Overslaan en naar de inhoud gaan

Belastingdienst vraagt jouw hulp om mensen met schulden boven bestaansminimum te houden

Verrekening toeslagen kan leiden tot onvoldoende geld voor levensonderhoud

Belastingdienst vraagt jouw hulp om mensen met schulden boven bestaansminimum te houden

8 oktober 2021

Help jij mensen die teveel betaalde Toeslagen moeten terugbetalen? De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst trekt teveel betaalde toeslagen af van nieuwe toeslagen. Soms komen mensen dan onder het bestaansminimum terecht. De oplossing: laat je hulpvrager de Belastingtelefoon bellen om de verrekening te laten stoppen, en vraag eventueel samen een betalingsregeling aan.

Als een burger teveel toeslag kreeg, moet de afdeling Toeslagen bij de verrekening eigenlijk de beslagvrije voet respecteren. ‘Dat gebeurt niet vanzelf. Dat is een fout die we snel willen herstellen’, aldus de Belastingdienst. ‘De burger – of zijn gemachtigde – kan ons in de tussentijd vragen om de verrekening te stoppen. Toeslagen berekent dan de beslagvrije voet alsnog. Heeft de burger door de verrekening niet voldoende geld over om in zijn levensonderhoud te voorzien, dan wordt de verrekening teruggedraaid tot 1 januari 2021.’

Wees alert

De Belastingdienst probeert alle burgers die het betreft te bereiken. Dat is om allerlei redenen lastig. Daarom vraagt de dienst nu aan financiële hulpverleners of die alert willen zijn op deze mogelijkheid voor een nieuwe berekening van de beslagvrije voet. ‘We hebben uw hulp hard nodig’, schrijft de Belastingdienst.

Wat is precies het probleem?

Als een burger toeslag moet terugbetalen, en hij reageert niet vóór de eerste betaaltermijn, dan gaat Toeslagen er van uit dat de burger gebruik wil maken van de centrale betalingsregeling toeslagen (CBT) op basis van een verrekening. De Belastingdienst verrekent deze schuld dan met (dezelfde soort) lopende toeslag.

Daarbij gaat er helaas iets fout. Er wordt onterecht geen rekening houden met de vereenvoudiging van de beslagvrije voet (vBVV) die sinds 1 januari 2021 is ingegaan. Daardoor kunnen burgers in de problemen komen. De dienst wil deze fout herstellen.

‘Dit was niet de bedoeling’

‘Toeslagen zijn er om ervoor te zorgen dat de kosten voor huur, zorgverzekering en zorg voor kinderen voor iedere burger betaalbaar zijn. Dat een burger door de verrekening van teveel betaalde toeslagen niet genoeg geld heeft om rond te komen, is natuurlijk nooit onze bedoeling geweest. Daarom werken we aan een definitieve oplossing. Dat kost tijd. Intussen moet de burger wel voldoende geld overhouden om rond te komen. Daarvoor is er een tijdelijke oplossing’, aldus de Belastingdienst. Om die oplossing bekendheid te geven, zoekt de Belastingdienst contact met financiële hulpverleners.

De Belastingdienst afdeling Toeslagen benadert de betreffende burgers op dit moment. Maar ze mogen ook zelf de Belastingdienst bellen via de BelastingTelefoon, of een afspraak maken met een belastingkantoor.

De Belastingdienst biedt dan twee oplossingen aan:

Oplossing 1: Stoppen verrekening

Als de betreffende burger dit wil, kan de Belastingdienst de verrekening telefonisch stoppen vanaf de volgende uitbetaling van het voorschot.

De dienst berekent vervolgens de beslagvrije voet. Als blijkt dat de verrekeningen de beslagvrije voet hebben aangetast, dan draait de dienst de verrekening terug tot en met 1 januari 2021.

‘Wij informeren de betreffende burger over de gevolgen van deze oplossing. De schuld verdwijnt immers niet door het stoppen en eventueel terugdraaien van de verrekening. Deze schuld moet alsnog terugbetaald worden’, aldus de Belastingdienst. ‘Het doel van ons gesprek is maatwerk leveren, waarbij wij de oplossing adviseren die het best past bij de (financiële) situatie van de persoon. Als de betreffende burger dat wil, dan wordt de verrekening gestopt en eventueel teruggedraaid. Dit is altijd maatwerk. Het stoppen of terugdraaien van de verrekening is niet voor iedereen de beste oplossing.’

‘Omdat we maatwerk willen leveren, bieden wij deze oplossing alleen als we de betreffende burger hebben gesproken. Daarom proberen wij deze burgers telefonisch te bereiken. Wij kunnen niet iedereen bereiken, omdat wij niet precies weten welke burgers door de verrekening zonder beslagvrije voet problemen ervaren. Daarnaast hebben wij niet van iedereen het telefoonnummer, en soms reageren mensen niet op onze belpoging’, meldt de Belastingdienst.

Oplossing 2: Persoonlijke betalingsregeling

Omdat de schuld blijft bestaan is het belangrijk dat de burger een persoonlijke betalingsregeling (PBT) aanvraagt. Bij de PBT houdt de Belastingdienst wél rekening met het bedrag dat de burger kan betalen. De burger wordt direct aan de telefoon verteld hoe hij een betalingsregeling kan aanvragen.

Wat moet de burger doen?

Op de site van de Belastingdienst/ Toeslagen staat een formulier dat de burger moet uitprinten. Hij kan ook een papieren formulier aan de BelastingTelefoon vragen. Hij moet dat formulier invullen en vóór de eerstvolgende betaaldatum opsturen.

‘Wij vragen u ons te helpen de burger te attenderen op de geboden oplossing en hem zo nodig ook te helpen bij het contact met de BelastingTelefoon. Ook willen wij u vragen de burger te helpen bij het invullen en verzenden van de aanvraag voor de PBT’, schrijft de Belastingdienst.

Deze tekst kan je gebruiken om hulpvragers te informeren (Word, 20 kB)