Overslaan en naar de inhoud gaan

Al meer dan 10.000 overeenkomsten via ondertekenportaal Vroegsignalering

Ook voor lokale verhurders is aansluiten van belang

Al meer dan 10.000 overeenkomsten via ondertekenportaal Vroegsignalering

28 juli 2021

De afgelopen twee maanden is het aantal gemeenten dat het ondertekenportaal Vroegsignalering gebruikt, gestegen naar 291. Dat betekent dat nu al 83% van de gemeenten meedoet. Zij hebben met de aangesloten signaalpartners inmiddels meer dan 7.200 overeenkomsten getekend. Voor alle partijen zijn er in totaal ruim 10.000 overeenkomsten gegenereerd.

Het ondertekenportaal levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van vroegsignalering in Nederland. Want naast de massale aanmelding door gemeenten zijn er inmiddels ook 183 signaalpartners aangesloten, waaronder 137 grote en kleine(re) verhuurders. Medio mei waren nog maar 56 verhuurders aangesloten. Dit aantal is dus verdubbeld, en daar zijn we blij mee.

Wettelijke verplichting

Vroegsignalering van schulden helpt problematische schulden voorkomen. Sinds 1 januari ben je als gemeente verplicht om daarvoor de signalen over betalingsachterstanden van vaste lasten partners te gebruiken. Om het proces van aanlevering te faciliteren sloot de NVVK en de VNG met alle relevante brancheorganisaties het Landelijk Convenant Vroegsignalering. De bijbehorende overeenkomst kan via het NVVK Signing portaal door gemeenten én vaste lasten partners ondertekend worden.

Standaardovereenkomst wordt de norm

Ook de ondertekenpercentages blijven maandelijks stijgen, terwijl er tegelijk meer nieuwe partijen in het portaal komen. Dat betekent dat de standaardovereenkomst steeds meer de norm wordt voor vroegsignalering. Steeds meer partijen in heel Nederland werken met uniforme afspraken en een uniforme manier om vroegsignalen aan te leveren.

Voor alle partijen zijn er in totaal ruim 10.000 overeenkomsten gegenereerd, waarvan 63% (7.200) door beide partijen ondertekend is.

  • Gemeenten hebben 78% van de overeenkomsten doorgezet om te ondertekenen. Ze hebben er 74% ondertekend.
  • Vastelastenpartners hebben 82% van de overeenkomsten die zijn doorgezet ondertekend

Ook voor woningcorporaties en particuliere verhuurders

Het aantal deelnemende verhuurders is de afgelopen periode dus ruim verdubbeld. Toch blijft het van belang om als gemeente actief aansluiting te zoeken met de woningcorporaties en particuliere verhuurders binnen de gemeentegrenzen. De Wgs verplicht gemeenten en verhuurders namelijk om informatie uit te wisselen met betrekking tot huurachterstanden. Als een verhuurder zich niet aan deze verplichtingen houdt kan de rechtbank een dagvaarding afwijzen waarin de verhuurder vraagt om een huurovereenkomst te ontbinden of een woning te ontruimen.

Meer weten? nvvk.nl/vroegsignalering