Overslaan en naar de inhoud gaan

Belastingdienstloket voor gedupeerden toeslagenaffaire in lopende schuldregeling geopend

Belastingdienstloket voor gedupeerden toeslagenaffaire in lopende schuldregeling geopend

6 september 2021 WsnpSchuldeisersWetgevingSchuldregelingToeslagen

Een schone lei voor gedupeerden van de toeslagenaffaire komt nu snel dichterbij. Schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders kunnen de lopende Msnp-regeling van gedupeerde ouders beëindigen.

De Belastingdienst betaalt de vorderingen van private schuldeisers. De gedupeerden kunnen daarna zonder schulden verder.

Hoe werkt het?

In april zijn schuldhulpverleners geïnformeerd over welke ouders erkend zijn als slachtoffer in de toeslagenaffaire. De NVVK heeft toen ertoe opgeroepen om lopende regelingen 'on hold' te zetten. De Belastingdienst heeft nu naar buiten gebracht dat, in navolging van de Wsnp-regelingen, de lopende Msnp-regelingen kunnen worden ingediend voor beëindiging. Het loket bij de Belastingdienst is nu ook toegankelijk voor schulpdhulpverleners en bewindvoerders. Er kan gebruik gemaakt worden van het loket voor gedupeerde ouders en hun partners in een Msnp-regeling.

Wanneer de ouder een schuldbemiddeling heeft lopen, kan de schuldhulpverlener/bewindvoerder vanaf nu de schuldenlijst en bevestigingsbrief insturen samen met het bijbehorende formulier. In geval van een saneringskrediet kan de schuldhulpverlener de kredietovereenkomst insturen met het bijbehorende formulier.

Aanvraagformulieren

Wsnp-regeling

Voor gedupeerde ouders in de Wsnp-regeling verwijzen wij graag naar het artikel 'Betaling aan schuldeisers Toeslaggedupeerden in Wsnp van start'.

Actie voor verwijderen BKR-vermelding

Van schuldhulpverleners wordt ook verwacht dat zij actie ondernemen om de negatieve BKR-registratie te verwijderen. Voor de schuldbemiddelingen is een forfaitaire vergoeding opgenomen waarmee de kosten voor afhandeling en verwijderen BKR-registratie vergoed worden.

Bij een saneringskrediet is de verwachting dat deze kosten uit in rekening gebrachte rente gefinancierd kunnen worden. Op de website van de VNG staat een Handreiking waarin de hele werkwijze wordt toegelicht.

Voor een uitgebreide instructie en toelichting op het formulier kan de VNG-Handreiking Beëindigen Msnp-traject (pdf, 160 kB) geraadpleegd worden.

Zie ook Schuldenlijst inleveren bij het Msnp-loket (website Belastingdienst) en het beleidsbesluit Compensatie Schuldentrajecten.

Vragen?

Neem contact op met het serviceteam van de Belastingdienst: telefoonnummer 0800 - 2 358 358.

Sleutelwoorden

WsnpSchuldeisersWetgevingSchuldregelingToeslagen