Overslaan en naar de inhoud gaan

'Wie schulden maakt moet bloeden'

Prof.mr. Reinout Wibier, donderdag 26 januari in NVVK Live

'Wie schulden maakt moet bloeden'

11 januari 2023 WsnpSchuldeisersWetgevingSchuldregeling

Zijn essay in het Nederlands Juristenblad (NJB) doet veel stof opwaaien, merkt hoogleraar Privaatrecht prof. mr. Reinout Wibier. Hij vraagt zich in het stuk af of schuldsanering er wel echt op gericht is mensen te helpen. Wie daar ja op antwoordt, moet inzien dat de huidige werkwijze op de schop moet, vindt hij. Donderdag 26 januari licht hij zijn standpunt toe in NVVK Live, de periodieke talkshow van de NVVK. Geef je op en praat mee!

Wibier 'viel van zijn stoel' toen hij reacties las op het voornemen van minister Weerwind van Rechtsbescherming om de Faillissementswet te wijzigen. Kern van de reacties is dat eerder overgaan op het kwijtschelden van schulden het draagvlak voor schuldregelingen bij schuldeisers ondermijnt.

Wibier in zijn essay, op 6 januari gepubliceerd in het NJB: 'Het is (...) opmerkelijk dat hier het draagvlak onder schuldeisers centraal wordt gesteld. De Wsnp was toch bedoeld om schuldenaren te helpen? En waarom wordt dit argument nooit aangevoerd als het om de herstructurering van ondernemingen gaat? Waarom is snelheid daar juist draagvlak-verhogend, terwijl het bij natuurlijke personen draagvlak-verlagend zou zijn?'

Kleine schuldeisers kunnen gedupeerd worden door een schone lei, weet Wibier. Hij oppert de mogelijkheid om aan die groep een hoger percentage van de oorspronkelijke vordering uit te keren dan aan schuldeisers die er niet van wakker liggen dat een betaling achterwege blijft. 

Wibier verbaast zich over de verschillen in benadering bij schulden van bedrijven en die van natuurlijke personen. 'Kennelijk leeft er in ons collectieve rechtsgevoel de gedachte dat wie schulden maakt moet bloeden. Maar alleen als het om een natuurlijk persoon gaat', aldus Wibier.

Kans op misbruik

Vaker kwijtschelden levert misschien gevaar van misbruik op, erkent Wibier. Volgens hem is dat te voorkomen door hulpvragers onder ede te laten verklaren dat zij alles hebben geprobeerd om hun schuldeiser te betalen. Maar belangrijk is volgens hem ook dat we ons realiseren dat schulden ongelijk verdeeld zijn. 'De verdeling is minstens even vaak het gevolg van pech/geluk als van eigen verdienste'. Daarom is volgens hem een barmhartigere, minder veroordelende opstelling noodzakelijk.

Doorgaan of veranderen

Willen we als maatschappij zoveel mogelijk mensen van hun schulden afhelpen of zijn we erop gericht de opbrengst voor de schuldeiser zo hoog mogelijk te houden, vraagt Wibier zich af. Het antwoord op die vraag bepaalt of we op de huidige voet doorgaan, of het roer omgooien.

NVVK Live met prof.mr. Wibier

Donderdag 26 januari gaat Wibier tijdens onze talkshow NVVK Live in op de reacties op zijn stuk. Heb jij nu al vragen die je hem wil stellen? Mail ze aan ons. Wil je meekijken en reageren op wat er ter sprake komt? Meld je hier aan.

Sleutelwoorden

WsnpSchuldeisersWetgevingSchuldregeling