Overslaan en naar de inhoud gaan

Zes grote overheidsorganisaties sluiten convenant met NVVK

Zes grote overheidsorganisaties sluiten convenant met NVVK

6 april 2020 SchuldeisersSchuldregeling

We hangen de vlag uit, want het is zover: de zes grote uitvoerings-organisaties van de rijksoverheid zetten dinsdag 7 april (virtueel) hun handtekening onder ’Eén Overheidsconvenant’.

De overeenkomst betekent: sneller duidelijkheid voor hulpvragers, minder over-en-weer overleg tussen hulpverlener en overheidsschuldeiser en meer tijd om meer mensen te helpen. Belangrijk voor de hausse aan hulpvragen die schuldhulpverleners vanwege de coronacrisis verwachten. De overeenkomst komt dus precies op tijd.

Belangrijke stap

Ruim een half miljoen Nederlanders hebben problematische schulden. Overheidsschulden maken een belangrijk deel uit van het schuldenpakket van de gemiddelde hulpvrager. Om ze op te lossen, zetten de Belastingdienst, UWV, CJIB, Sociale verzekeringsbank, het CAK en DUO samen met de NVVK, de vereniging van geldontzorgers, een belangrijke stap met de presentatie van ‘Eén Overheidsconvenant’. Met dit filmpje symboliseren we de ondertekening.

Versoepeling samenwerking

Het zestal overheidsorganisaties beheert het grootste deel van de overheidsvorderingen op mensen met schulden. Het convenant verbetert en versnelt het proces van schuldregelen.

Jaarlijks melden zich 86.000 mensen voor schuldhulp. Bij 40.000 mensen komt er een schuldregeling tot stand. Bijna iedereen in deze groep heeft (ook) schulden bij de overheid.

Sneller duidelijkheid

Het convenant is dus van grote betekenis voor het schuldregelingsproces. Het verbetert de samenwerking tussen de schuldhulpverlener en de zes overheidsorganisaties:

  • voor mensen met schulden betekent het convenant dat er sneller duidelijkheid komt over hun financiële situatie;
  • de zes overheidsorganisaties zijn minder tijd kwijt aan het reageren op voorstellen om schulden te regelen;
  • voor schuldhulpverleners creëert het convenant tijd om dieper in te gaan op gedragsverandering bij hulpvragers.

Blij met akkoord

Alle betrokkenen zijn blij met het bereikte akkoord, dat op 1 juli 2020 in werking treedt. “Het convenant is een succes in de samenwerking met de NVVK en de daarbij aangesloten schuldhulpverleners”, aldus de zes overheidsorganisaties verenigd in de Manifestgroep. “Dit convenant komt de eenduidigheid ten goede en vermindert het aantal administratieve handelingen voor de schuldhulpverlener. Onze samenwerking helpt de burger met schulden.”

Proces versimpelen

“De NVVK-leden zijn er voor hulpvragers en voor schuldeisers”, aldus NVVK-voorzitter Marco Florijn. “Deze overeenkomst is een voorbeeld van onze filosofie om waar mogelijk samenwerking te zoeken. Samen zetten we hiermee flinke stappen om het proces simpeler te maken. We verwachten dat het convenant een belangrijke bijdrage levert aan het versneld oplossen van problematische schulden. Regelmatig evalueren we gezamenlijk de werking, ook om te kijken of het nóg eenvoudiger kan.”

Overzicht overheidsconvenanten

Sleutelwoorden

SchuldeisersSchuldregeling