het spel is, moet Kredietbank Nederland soms wel een hobbel nemen. ‘Bij Collectief schuldregelen krijgen we geen akkoord meer op casusniveau. Dat gaat via afspraken in convenanten en met lijstwerk. Maar als het op een dwangakkoord uitloopt, wil de rechtbank graag van de andere schuldeisers de brief zien waarin staat dat ze akkoord gaan. Die kunnen we dan niet verstrekken. We leggen dat natuurlijk wel uit, maar ik mis bij de rechtbank de kennis hierover. We zijn misschien vergeten om hen mee te nemen in de nieuwe ontwikkelingen.'

Sinds 2020 is Kredietbank Nederland ook aangesloten bij het digitale uitwisselkanaal Schuldenknooppunt. Dat werkt heel prettig. ‘Het scheelt enorm veel tijd en soms ook frustratie als je niet op reacties van schuldeisers hoeft te wachten. Je kunt meteen doorpakken. Als je het dossier steeds maar niet kunt afronden loop je toch nog de kans dat het even aan je aandacht ontsnapt of dat andere schuldeisers niet meer het geduld hebben om te wachten.

Schuldeisers zien ook wel het voordeel het Schuldenknooppunt, maar soms moet het over verschillende lagen gaan voor ze het besluit nemen om mee te doen. Suvee kijkt ernaar uit om in de toekomst met één druk op de knop alle saldi te hebben. Ze denkt daar in 2022 forse slagen in te kunnen maken voor Kredietbank Nederland.  

'Schuld en boete'

Het verbaast Suvee dat schuldhulpverlening vaak nog bekeken wordt vanuit het perspectief van schuld en boete, ondanks alle inzichten over de oorzaken van schulden. Schuldeisers willen soms dat inwoners 3 jaar lang verantwoording afleggen. Kredietbank Nederland kijkt liever naar wat de best passende oplossing is voor de inwoner en de schuldeisers: een saneringskrediet of schuldbemiddeling. Bij iemand met een minder fraai financieel verleden kun je beter de juiste hulpverlening en begeleiding optuigen, is de overtuiging van Suvee.

Drie jaar lang alleen blijven controleren lost de onderliggende problemen niet op. En na die periode moet iemand wel zelfredzaam zijn. ‘Wij investeren tijdens de stabilisatiefase in de kennnismaking. Dan kan je het juiste traject inrichten met alle betrokken partijen’, meent Suvee. ‘We zien daardoor weinig recidive. Ook omdat we meteen een interventie doen als het aflossen stagneert. De afspraak is dat onze afdeling debiteurenbewaking dan direct de betrokken ketenpartners inschakelt.’

Arrangement helpt inwoner

Suvee realiseerde zich pas goed welke inspanning de oude manier van schuldregelen eist door het verhaal van een ervaringsdeskundige. Die had een schuldbemiddeling gekregen vanwege wisselende inkomsten. Na 3 jaar zou hij de brief over de schone lei krijgen. Hij wist op welke dag de brief zou komen en hij had alvast gebak gekocht om het te vieren. Maar de brief kwam een dag te laat, vanwege vertraging bij de bezorging.

De stress die in die korte tijd ontstond, was vergelijkbaar met de stress bij het begin van het traject. Terwijl de betrokkene zich netjes aan alle regels had gehouden.Deze ervaring sterkt Suvee in de overtuiging dat het NVVK Arrangement zorgt voor betere dienstverlening voor inwoners. ‘Als de procesversnellers goed zijn ingeregeld gaan ze echt het verschil maken. Uiteindelijk gaat het erom dat inwoners goed geholpen worden, zodat ze eerder financieel zelfredzaam worden en weer gaan participeren.’

Ook deelnemen aan het NVVK Arrangement? Neem contact op met onze accountmanagers.

Sleutelwoorden

Saneringskrediet