Overslaan en naar de inhoud gaan

Besluiten Werkgroep Rekenmethode en nieuwe handleiding voor invullen Vtlb-calculator

Besluiten Werkgroep Rekenmethode en nieuwe handleiding voor invullen Vtlb-calculator

4 maart 2021 VtlbBeslag

Op basis van de ervaringen van de afgelopen 6 weken en de uitkomsten van de vergadering van de Werkgroep Rekenmethode vtlb van 1 maart 2021, is er nu een nieuwe, uitgebreide vtlb-handleiding opgesteld door Bureau Wsnp en de NVVK. In de handleiding worden antwoorden op veel gestelde vragen van de afgelopen weken toegelicht.

Download Handleiding bij het invullen van de vtlb-calculator - versie maart 2021 (pdf, 466 kB)

Deze handleiding is ook te vinden op de vtlb-pagina van Bureau Wsnp.

Inhoudelijk is er ook nieuws, want naast de nieuwe handleiding voor het invullen zijn er ook een aantal aanpassingen te melden. Deze mogen met terugwerkende kracht tot 1 januari worden toegepast en zullen in juli in het rapport en de calculator verwerkt worden.

De belangrijkste besluiten uit de Werkgroep Rekenmethode

De belangrijkste besluiten uit de Werkgroep Rekenmethode van 1 maart zijn:

 1. De 'correctie eigen risico' van € 32,08 in het nominale bedrag mag ook toegekend worden als er een hogere ziektekostenpremie wordt betaald waarbij het eigen risico is afgekocht, zoals bij de gemeentepolis. Bij het veld 'afkoop eigen risico' in de calculator kiest u dan toch voor 'nee'. De correctie wordt in juli omgedoopt tot 'correctie premie/eigen risico' en de calculator wordt dan hierop aangepast.
 2. Bij mensen in een inrichting is de reserveringstoeslag ten onrechte weggevallen. Deze mag handmatig toegevoegd worden bij overige correcties. Dit is € 56,76 bij alleenstaanden en € 88,28 bij paren. Als zij daarnaast meer betalen aan hun zorgpolis dan € 34,- na aftrek van de zorgtoeslag, mag het meerdere handmatig gecorrigeerd worden.
 3. Studiefinanciering moet per 1-1-2021 niet meer worden ingevoerd in de calculator, omdat het door gewijzigde wetgeving niet meer beschouwd wordt als inkomen voor levensonderhoud. Let op: beslagruimte is er dus alleen als er ook aanvullend inkomen is.
 4. Mensen die vallen in groep 1 en 2, en die wonen in een woning zonder recht op huurtoeslag, doordat de woonsituatie niet voldoet aan de eisen van de Huurtoeslagwet, kunnen soms handmatig gecorrigeerd worden voor de (zogenaamd) gemiste huurtoeslag op grond van de hardheidsclausule. Hiervoor kan een verzoek bij de rechter-commissaris ingediend worden. Let op: Dit geldt nadrukkelijk niet voor mensen die wél recht hebben op huurtoeslag maar 'te duur' wonen.
  In groep 3 is het onderwerp niet relevant, want deze mensen ontvangen al een maximale compensatiekop dus nadere correctie is niet aan de orde.
 5. De calculator kan niet gebruikt worden als de 'partner niet in de regeling' geen informatie over de inkomsten wil geven. Beslagleggers hebben dit probleem niet, omdat zij de inkomsten van beide partners kunnen ophalen uit de polisadministratie. Daarom is ook de burgertool hiervoor niet geschikt gemaakt. In de handleiding staat een oplossing uitgelegd. Paragraaf 3.5.1 van het vtlb-rapport wordt hierop aangepast.
 6. Vanwege de installatieproblemen met de vtlb-calculator is de termijn voor het maken van de nieuwe berekeningen verlengd tot 1 mei. Als door de nieuwe berekening een grote achterstand is ontstaan op de boedel, kan hierover contact opgenomen worden met de rechter-commissaris.

Twee oproepen

En verder 2 oproepen:

 1. De tekst in het rapport rond de tegemoetkoming inwonenden (paragraaf 6.1.1) is herschreven, maar we krijgen hier nog veel vragen over als mensen in groep 2 zitten. Er is in de werkgroep afgesproken dat de uitwerking van deze paragraaf in mei geëvalueerd zal worden. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
 2. De nieuwe beslagvrije voet houdt geen rekening meer met leeftijd en rekent met 95% van de bijstandsuitkering voor een alleenstaande of een paar in de leeftijd van 18-PGL. In de oude beslagvrije voet werd gerekend met de norm die paste bij leefsituatie én leeftijd. Hierdoor valt het Vtlb voor mensen die de PGL hebben bereikt € 80 tot € 115 lager uit.
  Om te beoordelen of mensen boven de PGL, met een verlaagd vtlb,  daadwerkelijk een budgetprobleem ervaren waarvoor eventueel een algemene correctie van ongeveer € 100 per maand nodig is per 1-7-2021, doet de werkgroep een oproep deze casussen aan te leveren.

Stuur je casus met vtlb, oud en nieuw, en het niet-sluitende budget aan infowsnp@rvr.org. In mei komt dit punt opnieuw op de agenda.

Sleutelwoorden

VtlbBeslag