Overslaan en naar de inhoud gaan

Ook vastgoedmanagers delen nu signalen over huurders met betaalachterstanden

VGM NL ondertekent convenant

Ook vastgoedmanagers delen nu signalen over huurders met betaalachterstanden

23 augustus 2021

VGM NL, de koepelorganisatie van vastgoedmanagers, doet mee aan het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Eerder sloten private en particuliere verhuurders, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven zich al aan.

Voorzitter Sander Groot van VGM NL: 'Vastgoedmanagers innen in opdracht van veel private en particuliere verhuurders de woninghuur. Een logisch gevolg van de uitbesteding van deze werkzaamheden is dat ook VGM NL het Landelijk Convenant Vroegsignalering samen met de NVVK ondertekent'.

Leden stemden unaniem in

'Vastgoedmanagers hebben, in overleg met hun opdrachtgevers, gewerkt aan een standaard uitvoeringsinstructie voor deze nieuwe gemeentelijke wetgeving met betrekking tot schuldhulpverlening. Hierbij is gebleken dat melding van huurachterstanden bij gemeenten een onderdeel is van het debiteurenbeheer en daarmee integraal onderdeel is gaan uitmaken van de dienstverlening van de vastgoedmanager. De andere signaalpartners kennen een dergelijk uitbestedingsmodel niet. De leden van VGM NL hebben unaniem ingestemd met het voorstel om, ook als VGM NL, het Landelijk Convenant Vroegsignalering te ondertekenen.'

Financiële zorgen eerder in beeld

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan op het gebied van relaties, werk of gezondheid. De NVVK ontwikkelde daarom samen met de VNG en de brancheverenigingen van de relevante vaste lasten-partners het Landelijk Convenant Vroegsignalering.

Het convenant vergemakkelijkt de samenwerking tussen verhuurders en gemeenten. De verhuurders geven zorgelijke betalingsachterstanden vanaf 1 januari door aan de gemeente waar de huurder woont. Die neemt vervolgens contact op met de betrokkene om aan te bieden samen aan een oplossing te gaan werken. De verplichting voor de verhuurder om de gemeente te informeren (en voor de gemeente om in actie te komen) is opgenomen in de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), die op 1 januari 2021 van kracht is geworden.

Hoe werkt het?

  • Iedere huurder die 30 dagen te laat is met een betaling kan een betalingsherinnering verwachten van de vastgoedmanager. Dit is bij de meeste verhuurders nu al de praktijk.
  • Nieuw sinds 1 januari is: wanneer de betalingsherinnering geen reactie oplevert, volgt nog een poging om persoonlijk contact te zoeken. Leveren deze acties niets op en is het afgesproken aantal dagen verstreken? Dan is de vastgoedmanager, namens de verhuurder, wettelijk verplicht de gemeente te informeren over de betalingsproblemen van de huurder.
  • Vervolgens kan de huurder een brief, belletje of bezoek verwachten van de gemeente. Want op haar beurt is de gemeente wettelijk verplicht om, als zij het signaal krijgt, contact te zoeken met de huurder en passende hulp aan te bieden.
  • De huurder mag zelf de keuze maken om in te gaan op het aanbod van de gemeente om over de betalingsproblemen in gesprek te gaan. Als de huurder hulp accepteert, koppelt de gemeente dat terug naar de vastgoedmanager en wordt de incasso voor 30 dagen opgeschort.
  • Het landelijk convenant zorgt ervoor dat een gemeente in één keer alle benodigde afspraken kan maken met de ‘vaste lasten-partners’. 

Hulp die past bij situatie

'Het voordeel van het Landelijk Convenant Vroegsignalering is dat niet iedere gemeente zelfstandig afspraken hoeft te maken met de vastgoedmanagers. Alle signaalpartners op basis van de Wgs maken gebruik van dezelfde set aan afspraken. Het doel van deze methode van ‘vroegsignalering’ is dat mensen met financiële zorgen of schulden eerder in beeld komen en een hulpaanbod krijgen dat past bij hun situatie. Nu is de praktijk nog dat mensen zo’n 5 jaar aarzelen voor ze hulp vragen. Dan zijn er vaak gemiddeld 14 schuldeisers en is het schuldbedrag opgelopen tot gemiddeld 40.000 euro. Vroegsignalering verandert deze situatie naar verwachting radicaal. Het convenant versnelt de uitvoering van vroegsignalering in Nederland', aldus Groot.

Het convenant is op 27 juli virtueel ondertekend door directeur Ilse Kaandorp van VGM NL. De brancheorganisaties van verhuurders: IVBN, Vastgoed Belang en Kences en Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG, hebben al op 15 december 2020 het convenant ondertekend. Zij zijn blij dat VGM NL zich nu ook aangesloten heeft.

Over VGM NL

VGM NL is de branchevereniging voor vastgoed- en VvE managers in Nederland. Sinds de oprichting in 2009 hebben circa 100 vastgoedmanagementorganisaties (met in totaal meer dan 3.000 medewerkers) zich binnen VGM NL verenigd. Tot de leden van VGM NL behoren zowel grote (internationale) vastgoedmanagementorganisaties als middelgrote en kleine. Deze leden managen (optimale exploitatie), huren en verhuren, in opdracht van (internationale) vastgoedeigenaren, zowel commercieel onroerend goed als woningen en VvE's. De leden van VGM NL voldoen aan belangrijke criteria op het gebied van deskundigheid, integriteit en professionaliteit.

Zie ook www.vgm.nl