Overslaan en naar de inhoud gaan

Betaling aan schuldeisers Toeslaggedupeerden in Wsnp van start

Vergelijkbare regeling voor ouders in Msnp nadert voltooiing

Betaling aan schuldeisers Toeslaggedupeerden in Wsnp van start

25 augustus 2021 Wsnp

Voor ouders die gedupeerd werden door de Kinderopvang-toeslagenaffaire en die in een Wsnp-traject zitten, is de afbetaling van hun private schuldeisers van start gegaan. Het betreft een overzichtelijke operatie omdat de schuldeisers van deze ouders al bekend zijn. Voor gedupeerde ouders in Msnp-regelingen hopen we binnenkort te kunnen melden hoe het proces van het afbetalen van private schuldeisers gaat verlopen.

De afwikkeling van de schulden in Msnp-regelingen is complexer omdat veel gedupeerden óf in de aanloop naar een schuldhulptraject zitten, óf daar zelfs nog helemaal niet aan begonnen zijn. Voor veel gedupeerden geldt dus dat de omvang van de schulden en de identiteit van de schuldeisers grotendeels nog achterhaald moet worden. De NVVK overlegt al maanden intensief met de Belastingdienst om de schulden van de gedupeerden goed af te kunnen wikkelen.

Oplossing voor Msnp-trajecten bijna gereed

'We verwachten dat op zeer korte termijn, maar uiterlijk in september voor NVVK-leden duidelijk wordt hoe lopende Msnp-trajecten van gedupeerde ouders afgerond kunnen worden', aldus beleidsadviseur Linda van Vliet. 'We werken al lange tijd heel hard aan een oplossing. Binnenkort verwachten we te kunnen beginnen met de uitvoering ervan.' 

Uitvoeringsproces samen ingericht

De Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) ontwierp samen met de Belastingdienst een uitvoeringsproces voor ouders in een Wsnp-traject. Op haar site schrijft de BBW: 'Vooruitlopend op wetgeving heeft de staatssecretaris van Financiën op 2 juni goedgekeurd dat de Belastingdienst/Toeslagen op aanvraag van een Wsnp-bewindvoerder het bedrag aan geverifieerde crediteuren kan uitbetalen aan de Wsnp-boedel.' 

Zo werkt het proces: 'Wsnp-bewindvoerders kunnen een geverifieerde schuldenlijst, hun salarisverzoek en overige kosten indienen bij het loket CAP-inning. Het loket bij de Belastingdienst geeft binnen 4 weken een beschikking tot betaling af. Binnen 4 weken na het afgeven van de beschikking betaalt de Belastingdienst de openstaande schulden uit aan de Wsnp-bewindvoerders. Schuldeisers worden volledig betaald, het reeds gespaarde boedelsaldo gaat retour naar de gedupeerde ouder en de Wsnp kan formeel worden beëindigd', aldus de BBW.

Concrete oplossing

De vereniging is tevreden over de praktische samenwerking met de Belastingdienst. 'We zijn blij dat de gemaakte afspraken nu eindelijk een concrete oplossing geven voor de schulden van gedupeerde ouders in de Wsnp', aldus de BBW. Op de site van de Wsnp-bewindvoerders is een gedetailleerde procesbeschrijving te downloaden.

Zie verder de BBW-site: Definitieve afspraken Kinderopvangtoeslagen voor Wsnp-trajecten

Sleutelwoorden

Wsnp