Overslaan en naar de inhoud gaan

Convenant met lokale overheidsschuldeisers op komst

‘Snellere schuldregeling vergroot vertrouwen in overheid’

Convenant met lokale overheidsschuldeisers op komst

30 juli 2021 Schuldeisers

‘Gemeenten maken via hun afdeling schuldhulpverlening en de NVVK afspraken met allerlei private schuldeisers. Het lijkt mij logisch dat gemeenten in hun rol als schuldeiser ook afspraken maken met de NVVK’, vindt beleidsadviseur Irene Koole.

Ze werkt daarom hard aan een convenant waarin lokale overheidsschuldeisers (gemeenten, waterschappen) bij voorbaat akkoord gaan met een voorstel tot schuldregeling wanneer dat afkomstig is van een NVVK-lid. Zoals alle NVVK-convenanten regelt dit convenant ook snelle schuldrust voor mensen die hulp vragen voor hun schulden.

Sociaal incassobeleid

‘We hebben al een convenant met zes grote landelijke overheidsschuldeisers, dat motiveert lokale overheidsschuldeisers om zelf ook aan een convenant mee te werken’, merkt Koole. ‘Daarnaast heeft de rijksoverheid gemeenten opgeroepen een visie op sociaal incassobeleid te formuleren. Een convenant vormt een tastbare uitwerking daarvan. Als gemeente geef je het signaal af: we willen zo sociaal mogelijk werken, we werken dus zoveel mogelijk mee aan voorstellen om schulden te regelen.’

Het convenant is bedoeld voor alle lokale overheden die vorderingen hebben op burgers. Denk aan de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, parkeerboetes en waterschapsbelasting.

Samen voor de rechter

Het is moeilijk uit te leggen als medewerkers van lokale overheidsinstanties elkaar voor de rechter treffen omdat de ene overheidsvertegenwoordiger via een dwangakkoord de andere overheidsvertegenwoordiger wil dwingen mee te werken aan een schuldregeling. In sommige gevallen kunnen lokale overheden niet anders dan deze weg te bewandelen omdat de wet hen verbiedt bepaalde vorderingen te saneren. Er wordt overigens gewerkt aan aanpassing van de landelijke regelgeving op dat gebied.

Maar vaak betreft het zaken waarbij saneren wel is toegestaan, weet Koole. Dan is de tussenkomst van de rechter verspilling van gemeenschapsgeld. ‘Het convenant zegt dat we zoveel mogelijk vorderingen in aanmerking laten komen voor sanering’, vertelt Koole. ‘En waar dat echt niet kan, zorgt het convenant ervoor dat niet-saneerbare vorderingen geen hindernis vormen om voor de overige schulden tot een regeling te komen’.

Convenant krijgt grotere reikwijdte

Op dit moment bestaat er al een convenant met lokale overheidsschuldeisers, maar daar neemt slechts een klein aantal lokale belastingorganisaties aan deel voor een beperkt aantal soorten vorderingen. Het nieuwe convenant strekt zich uit tot álle lokale overheden en geldt onder meer voor het sociaal domein. Voor het nieuwe convenant voert Koole namens de NVVK gesprekken met de VNG, met waterschappen en met de Landelijke Vereniging van Lokale Belastinginners (LVLB). Veel gemeenten en waterschappen laten hun vorderingen door een LVLB-lid innen.

‘Het convenant zorgt er ook voor dat schuldregelen in alle gemeenten op dezelfde manier wordt aangepakt’, verwacht Koole. ‘Het uitgangspunt is: we doen alles wat mogelijk is om een schuldregeling tot stand te brengen.’

Vertrouwen in overheid

De voordelen zijn duidelijk. Lokale overheidsschuldeisers en schuldhulpverleners hebben minder administratief werk aan het schuldenregelen. Hulpvragers hebben sneller schuldrust en sneller duidelijkheid. Koole: ‘Dat bevordert hun vertrouwen in de overheid. Als hulpvrager merk je: als ik in de schulden terechtkom is dat erg, maar mijn overheid helpt me in ieder geval wel zo goed mogelijk om er weer uit te komen.’

Donderdagmiddagsessie ‘Procesversnellers in de schuldhulpverlening’ 

Op donderdagmiddag 2 september vertelt Irene Koole over de laatste stand van zaken rond dit nieuwe convenant tijdens de Donderdagmiddagsessie over ‘Procesversnellers in de schuldhulpverlening.’ Ze beantwoordt dan ook vragen.

Interesse in deze bijeenkomst? Meld je hier aan.

Sleutelwoorden

Schuldeisers